Žáci a rodiče

 • Od 12. do 16. září bude naše škola již třetím rokem hostit zahraniční stážisty v rámci programu EDISON. Naši studenti se od nich i letos dozvědí plno zajímavostí z jejich rodných zemí. Tentokrát přijede Jose z Mexika,  Victor z Brazílie, Canran z Číny, Raquel z Portugalska, Kübra z Turecka, Mojdeh z Iránu a Kern Yeung z Malaysie. Pro poslední tři stážistky stále ještě nemáme hostitele.

  Více o stážistech (živitopisy, videa)

  Stážisté jsou studenty či absolventy vysokých škol. Do České republiky si přijedou vyzkoušet pedagogickou práci, seznámit se s naší kulturou, motivovat naše studenty ke studiu cizích jazyků, získat mezi nimi přátele a šířit mezikulturní gramotnost mezi žáky a učiteli.

  Věříme, že, i tentokrát se nám podaří připravit stážistům na Jírovcovce hezkou atmosféru. Budete s námi bourat bariéry a předsudky, jak to popisuje Martin Kozel, náš bývalý absolvent?

  Více
 • Velmi úspěšný byl již 7. ročník Mezinárodního setkání mladých včelařů IMYB 2016. Do hlavního města naší republiky se sjeli členové týmů z dvaceti zemí a v Poslanecké sněmovně ČR proběhlo slavnostní zahájení akce, nad níž záštitu převzal prezident republiky Miloš Zeman.

  Mladí včelaři v průběhu tří dní plnili na deseti stanovištích praktické úlohy (sbíjení rámů, značení trubců, poznávání medů..) a to jak samostatně, tak v rámci týmů, které byly složeny z reprezentantů různých účastnických zemí. Kromě praktických dovedností byly důležité i teoretické znalosti mladých včelařských nadějí.

  A jak to celé dopadlo? V rámci jednotlivců si naše reprezentantka Dobruše Lukášová odváží skvělé 3. místo a v celkovém pořadí týmů byl ten s naší Dobruškou hodnocen jako nejlepší.

  Gratulujeme a máme radost, že o budoucnost včelařství se u nás bát rozhodně nemusíme !

  Více
 • Všem žákům a zaměstnancům přejeme krásné odpočinkové prázdniny s příjemným počasím a hezkými zážitky.

  Během školních prázdnin je škola odemčená v pracovní dny v době od 8 do 12 hodin.

  Před vyřizováním administrativních záležitostí v kanceláři školy se raději objednejte telefonicky na čísle  +420 387 319 358.

  Více
 • Ve čtvrtek 23.6.2016 vybírali studenti kvinty na vybraných místech v Českých Budějovicích dobrovolný příspěvek na Nadaci pro transplantaci kostní dřeně. Jako odměnu za darovanou částku pak rozdávali vlastnoručně vyrobená sluníčka. Nadace používá získané finance na vyhledávání dobrovolných dárců kostní dřeně, jejich lékařské vyšetření a zařazení do registru. Zdravotní pojišťovny totiž hradí pouze vlastní převod kostní dřeně z dárce do příjemce.

  Naše sbírka byla velmi úspěšná. Celkem se i díky příspěvkům studentů jiných škol, zejména GJVJ, podařilo získat 6.754 Kč, které postačí k zařazení zhruba 5 dobrovolných dárců do registru.

  Děkujeme za skvělý nápad a všem, kteří se na sbírce podíleli či na ni přispěli.

  Více
 • V pátek 24. června se konala strastiplná výprava za zběhovcem jehlancovým(Ajuga pyramidalis) do CHKO Blanský les. Smyslem akce bylo pomoci Vojtovi Dolejškovi (2.B) najít nové lokality výskytu této tajemné rostliny v okolí Křemže.

  Bojovali jsme s tropickým vedrem i všudypřítomnými klíšťaty, ale naše odhodlanost se vyplatila. Nalezli jsme novou paseku, kde bylo více než sto jedinců tohoto druhu. O všechna data, která Vojta zařadí do své práce SOČ,má velký zájem i Správa CHKO Blanský les.

  Velký dík patří všem pomocníkům, především dobrovolníkům z 2.A.

  Více
 • Dne 21.6.2016 odstartovalo ve Zlíně dvoudenní Mistrovství ČR školních družstev. Akce probíhala v reprezentativním prostředí Kongresového centra za přítomnosti několika kamer. Přímý video-přenos bylo možné sledovat na youtube.

  Naše gymnázium reprezentovala čtveřice studentů – Matyáš Zeman, Ladislav Nagy, Václav a Vojtěch Bauerovi. Na MČR byli 5.nasazený tým. Po prvním hracím dnu byli na výborném 3.místě. Do posledního kola bojovali o medailové umístění, bohužel vysoká porážka v posledním kole znamenala propad na konečné 6. místo z 28.týmů.

  Více
 • Do krajského kola FO kategorie E postoupili čtyři naši studenti ze 4. E. Až druhé kritérium odsunulo Jonáše Havelku na 4. místo. Matouš Vondrášek si vybojoval svými znalostmi 5. místo, Tereza Mazalovská 18. místo a Jakub Ambroz 21. místo.

  V okresním kole FO kategorie G určené pro studenty ze sekundy se na 2. místě shodně umístili Kryštof Hrádek a Ladislav Nagy. Úspěšnými řešiteli byli také Tereza Maxerová, Tereza Kučerová, Adam Janů, Jakub Kružberský, Nikol Junková, Petr Kalina, Marek Holý a Lucie Horejšová.

  Letošní pátý ročník Poháru vědy, s podtitulem ROJKO 2016, byl pro nás jubilejní velkým počtem bodů získaných v soutěži, přesto to na postup do republikového finále nestačilo. V kategorii pro nižší gymnázia se aktivně zúčastnily čtyři týmy. Tým Rebelové ve složení Tereza Kropáčková, Natálie Volfová, Štěpán Masák, Nevena Petrovičová a Tereza Lányiová ze 4.E letos ztratil pouze 25 bodů ze 400 možných, Bábofky ze 4.E získali 369 bodů, Pižmoni z 1.E 365 bodů, The Tučňáci ze 4.E 345 bodů. Na přípravě soutěžních úkolů, které se každoročně obměňují, se podílí lektoři z Katedry didaktiky fyziky MFF UK v Praze. Při plnění úkolů si studenti vždy užijí hodně zábavy. Na závěr školního roku se svými praktickými částmi seznámí ostatní ze třídy.

  Více
 • Na šestitýdenní studijní pobyt do Japonska se vypravil student naší septimyStanislav Jirák. Standa navštěvuje Haguro high school v prefektuře Yamagata a kromě výuky angličtiny se věnuje i poznávání japonské kultury a jejich zvyklostí.

  Z Japonska nám poslal pozdrav a my mu přejeme spoustu skvělých zážitků a nových zkušeností!

  Více
 • Po Jakubu Rausovi (5.E) se opět studentka našeho gymnázia Dobruška Lukášová (4.E) probojovala na Mezinárodní setkání mladých včelařů IMYB 2016. Mladí včelaři z 21 pozvaných států poměří své praktické a teoretické dovednosti  tentokráte v Praze.

  Budeme Dobrušce držet palce, aby se jí mezi 80 soutěžícími dařilo co nejlépe a setkání se stejně nadšenými lidmi si co nejvíce užila.

  Včelařství se na našem gymnáziu věnuje řada studentů pod vedením paní učitelky Jarmily Ichové. Děkujeme!

  Více
 • Poslední květnový týden jsme se spolu s dalšími studenty z jiných tříd vydali prozkoumat klasické památky spojené s historií starověké a středověké Itálie. 

   V Římě jsme se procházeli po Foru Romanu, nakoukli do Kolosea, vzhlíželi do oblak na sloup Traiána a Marka Aurelia, obdivovali Vatikánská muzea i Andělský hrad. Podařilo se nám vyšplhat na Vesuv a překvapeně pokyvovat hlavou nad jeho kráterem, rozhlížet se po přímořské krajině a přát si projet se na jedné z lodí lemujících záliv. Stihli jsme také navštívit Pompeje a Florencii a všude pořídit spoustu fotek. Byl to nádherný týden.

  Více
 • V Hradci Králové se ve dnech 17. až 19. června konal v pořadí již 38. ročník Středoškolské odborné činnosti (SOČ). Z našeho gymnázia se do něj probojovali hned 3 žáci v oborech biologie, chemie a matematika. Z nich si nejlepší umístění připsal Lukáš Fiedler, který svou prací Padesát odstínů slunéčka východního a pohlavně přenosná choroba, zaujal odbornou porotu natolik, že mu přidělila 2. místo spojené s řadou dalších ocenění.

  Neztratili se ani Šimon Havíř (8. místo v oboru Chemie) a Míša Brabcová (10. místo v oboru Matematika).

  Všem moc gratulujeme a jsme na vás pyšní!

  foto : Lukáš Fiedler na soutěži EUSO (první zprava)

  Více
 • Ve Vanově u Telče probíhalo 13.-18.6.2016 národní kolo soutěže družstev mladých ochránců přírody Zlatý list. Naše družstvo Kaštani (Tereza Maxerová, Tereza Nedbalová, Katka Malá, Jiří Janků, Dobruše Lukášová, Marie Raušová) ve starší kategorii zvítězilo s náskokem 14 bodů nad vicemistry Lid Medvědího potoka z Olomouce.

  Družstvo MU-slimáci získalo v mladší kategorii 4.místo, kdy jim pomyslná "bedna" utekla o pouhý půlbod.

  Gratulujeme a doufáme, že dny strávené v přírodě na exkurzích s oborníky zúročíme i v přístím roce.

  Více
 • Ve čtvrtek 16. 6. se naše 1. B zúčastnila na českobudějovickém výstavišti akce „Dobrodružství s technikou".

  Mohli jsme si vyzkoušet mnoho pokusů, měření, simulátorů a experimentů. Byly zde vystaveny velké i malé drony, hydraulický bagr, kolejiště a lokomotivy. „Pohráli“ jsem si s různými robotickými modely, vyzkoušeli práci s termokamerou. Zajímavé bylo také pozorovat počítačový systém využívající raka jako bioindikátor kvality vody pomocí sledování jeho srdečního rytmu optickým senzorem.

  Více
 • ČVUT uspořádala tuto středu, za účelem zvýšit povědomí o oboru radiologická fyzika, "Den lékařským fyzikem" - akci zaměřenou především na studenty se zájmem o fyziku částic a její využití v medicíně. Z naší školy se do Prahy vypravili vybraní žáci 2.A, 3.A a 7.E. 

  Na programu byly jak přednášky o samotném oboru, tak i praktická cvičení se zubním rentgenem a návštěva klinického pracoviště ve FN Motol a Thomayerově nemocnici. Mohli jsme si vyzkoušet a prohlédnout přístroje používané k léčbě např.CT a lineární urychlovače či provést pár testů na gammakamerách.

  Eliška Robenhauptová, 7.E 

  Více
 • V minulých dnech absolvovali tři naši technicky nadaní studenti : Simona Gabrielová (7.E), Jan Němeček Jan Vlk (oba 3.A) stáž v jaderné elektrárně Temelín. V rámci tzv. Jaderné maturity je čekaly tři dny plné exkurzí, přednášek a besed. Prohlédli si provoz elektrárny, získali spoustu nových zkušeností a nabyté znalosti ověřili v závěrečném vědomostním testu.

  Spolupráce našeho gymnázia s JETE tak úspěšně pokračuje.

  Více
 • Za krásného letního počasí proběhlo 7.6.2016 za účasti 11 týmů dívek a 9 týmů chlapců okresní kolo a otevřené krajské kolo plážového volejbalu kategorie základních škol a víceletých gymnázií. Po loňském vítězství nastoupila naše dvojice opět spolu, Markéta Sahanová z kvarty aMichaela Brichtová z tercie. V základní skupině porazily dívky tým Základní školy Rudolfov a tým Biskupského gymnázia. Ve finálové skupině pak porazily i 2. tým ZŠ Rudolfov a dvojici ZŠ Oskara Nedbala. Svým prvenstvím jim právem patří titul okresních a krajských přebornic této kategorie. Děkujeme oběma dívkám za bojovnou hru a vynikající reprezentaci školy. Zároveň přejeme, aby jim radost z volejbalu vydržela nejen po celé prázdniny, ale i do dalších let.

  Více