Žáci a rodiče

 • Dobrý den,

  v přílohách toho článku naleznete informace a přihlášku ke stravování ve školní jídelně v ulici Fráni Šrámka 9/1216.

  Více
 • Ve středu 1. září v 8:30 se sejdeme na naší milované Jírovcovce po dvouměsíčním prázdninovém odpočinku. Věříme, že se většina žáků a žákyň nechala naočkovat proti covidu 19, takže budeme všichni více ochráněni před nákazou a vyhneme se tak omezování prezenční výuky.

  Aby bylo vše pod kontrolou, čeká nás podle rozhodnutí MZd a podle pokynů MŠMT testování žáků a žákyň ve třídách ve dnech 1. září, 6. září a 9. září 2021.

   Nemusí se testovat ti žáci, kteří doloží, že 

  - jsou plně očkování  (tj. ti, kteří mají 14 a více dnů po 2. očkovací dávce)

  - prodělali covid 19 a uplynulo od té doby méně než 180 dnů

  Ti žáci, kteří by se nenechali testovat, by museli nosit roušku /respirátor po celou dobu přítomnosti ve škole( tedy i při vyučování) a nemohli by při TV cvičit a HV zpívat :(

  Moc si všichni přejeme, aby školní rok  2021/2022 probíhal prezenčně a bez výrazných omezení. Proto budeme dodržovat nařízená hygienická opatření.

   

   

  Více
 • Adaptační pobyty v letošním školním roce 2021/2022 proběhnou v těchto termínech:

  1.A - úterý 7.9. až čtvrtek 9.9.
  1.B - neděle 5.9. až úterý 8.9.
  1.E - čtvrtek 16.9. až sobota 18.9.

  Podrobné pokyny se dzvíte ve škole na začátku školního roku. 

  Více
 • Gymnázium Jírovcova vstupuje školním rokem 2021/2022 do 51. roku své existence. Původní termín oslav 50. výročí vzniku školy (říjen 2021 ) musel být odložen kvůli pandemii koronaviru zatím na neurčito. Podle toho, jak se bude epidemiologická situace dále vyvíjet, tak se rozhodneme, kdy a kde, nyní již uplynulé výročí oslavit. Nejde ani tak o tu číslovku "50" existence školy jako o to, aby se mohli sejít absolventi Jírovcovky, její bývalí i současní zaměstnanci a abychom mohli společně zavzpomínat, bilancovat i načerpat nové impulzy pro další práci, studium a rozvoj školy. O termínu oslav a akcích, které s tím budou spojeny, budeme s předstihem informovat.

  Více
 • Každá osoba (děti, žáci, studenti, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna si při vstupu do budovy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty,  a to takovým prostředkem, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví.

  U vstupu do budovy školy a v každé učebně je umístěna dezinfekce a jednorázové ručníky

  Každý žák i zaměstnanec dodržuje hygienická pravidla, často si myje ruce, dodržuje zásady respirační hygieny (při kašlání, kýchání používá nejlépe jednorázové kapesníky, které neprodleně vyhazuje do koše a následně si myje ruce)

  Pokud má žák/zaměstnanec projevy alergického onemocnění (rýma/kašel), doloží tuto skutečnost potvrzením od lékaře

  V prostorách školy se pravidelně a často větrá

  Podezření na covid 19 je nutné neprodleně ohlásit v kanceláři školy

  V případě prokázané nákazy se škola řídí pokyny KHS

   

  Více
 • Schůzka s rodiči primánků (1.E) proběhne první školní den 1.9. od 16 hodin v budově školy. 

  Primánci půjdou 1.září do školy od 8.30, odpolední schůzka už proběhne pouze s rodiči.

  Těšíme se na Vás!

  Více
 • Škola poskytne žákům základy v mnoha předmětech, ale pokud se chceme stát expertem v nějaké konkrétní oblasti, obyčejně na sobě musíme pracovat i v mimoškolních aktivitách. Jednou z mnoha nabízejících se možností je Studentské trenérské centrum organizované společností Microsoft. Napsala nám o něm naše studentka Amálie Jirotková ze septimy:

  "Od ledna jsem studentkou Studentského trenérského centra organizovanou společností Microsoft. Tento dvouletý program pro středoškoláky se věnuje IT (spíše z bussinesové stránky), měkkým dovednostem (např.: prezentování, organizaci času aj.) a spoustu dalšímu. Program probíhá online, je mu potřeba věnovat minimálně 3 hodiny týdně, ale stejně jako u každé jiné mimoškolní aktivity platí pravidlo: “Kolik do toho dáš, tolik se ti vrátí!”. Jednou týdně máme webináře na různá témata rozdělena po pololetích a také se věnujeme projektům, které pomáhají druhým. Lidé jsou tu moc milí a ochotní, nikdo tu není souzen za neznalost, spíše se mu snaží ostatní pomoct. Celý program přináší spoustu příležitostí, které může využít úplně každý.

  Před rokem jsem se od mého kamaráda právě o tomto programu dozvěděla. Během podzimu jsem poslala přihlášku a prošla výběrovým řízením. Jelikož mi tento program dal opravdu hodně, ráda bych tento program šířila i u nás na škole. Z vlastní zkušenosti vím, že když se o mimoškolních aktivitách lidé dozvědí od člověka, který jim je alespoň trochu povědomý, nebudou se bát přihlásit."

  Pokud někoho Amálky doporučení zaujalo, nebojte se na ní obrátit, ráda vám poradí.

   

  Více
 • Prázdniny ještě nekončí, ale kdo už se nemůže dočkat na nový školní rok, může se připravovat podle rozvrhu, který přikládáme:

  Více
 • Školní prázdniny jsme na Jírovcovce zahájili dříve, aby stavební firmy stihly všechny plánované rekonstrukce: renovovat prostory šaten, vyměnit dlažby v prvním a druhém nadzemním podlaží a zcela obnovit vnitřní rozvody vodovodních a kanalizačních trubek. Zatím se jen bourá, kope, vrtá a odklízí starý stavební materiál. Školní budova zažívá další nálož rekonstrukce a my doufáme, že se všechny práce stihnou za dva měsíce dokončit. 

  Více
 • Na Jírovcovce se rozdávalo vysvědčení už 25. června a poté, co žáci opustili školu, budovu obsadily stavební firmy. Po prázdninách by se žáci a žákyně měli vrátit do školy s rekonstruvanými šatnami. Školu však čekají i další rekonstrukce, které na první pohled nebudou vidět, ale které stará budova školy neodkladně potřebuje renovovat. Jsou to rozvody vodovodních potrubí a odpadních potrubí celé školy. Dále by se měla měnit dlažba na chodbách. Na tak rozsáhlé stavební práce je pouze 8 týdnů. Tak držmě sobě i stavbařům palce, aby se vše podařilo dokončit v termínu.

  V září se těšíme na odpočaté studentky a studenty, učitelky a učitela i na celý další personál školy! 

  Více
 • Za ještě přísnějších hygyenických podmínek než loni jsme na Jírovcovce zahájili ve třídách 4.A a 4.B ústní maturitní zkoušky. Všichni účastníci mají respirátory a komise je od studentů a studentek oddělena plastovou přepážkou. Trochu to připomíná přepážky v bance či na poště. Jen informace, které proudí přes přepážku, jsou podstatně odlišné. Všichni maturanti byli dnes velmi dobře připraveni a nikdo by na nich nepoznal, že se téměř rok učili pouze distančně. Přejeme všem maturantkám a maturantům hodně úspěchů nejen u maturit, ale i v přijímacím řízení na vysoké školy. Mnohdy to pro ně nebude jednoduché časově sladit všechny zkoušky. Tak jim držíme palce, aby byli přijati na vysněnou školu.

  Více
 • Vážení rodiče, milí žáci,

  konečně jsme se dočkali a v týdnu od 24. 5. 2021 začíná prezenční výuka pro všechny ročníky. První den vás čeká společná exkurze s třídním učitelem mimo školu, abyste měli možnost si pořádně popovídat. Dále se bude pokračovat podle upraveného rozvrhu, který najdete na webu školy v následujícíh dnech (úpravy probíhají zejména kvůli psaní maturitních didaktických testů). 

  Žáci se po návratu budou 1x týdně testovat antigenními testy a žák může použít vlastní certifikovaný test, ale testuje se až ve škole. Žák, který prodělal COVID se nemusí 90 dnů od prodělání testovat. Výuka bude probíhat včetně tělesné výchovy, která se bude učit venku. Stále není dovolen zpěv. Platí povinnost nosit roušky (do 15 let), nebo respirátory (nad 15 let).

  Obědy si můžete objednat ve školní jídelně, která bude normálně fungovat.

  Z návratu k prezenční výuce nemusíte mít obavy. Nemusíte se bát, že bychom se na Vás sesypali a začali hned testovat a zkoušet.

  V případě jakýchkoliv dotazů mi pište na kavrik@jirovcovka.net, případně volejte na 774 206 246.

  Moc se na Vás těšíme!

  Pavel Kavřík

  Více
 • To konstatovali žáci a žákyně primy i sekundy. Nejmladší ročníky se v pondělí přišly do školy otestovat antigennimi testy, ale jinak se do školních lavic posadily až ve čtvrtek. Aby si mohli všichni popovídat a zvyknout si na spolužáky, vyrazily obě třídy se třídními učitelkami do přírody. Ve Stromovce si společně zahráli plno her, měli svačinu v trávě a využili den k uzavření lockdownového období. Skoro všichni  byli rádi, že se zase vidí. Také další dva dny strávily obě třídy mimo budovu školy. Jeden den byla prima na dějepisné exkurzi a sekunda na exkurzi botanické, druhý den si to třídy vyměnily. V pondělí a v úterý bylo krásné počasí, ale ani středeční déšť naše benjamínky neodradil a exkurze si užili  Stejně tak  i poslední dva dny v týdnu pobyt ve škole. Bohužel se ještě učí v rotačním režimu, takže od pondělí je čeká zase distanční výuka. Ale poslední týdny školního roku snad budou moci být ve škole už bez přerušení. 

   

  Více
 • Vážení rodiče, milí žáci,

  v týdnu od 17. 5. 2021 bude probíhat prezenční výuka ve třídách 3. E a 4. E. V ostatních třídách poběží distanční výuka.

  Žáci v 3.E a 4.E se budou 2x týdně testovat antigenními testy (výtěr z přední části nosu) a během pobytu ve škole se musí řídit platnými pravidly a nosit roušky (respirátory). Testy probíhají 2x týdně a žák může použít vlastní certifikovaný test, ale testuje se až ve škole. Žák, který prodělal COVID se nemusí 90 dnů od prodělání testovat. Výuka bude probíhat včetně tělesné výchovy, která se bude učit venku. Stále není dovolen zpěv. 

  Obědy si můžete objednat ve školní jídelně, která bude normálně fungovat.

  V pondělí Vás čeká exkurze mimo budovu s třídním učitelem. V úterý a ve středu vyrazíte na vzdělávací exkurzi (botanika a historie) s dalšími vyučujícími. Nemusíte se bát, že bychom se na Vás sesypali a začali hned testovat a zkoušet.

  V případě jakýchkoliv dotazů mi piště na kavrik@jirovcovka.net, případně volejte na 774 206 246.

  Moc se na Vás těšíme!

  Pavel Kavřík

  Více
 • Vážení rodiče, milí žáci,

  podle dnešního oznámení vlády ČR a ministra školství se od pondělí 10. 5. 2021 vrací v systému rotační výuky k prezenční výuce žáci nižšího gymnázia. V našem případě to znamená, že v týdnu od 10. 5. 2021 by přišli žáci 1.E a 2.E, v týdnu od 17. 5. 2021 potom žáci 3.E a 4.E. Výuka na vyšším gymnáziu zatím zůstává distanční. 

  Žáci se budou 2x týdně testovat antigenními testy (výtěr z přední části nosu) a během pobytu ve škole se musí řídit platnými pravidly a nosit roušky (respirátory). Testy probíhají 2x týdně a žák může použít vlastní certifikovaný test, ale testuje se až ve škole. žák, který prodělal COVID se nemusí 90 dnů od prodělání testovat. Výuka bude probíhat včetně tělesné výchovy, která se bude učit venku. Stále není dovolen zpěv. 

  Obědy si můžete objednat ve školní jídelně, která bude normálně fungovat.

  V pondělí Vás čeká exkurze mimo budovu s třídním učitelem. V úterý a ve středu vyrazíte na vzdělávací exkurzi (botanika a historie) s dalšími vyučujícími. Nemusíte se bát, že bychom se na Vás sesypali a začali hned testovat a zkoušet.

  V případě jakýchkoliv dotazů mi piště na kavrik@jirovcovka.net, případně volejte na 774 206 246.

  Moc se na Vás těšíme!

  Pavel Kavřík

  Více
 • Vážení rodiče, milí studenti Jírovcovky, dovolujeme si vás pozvat na on-line informační schůzku s paní Bočkovou, ředitelkou společnosti CTM – academy. S touto organizací naše škola dlouhodobě spolupracuje a studium s CTM-academy podporuje. Naši studenti se úspěšně účastní e-learningových kurzů, připravovaných na významných zahraničních univerzitách a poskytovaných právě prostřednictvím CTM-academy.

  Dne 17. května zahajuje CTM – academy registraci do podzimních kurzů!! Pro prvních 310 přihlášených jsou připravena stipendia ve výši 4000 Kč u kurzů s cenou nad 8000Kč, finanční podpora 2500 Kč bude pro zájemce o kurzy s cenou do 8000 Kč. Tímto studiem prošlo už několik desítek našich studentů, kterým studium pomohlo rozvinout jejich talent, prohloubit znalosti v oborech, o které se zajímají, podpořit přijetí na vysněné studijní obory, a to i v zahraničí.

  Schůzka se uskuteční ve středu 12. května 2021 od 17:30 hodin, on-line na odkazu, který najdete na Classroomu v kurzu s názvem "Celoškolní třída"

  Těšíme se na vás a věříme, že se mezi současnými žáky a žákyněmi najdou další zapálení zájemci o nabízené obory studia. Více o kurzech najdete na: https://www.ctm-academy.cz/online/proc-studovat-online 

   

  Více
<< Předchozí 1 2 3 4 5 7 9 Další >>