Zeměpisný badatelský klub

 • Ve středu 26. 9. se poprvé po třech letech sešel zeměpisný badatelský klub. 

  Tématem setkání byly, kromě organizačních informací, také zajímavé internetové portály s geografickou tématikou. Klub zatím čítá přes 13 členů, je tudíž stále možné se přihlásit. Na pořadu dne budou během roku terenní pokusy, práce s moderními technologiemi, různé workshopy, spolupráce s katedrou geografie na PF JČU a bádání nad aktuálními společenskými a přírodními problémy. Žádáno bude aktivní zapojení a vzájemné obohacování :)

  Více informací v kabinetě 310. 

  Bude se na vás těšit Štěpán Klučka a další nadějní geografové 

  Více
 • Ve čtvrtek 3. 12. 2015 se bude konat další aktivita zeměpisného badatelského klubu. Tématem přednášky bude vše, co se týká vln TSUNAMI. Chceš si vyzkoušet, jak působí tsunami na pobřeží na vlastní kůži? Přijď ve čtvrtek 3. 12. v 15 hodin opět na katedru geografie PF JCU. Těšíme se na tebe.

  Více
 • "(I)migrační bublina?"

   

   

  lektoři

  Bc. Eva Šonková

  Bc. Elizabeth Jírová

  Bc. Kateřina Braunová

  studentky KGE PF JU v Českých Budějovicích

   

  Migrace do Evropy! Současný hojně diskutovaný fenomén, nebo po staletí trvající přirozený jev? Chcete proniknout do tajů migrace? Dozvědět se, kolik lidí vlastně migruje, kam a především proč? Jaké budou důsledky migrace v budoucnosti? Umíte se vcítit do role člověka, co opouští svůj domov i rodinu? Kde najít relevantní informace o migraci a nenechat s sebou manipulovat polopravdami produkovanými médii?

  Program migrační bublina přinese kritický pohled na migrační pohyby a současně mediální scénu, vzhledem k níž se evropské, potažmo české, obyvatelstvo rozdělilo na dva znepřátelené tábory. Jsou migranti dobří nebo špatní lidé? Představují pro evropský kontinent hrozbu? Přináší s sebou exotické nemoci? Chtějí pracovat nebo pouze pobírat sociální dávky? Jaká je úroveň jejich vzdělání a kvalifikace? Můžou muslimové bez problémů koexistovat s evropským obyvatelstvem, či se ve vzduchu vznáší příslib válečného konfliktu? I odpovědi na tyto otázky budeme společně hledat v rámci Zeměpisného badatelského klubu na téma (I)migrační bublina, tak neváhejte a přijďte s námi prasknout přifouknutou bublinu jménem migrace! 

   

  v čtvrtek 12. listopadu 2015

  od 15 – 16 hodin v J308

  Jeronýmova 10, KGE PF JU, České Budějovice

  Více
 • Kmeny

  Datum konání: 3. listopadu 2015 

  Místo konání: J405, 15hod.

  Lektoři: Bc. Lucie Ležáková, Bc. Josef Slavata

   

  Chcete se dozvědět něco nového? Poznávejte s námi záhadná, známá i neznámá etnika žijící v současném světě. Že udržet si původní způsob života je nemožné? Dokažte s námi opak. Každé etnikum má bolavé místo, něco, co ho trápí. Co trápí kultury, národy z opačného konce světa? Zjistěte to s námi. Zkuste navrhnout řešení těchto problémů. Naučte se používat různé zdroje informací, seznamte se s geografickými časopisy a dalšími zdroji. Toužíte procestovat křížem krážem celý svět, navštívit všechny kontinenty? S „Kmeny“ toho můžete dosáhnout snadno, rychle a bez vysokých cestovních nákladů…

  Dne 3. listopadu 2015 se studenti Gymnázia ul. Jírovcova v Českých Budějovicích stali objeviteli záhadných, známých i neznámých etnik žijících v současném světě v rámci výukové aktivity Zeměpisného badatelské klubu s názvem „Kmeny“. Společně tak bádali nad možnostmi udržení způsobů původního života u vybraných etnických skupin obyvatelstva. Zabývali se i otázkou Co trápí kultury, národy z opačného konce světa? A následně se pokusili navrhnout možná řešení u vybraných problémů těchto etnických skupin. V rámci aktivity tak zvládli během 2 hodin procestovat a navštívit téměř všechny kontinenty na Zemi a to bez vysokých cestovních nákladů, pouze s atlasem v ruceJ.

   

  Lektoři aktivity: Bc. Lucie Ležáková, Bc. Josef Slavata

  Více
 • Nechte se osvítit a ozářit

  Studenti geografie z JCU připravili pro primu a tercii projektovou hodinu, ve které se žáci seznámili s informacemi o jaderné turistice, vývoji jaderné bomby, nebezpečím souvisejícím s jadernými elektrárnami a dalšími zajímavostmi.

  Atomová energie! Vynález, který znamenal obrovský pokrok pro lidstvo a dodnes slouží jako významný zdroj k výrobě elektřiny. Zároveň však tato síla přinesla ničivou zbraň, která mohla ohrozit životy miliónů lidí. Už jenom samotné testování atomové bomby mělo neblahý vliv jak na přírodu, tak i na lidstvo, které nic netušíc přihlíželo této vědecké senzaci. Program Nechte se osvítit přinesl rozdílné pohledy na kontroverzní vynález atomové pumy a představil jeho základní fyzikální parametry. Rovněž ukázal na oblasti, kde testy probíhaly a jaké zde zanechaly následky. Nukleární reakce však nepřinesla jenom nástroj zkázy, ale i důležitý zdroj energie pro lidstvo. Jaké jsou výhody a nevýhody atomových elektráren, kde se  nachází a jsou bezpečné? I odpovědi na tyto otázky hledali společně badatelé  v rámci Zeměpisného badatelského klubu na téma Nechte se osvítit!

  Lektoři aktivity: Bc. Pavel Horejš, Bc. Štěpán Klučka, Bc. Martin Kochánek, Bc. Markéta Martínková

  Více
 • Přednáška na téma: "Předpovědní povodňová služba v ČR aneb co přináší práce meteorologa" s lektorem Mgr. Tomášem Vlasákem, Ph. D.

  Více
 • Přednáška na téma: "Srážka s planetou, fikce či realita" s lektorem Ing. Bc. Milošem Tichým

  Hvězdárna na Kleti je ve vědeckém světě proslulá objevy a dalším výzkumem planetek včetně blízkozemních asteroidů. Díky teleskopu KLENOT můžou vědci na Kleti vidět ve vesmíru i tělesa, která září 7milionkrát méně než okem viditelné hvězdy. V rámci přednášky se studenti blíže seznámili s výsledky a konkrétní prací astronoma. Pan Ing. Tichý patří mezi celosvětově uznávané české astronomy a objevitele řady planetek. Dozvěděli jsme se odpovědi např. na to: Kde se planetky vlastně ve vesmíru berou? A jak velká by musela být planetka, která by mohla zničit naši Zemi? Jestli je člověk připraven se takto velké planetce z vesmíru bránit a případně jak? Jak vlastně vypadá vlastní pozorování planetek? Ale i na to, jak to, že je ve vesmíru planetka s názvem Knedlovepřozelo… a mnoho dalších.

  Pozvánka

  Více
 • Zeměpisný badatelský klub

  V rámci partnerské spolupráce založila Katedra geografie PF JU ve spolupráci s Gymnáziem Jírovcova v Českých Budějovicích mimoškolní Zeměpisný badatelský klub. Tento klub dobrovolně navštěvují žáci Gymnázia Jírovcova pod vedením lektorů z řad VŠ pedagogů, z řad studentů KGE PF JU i gymnaziálních učitelů. Aktivity klubu jsou zacílené na badatelsky orientované vyučování, poznávání zeměpisu/geografie z jiných úhlů pohledu vedoucí k zatraktivnění zeměpisné výuky a vzniku zájmu o tento obor. Děti se dostávají do přímého kontaktu s vědeckou prací, zkoušejí si práci s přístroji přímo v terénu či přímo na vědeckém pracovišti, navštěvují řadu vzdělávacích institucí aj.   

  Garanti a koordinátoři Zeměpisného badatelského klubu za KGE PF JU: Mgr. Petra Karvánková, Ph.D., Mgr. Jan Dvořák

  Garanti a koordinátoři Zeměpisného badatelského klubu za Gymnázium, Jírovcova ul., České Budějovice: Mgr. Ludmila Pospíšilová, Mgr. Markéta Holá

  Více