Žáci a rodiče

 • Na podzim vyšlo pokusné číslo nového časopisu Jírovec. Už tehdy se jeho redakce za své dílo nemusela stydět. Její členové nasadili vysokou laťku. A tak jsme všichni netrpělivě očekávali, čím nás překvapí obsah toho oficiálně prvního čísla.

  Redakční rada zve ke čtení: Ahoj Jírovcovko!
  V dnešní době není dobrých zpráv nikdy dost, někomu zvedne náladu plná lednička, jinému ke štěstí stačí fotky štěňátek. My se rozhodli vám zpříjemnit přestávky kvalitním počtením a přicházíme s dalším, teď už oficiálně prvním, číslem Jírovce!
  Nechť je Jírovec milým překvapením, věříme, že se vám bude dobře číst! ?❤️
  U nástěnek je bílá krabice, která čeká na vaše dojmy, milá slova i konstruktivní kritiku. Pomozte nám se zdokonalovat v tom, co děláme, těšíme se na vaše vzkazy☺️

  Tak hezké čtení

  Více
 • Na základě informací od MŠMT zveřejňujeme leták pro rodiče a žáky, KDE JE ROZEPSÁN POSTUP PŘI POZITIVNÍM VÝSLEDKU TESTU

  Vážení rodiče, od ledna pokračuje preventivní antigenní testování ve školách. Od 3. do 16. ledna se testuje dvakrát týdně, vždy v pondělí a ve čtvrtek. Od 17. ledna pak probíhá antigenní  testování jednou týdně, a to v pondělí. Testování se týká dětí a žáků, jak neočkovaných, tak očkovaných i těch, kteří prodělali nemoc. V případě, že dítě nepodstoupí toto testování, je třeba, aby během celého dne mělo nasazenou roušku. Pokud je starší 15 let, nosí respirátor.

  LETÁK

  Více
 • Citujeme z webu covid.gov.cz

  Preventivní plošné testování antigenními testy ve školách se bude v období od 3. ledna do 16. ledna provádět každé pondělí a čtvrtek (2 x týdně).

  Následně od 17. ledna se testování bude opět provádět 1 x týdně, a to každé pondělí.

  Testovat se nově budou i očkovaní žáci. Další postup při testování zůstává stejný jako doposud, stejně jako specifika přítomnosti žáka v případě odmítnutí podstoupení testu.

  Antigenní test provedený ve škole lze nahradit PCR testem (ne starším než 72 hod.) či RAT antigenním testem (ne starším než 24 hod.) provedeným poskytovatelem zdravotních služeb. Případně čestným prohlášením o negativním výsledku testu provedeném ve škole (např. navštěvuje-li žák více školských zařízení).

  Dále od 3. ledna musí škola žákovi v případě pozitivního testu vystavit potvrzení na příslušném formuláři. (viz. Příloha)

  Škola také zašle výsledek testu hygienické stanici, a to pomocí aplikace Covid Forms Application případně vyrozumí zákonného zástupce žáka o nutnosti podstoupení konfirmačního PCR testu, kterému je žák povinen. Pokud je i tento test pozitivní žáku je nařízena izolace.

  Více
 • Z Jírovcovky přejeme všem našim žákům a  žákyním, všem našim zaměstnancům a taky všem našim příznivcům krásné vánoční prázdniny a v novém roce pevné zdraví a spokojenost.

  Více
 • V předvánočním čase je při výuce cizích jazyků pokaždé příjemným zpestřením povídání o svátečních tradicích v cizojazyčných zemích. V současné sextě si k tomu při němčině přidali i porci kreativity. Napsat básničku v rodném jazyce není nic lehkého, v cizím jazyce si na to troufne už málokdo. Pro sextu to byla výzva, která se povedla, což ocení zejména ti, kteří umějí německy. Nejzdařilejší poezii od Kláry Píchové, Šimona Schandla, Terezie Norkové a zde uvádíme v přiložených souborech.

   

   

  Více
 • Spolek pro vědu, kulturu a sport je občanské sdružení, které finančně podporuje činnost žáků zejména v oblastech předmětových soutěží a mimoškolních aktivit sportovního, kulturního a vzdělávacího charakteru. IČO: 62538195  Číslo účtu : 312 055 123/0300

  Podporuje zejména:

  • provoz Internetu v budově školy
  • plesy a další kulturní akce školy
  • tělovýchovné činnosti
  •  mezinárodní kontakty  
  • aktivity z biologie, chemie a ekologie
  • aktivity z fyziky, matematiky a  programování
  • jazykovou výuku
  • šachy a další

  V minulém školním roce Spolek svou činnost utlumil kvůli pandemické situaci. Proto jsme v listopadu 2020 ani nevyhlašovali výzvu k finanční podpoře. Snad bude v roce 2022 už v populaci tolik očkovaných, že se žáci budou moci vrátit k činnostem bez omezení. Spolek pak bude na jejich podporu opět  potřebovat finanční prostředky.

  Prosíme proto rodiče o příspěvek na jeho činnost částkou 400 Kč na jednoho žáka. Z organizačních důvodů prosíme o zaplacení této částky na účet Spolku č.ú. 312055123/0300uvedením jména, příjmení a třídy žáka do konce kalendářního roku 2021.

  Potvrzený příjmový doklad o zaplacení, smlouvu o sponzorském daru i prohlášení pro finanční úřad na požádání rádi vystavíme.

  Za Spolek pro vědu, kulturu a sport Mgr. Lenka Kudrličková, předsedkyně

  DĚKUJEME VŠEM SPONZORŮM

  Více
 • Studentům středních škol se opět otevírá jedinečná možnost. Mohou být po dobu dvanácti měsíců právoplatnými členy výzkumných týmů a stát po boku špičkových badatelů ve chvílích jejich vědeckých průlomů. Akademie věd pro zájemce dlouhodobých stáží letošního projektu Otevřená věda připravila nejvyšší počet témat v dosavadní historii.

  Projekt Otevřená věda letos pro zájemce otevírá na 118 stáží. Více se naši studenti mohou dozvědět od svých spolužáků, kteří již v programu pracují. Například Míša Štouralová ze 3.B, taky Kuba Savula ze 2.A. Míša bude o svých aktivitách v Otevřené vědě mluvit v pátek 19. listopadu v ČRo.

  Pootevřená cesta k úspěšné vědecké dráze
  Co musejí udělat studenti, kteří se chtějí přímo podílet na práci výzkumníků a mají o nadcházející ročník zájem? Vstupní branou k jejich vědecké kariéře je web Otevřené vědy. Zde je možné si vybrat obor zájmu, výzkumný ústav a téma a do 30. listopadu se přihlásit. O přijetí rozhoduje především pečlivě připravený motivační dopis a reference, které uchazeč připojí ke své přihlášce. Do konce roku si samotní výzkumníci vyberou ty nejnadanější z adeptů a ti se pak od ledna příštího roku stanou na dvanáct měsíců součástí jejich týmu. Více informací o projektu najdete také na profilech projektu Otevřená věda na sociálních sítích. Na Jírovcovce aktivní studenty, kteří se intenzivně a do hloubky zajímají o jakýkoli vědní obor, dlouhodobě podporujeme.

  Více
 • INSTRUKCE K TESTOVÁNÍ:

  - ráno se dostatečně napijte
  - naopak 30 minut před testem byste už neměli jíst, pít, užívat léky ani žvýkat
  - test proběhne během vaší první hodiny, kterou ve čtvrtek máte (testování bude probíhat od 0. do 2. vyučovací hodiny)
  - pokud přijdete později, tak test je možné provést nejpozději během 2.vyučovací hodiny
  - test probíhá pomocí cucacího tamponku. Tamponek se pouze cucá, nikde se nesmí žvýkat
  - zatím se k testování přihlásilo 65% žáků a 90% zaměstnanců gymnázia
  - kdyby se chtěl k testování přidat někdo další, je to kdykoliv možné

   

  Vážení rodiče, milí žáci,

  protože se aktuální epidemiologická situace nevyvíjí příliš dobře a rádi bychom měli ve škole bezpečné prostředí, kde se maximálně sníží riziko infekce, tak jsme se rozhodli žákům i vyučujícím nabídnout pravidelné bezplatné PCR testování.

  Toto testování se neřídí žádným opatřením některého z ministerstev, ani nerozlišuje, zda je žák očkovaný či není. Jde nám opravdu jen o to, abychom měli ve škole co nejbezpečnější prostředí. Testování není ani povinné, vše je na základě dobrovolnosti. Na druhou stranu bych Vás chtěl požádat, abyste žákům testování umožnili. Doufám, že je to cesta, jak udržet školu i nadále otevřenou a vyhnout se tak případnému zavírání.

  Testování by prováděla firma AeskuLab přímo ve škole 4 x měsíčně (2 x testování hradí zdravotní pojišťovna, 2 x testování přidává zdarma laboratoř) vždy ve čtvrtek. Žáci by tak nemuseli čekat ve frontách na odběrových místech ani se tam na test objednávat. Pokud nebude laboratoř mimořádně zahlcená, tak byste měli výsledky dostávat vždy v pátek. Tzn. například na víkendovou návštěvu příbuzných, restaurace nebo kina byste měli jistotu, že žáci nejsou nakažení.

  Testování probíhá pomocí tampónků, které žák cucá a následně tampónek vloží do zkumavky. Vzorky si zástupce laboratoře odváží do Prahy, kde je otestují.

  Ráno před odběrem se doporučuje hodně pít, naopak 30 minut před samotným odběrem už by žák neměl jíst, pít, užívat léky nebo třeba žvýkat žvýkačku.

  Zaheslované výsledky testování obdrží zákonný zástupce na email a zapíší se i do aplikace Tečka.

  Zde se můžete podívat, jak odběr probíhá: https://1url.cz/dKh8a

  Abyste se mohli testování zúčastnit, musíte vyplnit a podepsat GDPR souhlas se zpracováním osobních údajů, svému třídnímu učiteli spolehlivě nahlásit informace o vaší zdravotní pojišťovně a oznámit, že se chcete testování zúčastnit.

  Podmínky testování jsou takové, že každý žák (dítě) do 18 let a každý očkovaný nebo částečně očkovaný občan má nárok na dva PCR testy měsíčně zdarma. Je tedy třeba počítat s tím, že si tyto možnosti testováním ve škole vyčerpáte. Druhé dva testy přidává zdarma laboratoř. Pokud je žákovi (zaměstnanci) více než 18 let a není očkovaný, tak si může test zaplatit. Jedno testování by potom vycházelo na 165 Kč.

  Případné dotazy piště na kavrik@jirovcovka.net. Co budu vědět, to Vám rád zodpovím. Případné odborné dotazy bych poslal k zodpovězení zástupcům laboratoře.

  Ještě jednou Vás moc prosím o spolupráci. Myslím, že všichni chceme mít ve škole bezpečné prostředí a zdravé žáky v lavicích a ne v karanténě.

  S pozdravem

  Pavel Kavřík

  Více
 • Každoročně se maturitní a předmaturitní třídy přihlašují na kurzy autoškoly. Letos nám nabízí spolupráci autoškola Čičmanec. Zájemci najdou vše v přiloženém plakátu.

   

  Více
 • Zářijová informatika v sextě byla ve znamení grafického projektu. Úkolem studentských týmů bylo vytvořit svoji deskovou hru včetně pravidel, grafického provedení i designu krabice. Tým Moniky Králové, Žanety Znachorové, Jana Bürgera a Daniela Sýkory však zašel ještě dál. Vytvořili i online verzi své logické hry Hexalema (https://hexalema.znachor.cz/), kterou si tak můžete zkusit zahrát i vy. 

  Snad si užijete tolik zábavy jako autoři při její tvorbě.

   

  Více
 • V době vyhlášení úplně první karantény, tedy v březnu 2019,  jsme dostali od našeho bývalého studenta  kontakt do Německa na studentku VŠ Helenu Bögl, která studovala obor učitelství jazyků N a Šp pro cizince. Měla zájem o spolupráci s učiteli a žáky v ČR. Naše paní učitelka Miloslava Rosenfelderová využila její nabídky a domluvily se, že spolu budou on-line připravovat maturanty G Jírovcova na maturitu z němčiny. Maturanti v roce 2019 i za přispění konverzačních hodin s Helenou úspěšně odmaturovali a Helena se na naše pozvání sešla se se „svými on line studenty“ loni v září osobně. Tehdy jsme netušili, že se situace s lockdownem zopakuje a uzavření škol bude ještě delší než v předchozím školním roce. Proto jsme byli velmi vděční za to, že Helena i po skončení svého studia nezištně pokračuje s našimi studenty německé konverzace v on-line výuce. Navštívila Budějovice a Jírovcovku letos v září znovu a my ji už bereme jako dalšího člena pedagogického sboru. 

   Helena i paní učitelka Rosenfelderová mají stále chuť pokračovat v zavedeném konverzačním modelu a je to i tím, že zájem studentů Jírovcovky o hodiny s Helenou trvá.

  Společná on line výuka s rodilou mluvčí Helenou dokazuje, že ne vždy jsou nutné složité projekty, ale důležitá je ochota lidí spolu komunikovat.

  Více
 • Gymnázium Jírovcova vstupuje školním rokem 2021/2022 do 51. roku své existence. Původní termín oslav 50. výročí vzniku školy (říjen 2021 ) musel být odložen kvůli pandemii koronaviru zatím na neurčito. Podle toho, jak se bude epidemiologická situace dále vyvíjet, tak se rozhodneme, kdy a kde, nyní již uplynulé výročí oslavit. Nejde ani tak o tu číslovku "50" existence školy jako o to, aby se mohli sejít absolventi Jírovcovky, její bývalí i současní zaměstnanci a abychom mohli společně zavzpomínat, bilancovat i načerpat nové impulzy pro další práci, studium a rozvoj školy. O termínu oslav a akcích, které s tím budou spojeny, budeme s předstihem informovat.

  Více
 • Každá osoba (děti, žáci, studenti, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna si při vstupu do budovy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty,  a to takovým prostředkem, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví.

  U vstupu do budovy školy a v každé učebně je umístěna dezinfekce a jednorázové ručníky

  Každý žák i zaměstnanec dodržuje hygienická pravidla, často si myje ruce, dodržuje zásady respirační hygieny (při kašlání, kýchání používá nejlépe jednorázové kapesníky, které neprodleně vyhazuje do koše a následně si myje ruce)

  Pokud má žák/zaměstnanec projevy alergického onemocnění (rýma/kašel), doloží tuto skutečnost potvrzením od lékaře

  V prostorách školy se pravidelně a často větrá

  Podezření na covid 19 je nutné neprodleně ohlásit v kanceláři školy

  V případě prokázané nákazy se škola řídí pokyny KHS

   

  Více
 • Ve středu 1. září v 8:30 se sejdeme na naší milované Jírovcovce po dvouměsíčním prázdninovém odpočinku. Věříme, že se většina žáků a žákyň nechala naočkovat proti covidu 19, takže budeme všichni více ochráněni před nákazou a vyhneme se tak omezování prezenční výuky.

  Aby bylo vše pod kontrolou, čeká nás podle rozhodnutí MZd a podle pokynů MŠMT testování žáků a žákyň ve třídách ve dnech 1. září, 6. září a 9. září 2021.

   Nemusí se testovat ti žáci, kteří doloží, že 

  - jsou plně očkování  (tj. ti, kteří mají 14 a více dnů po 2. očkovací dávce)

  - prodělali covid 19 a uplynulo od té doby méně než 180 dnů

  Ti žáci, kteří by se nenechali testovat, by museli nosit roušku /respirátor po celou dobu přítomnosti ve škole( tedy i při vyučování) a nemohli by při TV cvičit a HV zpívat :(

  Moc si všichni přejeme, aby školní rok  2021/2022 probíhal prezenčně a bez výrazných omezení. Proto budeme dodržovat nařízená hygienická opatření.

   

   

  Více
 • Schůzka s rodiči primánků (1.E) proběhne první školní den 1.9. od 16 hodin v budově školy. 

  Primánci půjdou 1.září do školy od 8.30, odpolední schůzka už proběhne pouze s rodiči.

  Těšíme se na Vás!

  Více
 • Adaptační pobyty v letošním školním roce 2021/2022 proběhnou v těchto termínech:

  1.A - úterý 7.9. až čtvrtek 9.9.
  1.B - neděle 5.9. až úterý 8.9.
  1.E - čtvrtek 16.9. až sobota 18.9.

  Podrobné pokyny se dzvíte ve škole na začátku školního roku. 

  Více
<< Předchozí 1 2 3 4 5 7 9 Další >>