Výchovné poradenství

  • Studenti 2.a 3.ročníků dostali letos v květnu poprvé šanci zapojit se do projektu, který je zaměřený na přiblížení studentů reálnému životu a různým profesím. Studenti měli možnost zvolit si kterékoliv z profesí, které společnost Rodiče v akci o.p.s. nabídla. Dostali tak možnost sejít se s makléřem, zastupitelem města, herečkou, majitelem CK, IT specialistou, fyzioterapeutem, moderátorem, tiskovou mluvčí, lékařem, novinářem a advokátem. Dále měli šanci podívat se na celé soudní líčení a navštívit Záchrannou službu v ČB. Ohlasy studentů jsou velice kladné, získají tím mnoho nových vědomostí ohledně reálného života dospělých a zároveň byla tato akce velice silně motivující pro obě strany. Proto budeme rádi i v příštím roce pokračovat v nabídce těchto přednášek pro budoucí 2. a 3.ročníky a doufáme, že se podaří organizovat tuto akci každoročně.

    Více
  • Od prosince 2014 přebírá část úvazku výchovného poradenství paní učitelka Mgr. Kateřina Mylerová, která je připravena poradit žákům s výběrem seminářů, vysoké školy i s dalšími problémy v rámci výchovného poradenství každou středu od 14.15 do 15.15, každý pátek od 12.00 do 13.00 hodin a dle potřeby kdykoliv jindy po domluvě. Veškeré materiály - nabídka vysokých škol, přehled VŠ a Učitelské noviny - jsou k nahlédnutí či k zapůjčení u K.Mylerové.

    Veškeré aktuální nabídky jsou vyvěšené na nástěnce výchovných poradkyň v přízemí školy a na stolku u kabinetu K.Mylerové.

    Mgr. Alena Opekarová má konzultační hodinu vždy v pátek od 14.00 do 15.00 hodin.

    Více