Úspěchy v soutěžích

 • SOČkaři zabodovali on-line perfektně a jedou do finále. V krajském kole Středoškolské odborné činnosti sevšichni  naši studenti umístili skvěle. Soutěžili v pěti kategoriích:

  Teorie kultury, umění a umělecké tvorby: 1. místo Lukáš Hart, Symfonická tvorba W. A. Mozarta se zaměřením na vlastní interpretaci Symfonie Jupiter (postup do celostátního kola)

   Matematika 2. místo  Martin Putzer, Fundamentální theorem algebry  

  Fyzika 1. místo  Jaroslav Scheinpflug,  Matematické modelování vybraných problémů z teoretické mechaniky  (postup do celostátního kola)

  Chemie 2. místo Kateřina Hořejšová, Stanovení vitaminů B v krvi metodou kapalinové chromatografie s hmotnostní detekcí  (navržena k licitaci k postupu do celostátního kola)

  Informatika 2. místo Jonáš Havelka, Neuronové sítě  (navržen k licitaci k postupu do celostátního kola)  

  Gratulujeme všem účastníkům Krajského kola SOČ, kteří tentokrát vinou karantény k obhajobě zasílali video. Velký dík patří i učitelům paní Kalové,paní Ichové, panu Kostkovi a panu Kočerovi, kteří byli studentům velkými rádci a pomocníky. Postupujícím do celostátního kola přejeme hodně štěstí a úspěchů.

  Více
 • To, že ekonomické znalosti mají naši studenti na výborné úrovni. dokázaly výsledky krajského kola Ekonomické olympiády, kde pro Jírovcovku získal 1. místo Jakub Ambroz z oktávy. Díky nejlepšímu výsledku v krajském kole postupuje Jakub do celostátního finále. To bylo ale bohužel odloženo až na září, uskuteční v pátek 25. 9. 2020 v České národní bance v Praze. Ostatní naši studenti se do finále nedostali, ale i tak mají krásné výsledky. Páté místo obsadil Urban Jaromír, 6. místo získala Kropáčková Terezka, 9. místo obsadil Jonáš Havelka, Vondrášek Matouš byl 24. a Lukášová Dobruše 26.  z celkového počtu 63 hodnocených a zúčastněných studentů. Děkujeme za reprezentaci školy, jsme rádi, že jsounaši studenti tak šikovní! 

   

  Více
 • Ve čtvrtek 5. března 2020 se žáci našeho gymnázia opět zúčastnili krajského kola konverzační soutěže ve španělském jazyce. Výborně nás reprezentovala Zdeňka Berkovcová z oktávy, která obsadila 2. místo. Ve stejné kategorii obsadil Kryštof Konečný 4. místo.

  Soutěže se také poprvé zúčastnily naše studentky třetího ročníku, Kateřina Macasová (4. místo) a Kristýna Rossmüllerová (11. místo). Všem zúčastněným gratulujeme!

  Více
 • V úterý 10. března 2020 se uskutečnila recitační soutěž Vrbenský rohlík, kterou pro českobudějovická gymnázia tradičně pořádá ČAG.

  Naši školu reprezentovalo 11 soutěžících, kteří získali šest vrbenských rohlíků za 1. až 3. místa a dvě další čestná uznání. V kategorii tercie, kvarta obsadil 3. místo Michal Kalina z tercie Patricie Horová z kvarty získala čestné uznání. V kategorii vyšší gymnázium získala 2. místo Kačka Malá ze septimy a o 3. místo se podělili Zuzka Čermáková z 2. A a Kuba Macura ze 3. A. V kategorii recitace vlastní tvorby zvítězila Kačka Malá ze septimy a na 3. místě skončila Katka Macasová ze 3. B. Čestné uznání v této kategorii získala Klára Anna Keclíková z 1. A. Se ctí se soutěže ještě zúčastnily Rozálie Junková z kvarty, Bára Pártlová z 2. A, Sára Čadová a Terka Pixová ze 3. A.

  Vůbec nejúspěšnější účastnicí celé soutěže se stala Kačka Malá, která jako jediná získala ocenění ve dvou kategoriích.

  Soutěže se zúčastnilo 36 soutěžících z pěti gymnázií. Celá soutěž probíhala v příjemné atmosféře a byla pro nás velmi inspirativní. 

  Děkuji Vám za čas, který jste věnovali přípravě na soutěž. Všichni jste dali do svého výkonu kus srdce - a to je nejdůležitější. Marie Valtrová

  Více
 • Dne 3.3. 2020 proběhla na našem gymnáziu malá slavnost spojená s oceněním naší studentky Kateřiny Malé za skvělý překlad v soutěži Juvenes Translatores. Poté, co jsme v předchozích 2 ročnících zvítězili, letos Kačka Malá ze 7.E získala čestné uznání za jeden z 5 nejlepších překladů. Katka obdržela odměnu od vedoucí informačního střediska Europe Direct ČB z rukou paní Hocke a malý dárek od ředitele školy pana Kavříka. Děkujeme za reprezentaci školy a přejeme příjemné chvíle u hrátek se slovy.

  Více
 • Poslední únorový pátek proběhlo okresní kolo chemické olympiády kategorie D, kterého se zúčastnili naši žáci z tercie a kvarty Zuzana Mašková, Monika Králová, Jan Koška, Kateřina Kozáková, Kateřina Láníková, Jáchym Předota a Alena Siegelbauerová. Všichni byli šikovní a nejšikovnější z nich obsadili první tři místa: Zuzana Mašková- 1. místo, Monika Králová 2. místo, Jan Koška-3. místo. Gratulujeme a děkujeme žákům za reprezentaci školy, paní učitelce Sekyrkové za jejich skvělou přípravu!

  Výsledková listina

  Více
 • V okresním kole ZO reprezentovalo naši školu 5 studentů. Všichni zaslouží za svá umístění velikou pochvalu. V kategorii A obsadil 2. místo Jáchym Řehounek, v kategorii B zvítězila Šárka Litvínová, v kategorii C se umístil na 5. místě Ondřej Suchan a v kategorii D zvítězil Martin Liďák a 3. místo vybojoval Daniel Gribbin. Všem děkujeme za vzornou reprezentaci školy a postupujícím do krajského kola budeme držet palce. 

  Více
 • Jen je třeba zjistit co nás baví a v čem vynikáme a pak své nadání rozvíjet a uplatnit. To se podařilo v roce 2019 mnoha našim studentům. Někteří z nich za to byli nominováni do soutěže Talent Jihočeského kraje 2019 a v úterý 25. 2. za své výsledky byli oceněni drobnými upomínkovými předměty v českobudějovické koncertní síni Otakara Jeremiáše. Za rok 2019 bylo oceněno přes 60 jednotlivců. Za Jírovcovku obdrželi ocenění:

  Kategorie přírodovědná, podkategorie mladší žáci:1. místo: Hubert Štěpánek a 2. místo: Monika Králová 

  Kategorie přírodovědná, podkategorie starší studenti:1. místo: Jonáš Havelka  a 3. místo: Tereza Maxerová 

  Kategorie humanitní, podkategorie starší studenti: 2. místo: Markéta Sahanová  a 3. místo: Pavel Šindelář 

  Kategorie všestranná, podkategorie mladší žáci:2. místo: Kateřina Kozáková 

  Mezi našimi studenty je také mnoho hudebně nadaných, kteří svůj talent rozvíjejí v ZUŠ. Oceněni byli v kategorii hudební za mladší žáky Barbora Duníková a za starší studenty Lukáš Hart, oba získali 2. místo. Do soutěže je nominovaly jejich ZUŠ.

  U všech oceněných si na Jírovcovce vážíme toho, že nenechávají svůj talent "ležet ladem" a zdokonalují se v tom, co je baví a v čem jsou dobří. Děkujeme jim, že zároveň reprezentují i naši školu. Víme, že bez píle a vytrvalosti se to neobejde.

  Přejeme všem našim žákům, aby v sobě objevili to, v čem jsou lepší než ostatní, a aby se jim ten jejich talent dařilo uplatnit.

  Více informací o předávání ocenění najdete na :https://www.ddmcb.cz/new/18690/

  Více
 • Letos máme opravdu velkou radost z několika úžasných úspěchů našich žáků v anglických soutěžích!

  Karolína KUČEROVÁ vyhrála okresní kolo konverzační soutěže ve své kategorii, Daniel SÝKORA se umístil na skvělém 3.místě ve své kategorii a v nejvyšší kategorii naše 2 studentky zazářily - Kateřina MALÁ obsadila 2.místo, to znamená postup do krajského kola, a Kateřina MACASOVÁ obsadila krásné 5. místo

  Navíc již výše zmíněná Kateřina MALÁ bude oceněna čestným uznáním za svůj výborný překlad v jazykové soutěži Juvenes Translatores, neboť její práce byla vyhodnocena jako jedna z 5 nejlepších. 

  Všem vám moc děkujeme za skvělou reprezentaci školy a přejeme hodně úspěchů i dále! 

  Více
 • V lednové matematické krasojízdě našich studentů (výsledky jsou však zveřejněné až v únoru) pokračují v kategorii P krajského kola matematické olympiády maturanti Jonáš Havelka 1. místem a Jakub Ambroz 2. místem.
  Blahopřejeme a oběma přejeme úspěšné algoritmy v celostátním kole!!!

  Více
 • Od 25. do 28. 2. proběhne ve Slaném celostátní kolo Fyzikální olympiády, jako už tradičně s naší účastí. Postoupili do něho Jaroslav Scheinpflug ze 4.A, druhý z krajského kola a Jonáš Havelka z oktávy, který v krajském kole obsadil třetí místo.
  Gratulujeme jim k úspěchu v krajském kole a přejeme hodně úspěchů do kola celostátního.

  Více
 • V nejvyšší kategorii matematické olympiády po celostátní koordinaci máme další skvělé výsledky. Hned 7 našich studentů se zařadilo mezi 13 úspěšných krajských řešitelů. Konkrétně Jonáš Havelka obsadil 1. místo, Matouš Vondrášek 3. místo, druháci Ladislav Nagy čtvrté a Martin Červený páté místo, Jakub Ambroz, pak losované osmé a septimáni Petr Augustin a Vojtěch Bauer po řadě desáté a jedenácté místo.

  Děkujeme, blahopřejeme a Jonášovi držíme palce do celostátního kola!!!

  Více
 • 5. února 2020 se zúčastnili studenti našeho gymnázia okresního kola konverzační soutěže v německém jazyce. V silné konkurenci ostatních gymnázií obsadil Tomáš Brabec ze septimy vynikající 3. místo.

  Tomovi blahopřejeme a děkujeme i dalším studentkám (Jessica Střítecká, Barbora Hanišová) za skvělou reprezentaci naší školy.

  Více
 • Dne 3.3.2020 proběhla na našem gymnáziu malá slavnost v souvisloti s překladatelskou soutěží Juvenes Translatores. Poté, co jsme v předchozích 2 ročnících této soutěže zvítězili, letos získala Kateřina Malá ze 7.E čestné uznání za jeden z 5 nejlepších překladů. Malou odměnu obdržela Katka z rukou vedoucí informačního centra Europe Direct Č.B. paní Ing.Hocke a malý dárek za školu obdržela od pana ředitele Mgr.Kavříka. Děkujeme za reprezentaci školy a přejeme další příjemné chvíle u hrátek se slovy! 

  Více
 • Koncem ledna se konalo okresní kolo Fyzikální olympiády v kategoriích E a F. Naši studenti z tercie a kvarty zkřížili  své školní zbraně - tužky a pravítka - se svými vrstevníky. V obou kategoriích dosáhli výborných výsledků, stali se úspěšnými řešiteli.  

  V kategorii F se na 1. místě umístil Jan Bauer, jen o půl bodu a pomocné kritérium skončil třetí Hubert Štěpánek, podobně na 5. místě Jáchym Předota

  V kategorii E se na 2. místě s plným počtem bodů umístil  Jan Koška, na 3 místě Monika Králová a na 5. místě  Zuzana Mašková. Úspěšné kvartány čeká postup do krajského kola.

   Všem soutěžícím gratulujeme.

  Více
 • Studenti naší kvarty zahájili úspěšně matematickou sezónu. Po domácím kole polovina třídy tj. 15 postoupilo do okresního kola a 6 z nich se stalo úspěšnými řešiteli  – Jan Koška a Monika Králová obsadili dělené 2. - 5. místo, Sebastián Holek 6. místo, poté opět dělené 12. - 14. místo získali Terezie Norková a David Smažík a těsně za nimi Zuzana Mašková 15. místo.

  K úspěchu a vzorné reprezentaci  školy blahopřejeme a budeme držet palce postupujícím do krajského kola!

  Více
<< Předchozí 1 2 3 4 5 6 9 13 17 Další >>