Žáci a rodiče

 • Na základě doporučení Ministerstva školství a Ministerstva zdravotnictví ČR v souvislosti s covid-19

  -prosíme rodiče a hosty školy, aby pobyt v budově naší školy omezovali na nezbytně nutnou dobu

  -žádáme žáky Jírovcovky, aby dodržovali hygienická pravidla a dbali pokynů vyučujících i paní uklízeček a pana školníka (přezouvání, mytí rukou, používání dezinfekce, větrání, atp.)

  -podrobnější informace o hygienických a bezpečnostních opatřeních dostanou žáci od svých třídních učitelů

  - na naší škole se budeme řídit pokyny příslučných ministerstev a hygienických stanic

  -aktualizované informace MŠMT k této problematice k 31.8.2020

   

  Více
 • Takto uvedl  19.8. 2020 Deník N svůj článek o tom, že podle MŠMT:  „Soutěže celostátního charakteru pro školní rok 2020/2021 nebudou MŠMT vyhlášeny.“ Organizátoři soutěží však kvůli dlouhodobé nejistotě sepsali otevřený dopis. Žádají v něm, aby rozhodnutí nevyhlašovat celostátní soutěže ministerstvo přehodnotilo. „Uvědomujeme si, že současná situace je náročná, a uznáváme nutnost zvýšené opatrnosti. Soutěže ale prokazatelně hrají zásadní roli při vzdělávání. A my jsme přesvědčeni, že i za stávající situace lze najít bezpečný způsob, jak je pořádat,“ stojí v dopisu, pod nímž už jsou podepsáni také mnozí naši učitelé. Studenti Jírovcovky jsou dlouhodobě velmi úspěšnými řešiteli celé škály předmětových olympiád. Pro talentované studenty nejenom v přírodovědných předmětech je to příležitost zdokonalovat se, seznamovat se šířeji s oborem svého zájmu a nakonec se i setkat a porovnat v soutěži se svými vrstevníky. Jednoroční výpadek v jakémkoli oboru znamená ztrátu kontinuity. Věříme, že MŠMT své rozhodnutí změní. Pokud chcete i vy připojit svůj podpis, máte možnost zde:http://www.czechscience.cz/msmt/?fbclid=IwAR1s9XyUykJaXcmEJXkmtgGOhb5UmeuO0Mo2-WDAZCy8DCc3paONsKU3qHw

   

  Více
 • Vážení rodiče, milí žáci,

  zhruba 70% z žáků vyjádřilo přání, že se chtějí před prázdninami ještě sejít ve škole. Protože se velká část žáků výuky nezúčastní, rozhodli jsme se, že zvolíme pouze doporučovanou cestou třídnických hodin, během kterých už nebude probíhat klasická výuka. Rozběhnutou online výuku nadále zachováme.

  Před vstupem do budovy školy je nutné odevzdat vyplněné čestné prohlášení o neexistenci příznaků nemoci: https://www.msmt.cz/file/52769_1_1/

  Třídnické hodiny proběhnou podle tohoto harmonogramu:

  1.E: 17. 6. 2020, 8:30 až 10:05
  2.E: 17. 6. 2020, 10:15 až 12:05
  3.E: 18. 6. 2020, 8:30 až 10:05
  4.E: 19. 6. 2020, 10:15 až 12:05
  5.E: 24. 6. 2020, samostatná akce mimo budovu školy s třídním učitelem
  6.E: 19. 6. 2020, 8:30 až 10:05
  1.A: 22. 6. 2020, 8:30 až 10:05
  1.B: 22. 6. 2020, 10:15 až 12:05
  2.A: 23. 6. 2020, 8:30 až 10:05
  2.B: 23. 6. 2020, samostatná akce mimo budovu školy s třídním učitelem
  3.A: 24. 6. 2020, 8:30 až 11:00
  3.B: 18. 6. 2020, 10:15 až 12:05

  Všechni žáci, kteří půjdou do školy si vezmou i věci na tělocvik. Třídy budou rozděleny do skupin podle platných hygienických pokynů.

  Na den, kdy budou žáci ve škole, si mohou objednat oběd ve školní jídelně.

  Těšíme se na vás!

  Předávání vysvědčení a ukončení školního roku proběhne v pátek 26. 6. 2020 pro celé třídy najednou. Harmonogram zveřejníme do konce týdne.

  Z technických a provozních důvodů vyhlašuje ředitel školy, dle ustanovení § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon), volné dny pro žáky na 29. a 30. 6. 2020.

  Více
 • Milí maturanti, 

  zde naleznete souhrnné informace k průběhu maturitní zkoušky v roce 2020:

  • organizace didaktických testů i ústních zkoušek se bude řídit podle hygienického manuálu: https://www.msmt.cz/file/52771_1_1/
  • před vstupem do budovy musíte vyplnit čestné prohlášení, které při příchodu odevzdáte: https://www.msmt.cz/file/52769_1_1/ (Pokud si nemůžete čestné prohlášení vytisknout doma, bude k dispozici ve škole)
  • Harmonogram obhajob maturitních prací a ústních zkoušek naleznete v přílohách tohoto článku
   • u ústních zkoušek letos nebude společné zahájení ani zakončení, dostavíte se přímo ke zkoušce (raději opět s časovým předstihem 15-20 minut)
   • vysvědčení za 2.pololetí dostanete vždy před obhajobou maturitní práce
   • pokud to bude možné, předávání maturitního vysvědčení zorganizujeme na školní zahradě v týdnu od 22. 6. (aby se mohla sejít celá třída najednou)

   

   

  Více
 • 1) Výuka a maturitní zkouška

  Výuka probíhá distanční formou přes Moodle: http://www.gymji.cz/moodle
  - zde nalezne veškeré pokyny k přihlášení a návod, jak s Moodlem pracovat
  - pokud byste měli s přihlášením problémy, kontaktujte nás na emailech kocer@jirovcovka.net, iveta.nagyova@jirovcovka.net nebo kavrik@jirovcovka.net

  Maturitní zkouška

  AKTUALIZACE 11.5 - maturitní zkoušky proběhnou od 10. 6. 2020 (10. 6. - obhajoby maturitních prací, 11. - 16. 6. ústní zkoušky)
  AKTUALIZACE 15.4. - maturity pravděpodobně proběhnou klasickou formou včetně obhajob maturitních prací v červnu (čeká se na vydání manuálu MŠMT)
  rozhodujícím datem pro konání nebo nekonání maturitní zkoušky je 1. 6. 2020
  - pokud budou školy otevřeny do 1. 6. 2020, proběhnou maturity nejdříve za 21 dní od otevření
  - budou zrušeny písemné práce z českého i cizího jazyka
  - didaktické testy ve společné části maturitní zkoušky proběhnou
  - pokud školy nebudou otevřeny do 1. 6. 2020, budou se známky z maturit udělovat dle předchozích známek na vysvědčení

  2) Přijímací řízení 

  Podrobné aktualizované informace k přijímacímu řízení

  AKTUALIZACE 11.5 - přijímací zkoušky proběhnou 8. 6. 2020 pro obor 79-41-K/41 Gymnázium a 9. 6. 2020 pro obor 79-41-K/81 Gymnázium
  - pozvánky k přijímací zkoušce, ve které se dozvíte veškeré informace, budeme rozesílat během tohoto týdne (11. - 15. 5. 2020)

  AKTUALIZACE 15.4. - pokud to situace dovolí, přijímací zkouška proběhne v červnu
  - přijímací zkouška proběhne nejdříve 14 dní od obnovení výuky ve školách, termín stanoví MŠMT
  - pozvánku, ve které se dozvíte veškeré potřebné informace dostanete nejpozději 5 dní před konáním přijímací zkoušky
  - přijímací zkoušky proběhnou pouze v jednom termínu
  - žák vykoná přijímací zkoušku na škole, kterou uvedl v přihlášce jako první
  - v letošní roce nebude možné odvolání proti nepřijetí - školy budou automaticky oslovovat všechny uchazeče "pod čarou" podle toho, jak se bude pořadí posouvat. Technicky tak nepřijde uchazeč o možnost "se odvolat", pouze bude méně administrativních kroků
  - bude zkácena doba na odevzdání zápisového lístku na 5 dní
  - podrobné informace naleznete na stránkách MŠMT http://www.msmt.cz/

  3) Ošetřovné pro rodiče našich žáků
  - aktuální informace naleznete na webových stránkách české správy sociálního zabezpečení (https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu)
  - pokud chcete požádat o ošetřovné, kontaktujte nás na telefonním čísle 774 206 246

   

   

  Více
 • Již jsme psali , jak naši současní i bývalí studenti pomáhají v době pandemie. Další obdivuhodnou pomoc poskytuje své tetě lékařce, aby mohla ordinovat, Radim Guichen ze sekundy. Vlastnoručně šije na šicím stroji roušky. Tak to zaslouží opravdu obdiv!

  Děkujeme! 

  Přidejte se, dejte o sobě taky vědět

  Více
 • Dobrý den, odpovídám Vám na Váš poslední příspěvek ve skupině Gymji. Věnuji se charitě delší dobu a těším se na fotky/příspěvky ostatních jak šijí a pomáhají. Poslala bych Vám fotku jak pomáhám ale teď jenom volám seniorům co si potřebují popovídat- tak nevím jak bych to udělala. Teď je nejdůležitější řídit se heslem ,,pomáhat je normální". Snad se vrátíme brzy do školy. S pozdravem, Studentka Jírovcovky, která si nepřeje být jmenována

  Klárka Pešlová šije s maminkou roušky a už jich vyexpedovaly na různá potřebná místa šedesát (19.3.)

  Náš absolvent Fanda Nuc napsal: moje mamka Ivana už od pondělí prakticky nespí, bráchové Václav a Kryštof a naši kamarádi David Mulica, Tereza Kučerová, Sirja Biswakarma,  Valerya Grechko a Barbora Dobřemyslová  ale i další už zvládli vydat přes 700 roušek, přičemž mají na zítra (21.3.)  připraveno 200 polotovarů čekajících na poslední krok výroby.

  Další obdivuhodnou pomoc poskytuje své tetě lékařce, aby mohla ordinovat, Radim Guichen ze sekundy. Vlastnoručně šije na šicím stroji roušky. Tak to zaslouží opravdu obdiv!

  Děkujeme! 

  Přidejte se, dejte o sobě taky vědět

  Více
 • Děkujeme všem našim současným i bývalým studentům, kteří se v mimořádné "koronavirové době" zapojili do dobrovolnické činnosti a pomáhají šít roušky, pomáhají seniorům, rodičům s hlídáním dětí, s doučováním... Moc si všech dobrovolníků vážíme. Ozvěte se nám, ať víme, co kdo konkrétně děláte. Pošlete fotky. Rádi vše zveřejníme.

  Máme radost i z toho, jak naši současní studenti zodpovědně přistupují k online studiu. Tento způsob výuky je ale nový i pro učitele, proto je důležitá oboustranná zpětná vazba. Jste-li jako žáci zavaleni učivem, máte pocit, že jste se v množství učení ztratili nebo že jste na to sami, nebojte se dát to nám, učitelům včas vědět. (Např. do komentářů na školním moodlu, mailem, na školní facebookovou skupinu, telefonicky.) Všichni se učíme, jak se s mimořádnou situací vyrovnat.  Hodně sil a přes závažnost situace pozitivní mysl přejeme všem žákům, pracovníkům i přátelům Jírovcovky.

   

  Více
 • Na základě vyhlášení Vlády České republiky rozhodl ředitel školy o uzavření budovy školy od 10. března, 18 hodin, do odvolání. Prezenční výuka nebude probíhat.

  Jelikož je během platnosti nařízení žákům zakázaný vstup do budovy školy bude výuka probíhat on-line v e-learningovém prostředí Moodle. (www.gymji.cz/moodle). 
  Podrobnější informace o přihlášení do systému studenti a učitelé školy naleznou na přihlašovací stránce e-learningového prostředí. 

  Prosíme studenty, aby svůj přistup do systému otestovali tak, aby v týdnu od 16.března mohla výuka probíhat v maximálním možném rozsahu. V případě jakýchkoli problémů s on-line výukou se, prosím, obracejte na správce systému p.uč.Michala Kočera či p.uč. Ivetu Nagyovou. 

   

  Více
 • Ve dnech 2. 3. - 6. 3. 2020 se žáci 2. E a 1. A zúčastnili lyžařského kurzu v rakouské oblasti Ski Amadé. Sněhové podmínky byly k lyžování jako stvořené, počasí proměnlivé, od slunečného přes oblačné až po deštivé. Všichni účastníci se zdokonalili ve svých lyžařských dovednostech a vyzkoušeli si lyžování na různě obtížných sjezdovkách. Těší nás, že se kurz líbil, obešel se bez zranění a proběhl ke všeobecné spokojenosti

  Více
 • Dnes 3.2.2020 jsme opět po roce uspořádali besedu s bývalými absoltventy pro současné maturitní ročníky. Byli jsme nadšeni z velké účasti, sešlo se nám rekordních 50 absolventů! Moc děkujeme, že si na nás udělali čas a přišli s námi strávit dopoledne, podělit se o své zkušenosti spojené s životem vysokoškoláka. Je skvělé vidět, že se k nám naši studenti rádi vracejí, i když již třeba několik let studují na VŠ. Všechny cenné informace, o něž se s námi podělili, jistě mohou velmi pomoci studentům, kteří se snaží udělat nyní tu správnou volbu a rozhodují se, kam budou po gymnáziu dále směřovat. Ještě jednou všem moc díky a hodně štěstí do života přeje K. Mylerová!

  Více
 • Minulý týden byly konečně zvěřejněny všechny detailní výsledky škol, které se zúčastnily anglické online soutěže Best in English 29.11.2019. Naši žáci podali skvělý výkon a kromě úžasného umístění Pavla Šindeláře, který je 4.nejlepší student v republice, získala naše škola 1.místo v Jihočeském kraji, 14.místo v České republice a 39.místo na světě! Jsme pyšní na naše šikovné angličtináře! Děkujeme! 

  Kateřina Mylerová

  Více
 • Skládání certtifikátů FCE a CAE se pro naše studenty stalo již běžným standardem. Možnost uplatnit jeden z těchto dvou certifikátů jako náhradu školní maturity z angličtiny ještě více studentů motivuje k přípravě a složení této mezinárodně uznávané zkoušky. Mezi další výhody získání těchto diplomů patří např.získání bodů při přijímacím řízení na některé VŠ, nebo možnost vycestovat za studiem do ciziny v rámci projektu Erasmus. Již mnoho let mají žáci na naší škole možnost navštěvovat nepovinný seminář, kde se připravují na tyto certifikáty, docházet může kdokoli, i ten, kdo má zájem na sobě pracovat, rozšiřovat si znalosti angličtiny, nevyžadujeme po všech studentech, kteří se na tuto přípravu nahlásí, aby některou ze zkoušek absolvovali, jako to mají jiné střední školy. Máme to nastavené tak, že nikoho nenutíme, pokud se rozhodnou zkoušku dělat, dostanou informace, kde je to možné, a sami si zvolí, kde zkoušku absolvují, a nahlásí se individuálně.

  Současný stav z řad maturantů (2 tříd) je 13 úspěšně absolvovaných FCE a 4 úspěšně absolvované CAE certifikáty!

  Všem velice blahopřejeme a přejeme mnoho dalších úspěchů!

  Kateřina Mylerová

  Více
 • Výtěžek z vánočního bazaru jsme ihned použili na zakoupení 3 set-top boxů s příslušenstvím, sluchátek a rádia pro opuštěné babičky a dědečky v domově důchodců ve Staroměstské ulici. Se zástupci tříd, které s paní učitelkou Hniličkovou vyráběly přáníčka a darovaly perníčky, a se zástupci 3.B, která skvěle zorganizovala vánoční bazar, jsme se včera po obědě vydali dary osobně předat. Děkujeme pracovnicím domova za velmi ochotný přístup a panu řediteli Tetourovi za milé přijetí a doprovod při rozdávání dárečků. Jsme nadšeni, že jsme vybrali dost peněz a mohli alespoň 5 lidem v domově udělat radost. Moc děkujeme všem, kteří se zúčastnili, organizovali či přispěli, děkujeme rodičům i prarodičům, kteří nás včera navštívili. A ještě jednou poděkuji zejména třídě 3.B pod vedením Karolíny Mertlové a Nely Domínové, protože tahle třída konečně dala našemu vánočnímu trhu správnou podobu a směr! Holky (a kluci), díky moc! Vaše Mylerka 

  Více
 • Soutěž Best in English o nejlepší angličtináře v Evropě se konala 29.11.2019. Zúčastnilo se asi 40 našich nejlepších angličtinářů a opět se jim podařilo dostat se mezi nejlepší v Evropě! Náš maturant Pavel Šindelář získal 4.místo ze všech zúčastněných studentů z ČR a 13. místo z přibližně 16 tisíc studentů z 25 zemí Evropy! Z takového úspěchu jsme nadšeni, Pavlovi velice gratulujeme a děkujeme za tak skvělou reprezentaci naší školy! 

  K.Mylerová

  Více
 • V septimě studuje vysoká blondýnka Michaela Brichtová, která se skoro profesionálně věnuje volejbalu. O jejích úspěších a plánech si s ní povídal českobudějovický reportér Kamil Jáša. Přejeme Míše ve sportu i studiu hodně úspěchů.

  Více