Žáci a rodiče

 • Po 14 dnech on - line výuky, kdy seděli žáci i učitelé dlouhé hodiny u počítačů, přicházejí podzimní prázdniny. Letos delší o 2 dny. Téměř všichni vnímáme, že nám tento způsob "školní docházky" nevyhovuje. Žáci vydávají hodně energie na koncentraci, učitelé se naopak usilovně snaží o získání pozornosti žáků. A nejistota, co se bude dít v příštích dnech a týdnech, nás také vyčerpává.

  Proto vám všem přejeme odpočinkové podzimní prázdniny! Zkuste být několik dnů off - line, věnujte se kreativním činnostem a udělejte radost někomu z vašeho okolí.

  Ať jsme 2. listopadu všichni zdraví a připraveni na pokračování učení na dálku, které nás bohužel čeká zřejmě i po prázdninách.

  Více
 • Vážení rodiče, milí žáci,

  zasílám Vám informace k výuce v příštích týdnech.

  Výuka na nižším i vyšším gymnáziu by měla do 23. 10. 2020 probíhat distančně. Na týden od 26. do 30. 10. vyhlásil ministr školství prázdniny. Žáci by tedy měli jít prezenčně do školy v pondělí 2. 11. 2020.

  Pro potřeby distanční výuky jsme připravili speciální rozvrh, ve kterém zůstaly pouze hodiny, které se budou vyučovat online (videovýuka). Tyto rozvrhy Vám zasílám v příloze. Zbytek hodin bude vyučován distančně. Podle doporučení MŠMT by většina hodin měla probíhat online, proto jsme pro 1-2 hodinové předměty nechali v rozvrhu 1 hodinu online týdně, pro předmět s 3 více hodinovou dotací 2 online hodiny. Dále rozvrh zohledňuje výuku více stejných seminářů. Všechny skupiny stejného semináře jsme dali v rozvrhu na jeden čas. Pro potřeby distanční výuky budeme využívat Google Classroom a pro online výuku Google Meet.

  Distanční výuka je podle nového školského zákona povinná, proto budeme během online hodin sledovat účast žáků a případné absence zapisovat do třídní knihy.

  V případě potřeby jsme připraveni podpořit žáky i školními notebooky.  Máme jich k dispozici cca 30, proto Vás prosím, abyste této nabídky využili pouze v případě, že není možné jiné řešení, aby se dostalo na všechny žáky, kteří tuto pomoc opravdu potřebují.

  Všichni žáci se mohou i nadále stravovat ve školní jídelně. Obědy byly odhlášeny. Pokud tedy chtějí žáci během online výuky chodit na obědy do školní jídelny, musí si je znovu přihlásit. Stravování ve školní jídelně je možné od 11 do 13 hodin.

  S pozdravem a přáním pevného zdraví

  Pavel Kavřík

  Více
 • V době vyhlášení karantény jsme dostali od našeho bývalého studenta  kontakt do Německa na studentku VŠ Helenu Bögl, která studuje obor učitelství jazyků N a Šp pro cizince. Měla zájem o spolupráci s učiteli a žáky v ČR. Naše paní učitelka Miloslava Rosenfelderová využila její nabídky a domluvily se, že spolu budou on-line připravovat maturanty G Jírovcova na maturitu z němčiny. Od konce března až do konce minulého školního roku se 2x týdně, v úterý a ve čtvrtek od 19 do 20:30 hodin, konaly s Helenou on-line  videohodiny německé konverzace. Účastnili se jich naši studenti němčiny, kteří o ně měli zájem. Naše paní učitelka se vždy předem s Helenou domluvila na tématu, o kterém se bude debatovat. Helena si hodiny pečlivě připravovala, k maturantům se přidali i další mladší studenti….

  Paní učitelka Rosenfelderová pozvala Helenu k nám do školy. Chceme jí osobně poděkovat za čas, který našim studentům zdarma věnovala. Přijela v pondělí  7.9., prohlédla si školu, navštívila hodinu německého jazyka ve 2:B a hlavně, sešla se se „svými on line studenty“! 

  Zatím má Helena i paní učitelka Rosenfelderová chuť pokračovat v zavedeném konverzačním modelu, protože zájem ostatních studentů Jírovcovky trvá.

  Společná on line výuka s rodilou mluvčí Helenou dokazuje, že ne vždy jsou nutné složité projekty, ale důležitá je ochota lidí spolu komunikovat.

  Více
 • Dnes si někteří učitelé s údivem i nadšením přečetli na webu "Seznam zprávy" poutavý článek o české vědkyni, která "svým objevem možná posune hranice fyziky."  "Je to naše Lucka nebo ne?" dohadovali se na WhatsUpu. Ale nakonec se shodli, že Lucie Augustovičová, podle které  se nyní vědci na Harvardu  pokouší o něco, co zatím nikdo nedokázal - ochladit molekuly velmi blízko k absolutní nule, je opravdu naše absolventka. Tak tedy Lucko, vítej v Síni slávy Jírovcovky! Jsme na tebe hrdí!

  Ale když jsme pátrali na webu dál, zjistili jsme, že do Síně slávy naší školy můžeme uvést nejen Lucku, ale ještě Zuzku. Dvě ze tří oceněných vědkyň, které zvítězily ve 14. ročníku L’Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě, Česká republika – talentový program jsou naše absolventky!! Vedle Lucie Augustovičové je to také absolventka Jírovcovky Zuzana Musilová. 

  Co jsme se o nich ještě dozvěděli v článku webu "21.století"

  Ing. Lucie Augustovičová, Ph.D. – zkoumá, jak ochladit látku na teploty miliardkrát nižší než v mezihvězdném prostoru a vytvořit podmínky pro výzkum nové fyziky a jeho využití pro konstrukci a fungování budoucích kvantových počítačů

  Mgr. Zuzana Musilová, Ph.D. – studuje genetiku zraku ryb s vizí využít tyto poznatky pro léčbu nemocí lidského zraku.

  Moc oběma našim absolventkám gratulujeme a těšíme se, že je budeme moci pozvat na Jírovcovku na besedu.

  Více
 • Podle platných opatření musí ve školní jídelně omezit počet stolů zhruba na polovinu a do budovy pustí pouze přesný počet lidí na počet židlí. To znamená, že zbytek strávníků bude muset čekat venku a dovnitř budou další osoby vždy vpuštěni až poté, co někdo budovu opustí. Z toho důvodu jsme museli provést úpravu rozvrhu tak, aby se strávníci v danou dobu před jídelnou neshromažďovali ve velkém počtu a stihli se v přestávce na oběd do jídelny dostat během 4., 5., 6. nebo 7. hodiny. Tím ovšem dosud platný rozvrh zaznamenává na příštích 14 dní hodně změn k horšímu!  Prosíme, věnujte změnám pozornost. Jídelna i vedení školy se omlouvají za způsobené komplikace, které toto opatření vyvolává.

  Upravený rozvh tříd naleznete zde.

  Více
 • V nakladatelství Knihy Dobrovský vyšla 25.9.2020 naší studentce Patricii Horové z kvinty povídka, ve které vystupuje Kamila Dřevikovská. Kdopak byl pro tuto postavu asi inspirací? Do povídky se vešla i chemická rovnice kyanidu draselného při kynutí těsta a plno historických postav. Přesvědčte se sami https://www.knihydobrovsky.cz/e-kniha/kdo-ceka-na-obzoru-277388838

  Autorce povídky gratulujeme k úspěchu a obdivujeme její spisovatelské schopnosti!

  Více
 • Naše škola se zařadila do sítě škol, které pracují s žákovským parlamentem a vzájemně se inspirují v tom, jak rozvíjet spoluúčast žáků na dění ve škole i mimo ni. Aby u nás mohl žákovský parlament vzniknout, budou muset proběhnout volby. Předchází tomu debaty ve třídách o tom, jaký význam bude mít žákovský parlament pro Jírovcovku, kdo by v něm chtěl pracovat a zda si od ostatních získá důvěru, aby mohl svou třídu v parlamentu zastupovat. V příloze najdete podrobnosti o volbách, které budou probíhat v posledním zářijovém týdnu. Začátkem října žákovský parlament slavnostně vyhlásíme.

  Více
 • AKTUALIZACE 17.9.: 

  od pátku 18.9.2020 je dle vyjádření ministra zdravotnictví povinné nošení roušek i při výuce. Přehledné informace můžete najít např. zde: https://zpravy.aktualne.cz/domaci/prehledne-kam-musite-od-utery-s-rouskou/r~dcc71c48eb6011ea95caac1f6b220ee8/

   

  Vážení rodiče, milí žáci, 

  dle dnešního rozhodnutí bezpečnostní rady Jihočeského kraje je od pondělí 21. 9. 2020 povinné nošení roušek i během výuky. 

  Zatím nemáme více informací. Hned jak budeme vědět další podrobnosti, tak Vás budeme informovat. 

  EDIT: bližší informace budou dostupné až po mimořádném jednání bezpečnostní rady kraje ve čtvrtek 17. 9. 2020.

  Více
 • Ve dnech 12.-14. července 2020 ( v době, kdy měla probíhat mezinárodní MO)se konal 1. ročník soutěže CMC (The Cyberspace Mathematical Competition). Zúčastnil se ho i Jonáš Havelka, letošní maturant. To, jak významně přispěl k úspěchu českého týmu v silné mezinárodní konkurenci najdete o Jonášovi zde. Gratulujeme a přejeme úspěšné studium na univerzitě!

  Více
 • Pro zvídavé, nadané či jen pro žáky se zájmem o obor připravil program Talnet novou nabídku T-kurzů, které proběhnou online od října do května školního roku 2020 - 2021. Zájemci si mohou vybrat z oborů chemie, fyzika a astronomie, biologie, programování a elektrotechnika, matematika. Připraveny jsou i dva historické kurzy, úvod do filosofie, kurzy osobního rozvoje, vývoj vlastní hry a další. Mezi letošní novinky patří kurz o radioaktivitě nebo o rostlinných hormonech.

  Pro ty, kdo se z nějakého důvodu nemohou či nechtějí věnovat systematickému online studiu, či si chtějí spolu s experty vyzkoušet něco prakticky, jsou připraveny T-exkurze (odborné exkurze s online přípravou a závěrem). Letos se podíváme například největším dalekohledem v ČR na exoplanety, posvítíme si neinvazivním způsobem do útrob zvířat, nebo vypreparujeme užitečné látky z rostlin. Více na webu Talnetu.

   

  Více
 • Od čtvrtka 10. 9. 2020 je povinné nošení roušek ve všech budovách. Podle informací od MŠMT je roušky nutné nosit ve společných prostorech škol. Naopak je možné je sundat během výuky.

  "Platí pravidlo, že pod střechou se rouška nosí, venku nikoli,“ oznámil na středeční tiskové videokonferenci ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Ani po zpřísnění nařízení o nošení roušek nebudou povinné ve třídách škol, pouze ve společných prostorách.

  zdroj informací

  Více
 • Na základě doporučení Ministerstva školství a Ministerstva zdravotnictví ČR v souvislosti s covid-19

  -prosíme rodiče a hosty školy, aby pobyt v budově naší školy omezovali na nezbytně nutnou dobu

  -žádáme žáky Jírovcovky, aby dodržovali hygienická pravidla a dbali pokynů vyučujících i paní uklízeček a pana školníka (přezouvání, mytí rukou, používání dezinfekce, větrání, atp.)

  -podrobnější informace o hygienických a bezpečnostních opatřeních dostanou žáci od svých třídních učitelů

  - na naší škole se budeme řídit pokyny příslučných ministerstev a hygienických stanic

  -aktualizované informace MŠMT k této problematice k 31.8.2020

   

  Více
 • Takto uvedl  19.8. 2020 Deník N svůj článek o tom, že podle MŠMT:  „Soutěže celostátního charakteru pro školní rok 2020/2021 nebudou MŠMT vyhlášeny.“ Organizátoři soutěží však kvůli dlouhodobé nejistotě sepsali otevřený dopis. Žádají v něm, aby rozhodnutí nevyhlašovat celostátní soutěže ministerstvo přehodnotilo. „Uvědomujeme si, že současná situace je náročná, a uznáváme nutnost zvýšené opatrnosti. Soutěže ale prokazatelně hrají zásadní roli při vzdělávání. A my jsme přesvědčeni, že i za stávající situace lze najít bezpečný způsob, jak je pořádat,“ stojí v dopisu, pod nímž už jsou podepsáni také mnozí naši učitelé. Studenti Jírovcovky jsou dlouhodobě velmi úspěšnými řešiteli celé škály předmětových olympiád. Pro talentované studenty nejenom v přírodovědných předmětech je to příležitost zdokonalovat se, seznamovat se šířeji s oborem svého zájmu a nakonec se i setkat a porovnat v soutěži se svými vrstevníky. Jednoroční výpadek v jakémkoli oboru znamená ztrátu kontinuity. Věříme, že MŠMT své rozhodnutí změní. Pokud chcete i vy připojit svůj podpis, máte možnost zde:http://www.czechscience.cz/msmt/?fbclid=IwAR1s9XyUykJaXcmEJXkmtgGOhb5UmeuO0Mo2-WDAZCy8DCc3paONsKU3qHw

   

  Více
 • Vážení rodiče, milí žáci,

  zhruba 70% z žáků vyjádřilo přání, že se chtějí před prázdninami ještě sejít ve škole. Protože se velká část žáků výuky nezúčastní, rozhodli jsme se, že zvolíme pouze doporučovanou cestou třídnických hodin, během kterých už nebude probíhat klasická výuka. Rozběhnutou online výuku nadále zachováme.

  Před vstupem do budovy školy je nutné odevzdat vyplněné čestné prohlášení o neexistenci příznaků nemoci: https://www.msmt.cz/file/52769_1_1/

  Třídnické hodiny proběhnou podle tohoto harmonogramu:

  1.E: 17. 6. 2020, 8:30 až 10:05
  2.E: 17. 6. 2020, 10:15 až 12:05
  3.E: 18. 6. 2020, 8:30 až 10:05
  4.E: 19. 6. 2020, 10:15 až 12:05
  5.E: 24. 6. 2020, samostatná akce mimo budovu školy s třídním učitelem
  6.E: 19. 6. 2020, 8:30 až 10:05
  1.A: 22. 6. 2020, 8:30 až 10:05
  1.B: 22. 6. 2020, 10:15 až 12:05
  2.A: 23. 6. 2020, 8:30 až 10:05
  2.B: 23. 6. 2020, samostatná akce mimo budovu školy s třídním učitelem
  3.A: 24. 6. 2020, 8:30 až 11:00
  3.B: 18. 6. 2020, 10:15 až 12:05

  Všechni žáci, kteří půjdou do školy si vezmou i věci na tělocvik. Třídy budou rozděleny do skupin podle platných hygienických pokynů.

  Na den, kdy budou žáci ve škole, si mohou objednat oběd ve školní jídelně.

  Těšíme se na vás!

  Předávání vysvědčení a ukončení školního roku proběhne v pátek 26. 6. 2020 pro celé třídy najednou. Harmonogram zveřejníme do konce týdne.

  Z technických a provozních důvodů vyhlašuje ředitel školy, dle ustanovení § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon), volné dny pro žáky na 29. a 30. 6. 2020.

  Více
 • Milí maturanti, 

  zde naleznete souhrnné informace k průběhu maturitní zkoušky v roce 2020:

  • organizace didaktických testů i ústních zkoušek se bude řídit podle hygienického manuálu: https://www.msmt.cz/file/52771_1_1/
  • před vstupem do budovy musíte vyplnit čestné prohlášení, které při příchodu odevzdáte: https://www.msmt.cz/file/52769_1_1/ (Pokud si nemůžete čestné prohlášení vytisknout doma, bude k dispozici ve škole)
  • Harmonogram obhajob maturitních prací a ústních zkoušek naleznete v přílohách tohoto článku
   • u ústních zkoušek letos nebude společné zahájení ani zakončení, dostavíte se přímo ke zkoušce (raději opět s časovým předstihem 15-20 minut)
   • vysvědčení za 2.pololetí dostanete vždy před obhajobou maturitní práce
   • pokud to bude možné, předávání maturitního vysvědčení zorganizujeme na školní zahradě v týdnu od 22. 6. (aby se mohla sejít celá třída najednou)

   

   

  Více
 • 1) Výuka a maturitní zkouška

  Výuka probíhá distanční formou přes Moodle: http://www.gymji.cz/moodle
  - zde nalezne veškeré pokyny k přihlášení a návod, jak s Moodlem pracovat
  - pokud byste měli s přihlášením problémy, kontaktujte nás na emailech kocer@jirovcovka.net, iveta.nagyova@jirovcovka.net nebo kavrik@jirovcovka.net

  Maturitní zkouška

  AKTUALIZACE 11.5 - maturitní zkoušky proběhnou od 10. 6. 2020 (10. 6. - obhajoby maturitních prací, 11. - 16. 6. ústní zkoušky)
  AKTUALIZACE 15.4. - maturity pravděpodobně proběhnou klasickou formou včetně obhajob maturitních prací v červnu (čeká se na vydání manuálu MŠMT)
  rozhodujícím datem pro konání nebo nekonání maturitní zkoušky je 1. 6. 2020
  - pokud budou školy otevřeny do 1. 6. 2020, proběhnou maturity nejdříve za 21 dní od otevření
  - budou zrušeny písemné práce z českého i cizího jazyka
  - didaktické testy ve společné části maturitní zkoušky proběhnou
  - pokud školy nebudou otevřeny do 1. 6. 2020, budou se známky z maturit udělovat dle předchozích známek na vysvědčení

  2) Přijímací řízení 

  Podrobné aktualizované informace k přijímacímu řízení

  AKTUALIZACE 11.5 - přijímací zkoušky proběhnou 8. 6. 2020 pro obor 79-41-K/41 Gymnázium a 9. 6. 2020 pro obor 79-41-K/81 Gymnázium
  - pozvánky k přijímací zkoušce, ve které se dozvíte veškeré informace, budeme rozesílat během tohoto týdne (11. - 15. 5. 2020)

  AKTUALIZACE 15.4. - pokud to situace dovolí, přijímací zkouška proběhne v červnu
  - přijímací zkouška proběhne nejdříve 14 dní od obnovení výuky ve školách, termín stanoví MŠMT
  - pozvánku, ve které se dozvíte veškeré potřebné informace dostanete nejpozději 5 dní před konáním přijímací zkoušky
  - přijímací zkoušky proběhnou pouze v jednom termínu
  - žák vykoná přijímací zkoušku na škole, kterou uvedl v přihlášce jako první
  - v letošní roce nebude možné odvolání proti nepřijetí - školy budou automaticky oslovovat všechny uchazeče "pod čarou" podle toho, jak se bude pořadí posouvat. Technicky tak nepřijde uchazeč o možnost "se odvolat", pouze bude méně administrativních kroků
  - bude zkácena doba na odevzdání zápisového lístku na 5 dní
  - podrobné informace naleznete na stránkách MŠMT http://www.msmt.cz/

  3) Ošetřovné pro rodiče našich žáků
  - aktuální informace naleznete na webových stránkách české správy sociálního zabezpečení (https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu)
  - pokud chcete požádat o ošetřovné, kontaktujte nás na telefonním čísle 774 206 246

   

   

  Více
<< Předchozí 1 2 3 4 5 6 Další >>