Uchazeči o studium

 • Důležité informace pro přijaté žáky - společné pro čtyřleté a osmileté studium:

  - informace pro přihlášení do školní jídelny (informace, přihláška)

   

  Čtyřleté studium - 79-41-K/41 Gymnázium

  Osmileté studium - 79-41-K/81 Gymnázium

  • schůzka přijatých žáků a rodičů proběhne v pondělí 4. 9. 2017 odpoledne
  • adaptační pobyt proběhne od 14. do 16. září 2017
  • sešity, které budou primáni potřebovat: 5x544, 6x540, 3x460, 2x445, 1x465 a notový sešit
  • učebnice dostanou žáci od školy (s výjimkou cvičebních sešitů na cizí jazyk)
  Více
 • Jako druhý cizí jazyk na naší škole můžete vybírat z francouzského, německého a španělského jazyka. 

  Pro školní rok 2017/2018 jsme připraveni otevřít 4 jazykové skupiny v libovolném složení (např. 2x německý jazyk, 1x francouzský jazyk a 1x španělský jazyk). Konečné složení záleží na vaší volbě (minimální počet žáků v jazykové skupině je zákonem stanoven na 9). 

  Jazykové vzdělávání v oboru další cizí jazyk na našem gymnáziu navazuje na úroveň znalostí a dovedností získaných během předchozího vzdělávání a směřuje k dosažení úrovně B1 podle Společného evropského referenčního rámce (http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/spolecny-evropsky-referencni-ramec-pro-jazyky).

  Hodinová dotace druhého cizího jazyka je ve všech ročnících 3 hodiny týdně. Ze všech cizích jazyků je možné maturovat ve společné i profilové části maturitní zkoušky.

  FRANCOUZSKÝ JAZYK

  Učebnice: Connexions 1,2 (s další jazykovou skupinou dojde k obměně, pravděpodobně za Adomania 1,2; do výběru ještě promluví vyučující, který danou skupinu povede)

  Doplňkové školní aktivity: nepovinný předmět Francouzský jazyk (výuka jazyka), Francouzský klub (rozšiřování slovní zásoby za využití autentických materiálů – písně, literární texty, filmy atd.setkání žáků z různých jazykových skupin, vzájemná pomoc), projekt AISEC (výuka jazyka ve francouzštině zahraničními lektory)

  Doplňkové mimoškolní aktivity: ve spolupráci s Francouzskou aliancí sídlící v ČB každoročně probíhá: Den jazyků, Festival francouzského filmu, Dny frankofonie, Konverzační soutěž ve francouzštině, jednorázové akce např. Fórum zaměstnání s francouzštinou (prezentace francouzských firem působících v ČR) nebo divadelní představení francouzského komika Stéphana Poignanta

  Exkurze:  2005 Bretaň, Normandie, Paříž (poznávací exkurze), 2013 Bretaň, Paříž (poznávací exkurze s pobytem v rodinách), 2017 Paříž (poznávací exkurze)

  NĚMECKÝ JAZYK

  Učebnice: Direkt 1, 2, 3 od nakladatelství Klett

  Doplňkové aktivity: možnost přípravy na mezinárodně uznávanou zkoušku Zertifikat B1, spolupráce s Goethe Centrem při Jihočeské univerzitě, workshopy, každoroční účast na Mezinárodním dnu jazyků a na mezinárodní soutěži Němčinář roku, konverzační soutěže.

  Výměnné pobyty a exkurze: jednoměsíční pobyt v našem partnerském gymnáziu v bavorském Isingu, exkurze do měst německy mluvících zemí Linc, Vídeň,  Salcburk, Mnichov, Drážďany, Berlín.

  ŠPANĚLSKÝ JAZYK

  Učebnice: VEN NUEVO 1-3 (B2/B2+), AULA INTERNACIONAL 1-3 (B1+)

  Doplňkové aktivity: příprava na jazykové certifikáty (DELE), španělská konverzace (dle zvolených úrovní), spolupráce s Instituto Cervantes, s Ústavem romanistiky Filozofické fakulty JČU, ROTARY CLUB (možnost výměnných pobytů v Latinské Americe), Dny španělské kultury v Českých Budějovicích, návštěvy zahraničních studentů (Mexiko, Kolumbie) apod.

  Exkurze: výměnný pobyt CASPE 2013, Madrid 2014, Andalusie 2017, recitační soutěž Praha, návštěva Instituto Cervantes, návštěva Fiesta Flamenca, úspěchy v krajských/ústředních kolech konverzačních soutěžích atd.

  Více
 • Ve čtvrtek 8. 6. 2017 od 16:00 se uskuteční schůzka s žáky přijatými do čtyřletého studia a jejich rodiči.

  Význymnými body jednání budou:

  • výběr třídy (A - rozšířená výuka přírodních věd a matematiky, B - všeobecná)
  • výběr druhého cizího jazyka (francouzský/německý/španělský/
  • výběr estetické výchovy (hudební/výtvarná výchova)
  • informace o adaptačním pobytu

   

  Schůzka s žáky osmiletého studia proběhne v pondělí 4. 9. 2017.

  Více
 • Obor 79-41-K/81 Gymnázium - osmileté studium

   

  Obor 79-41-K/41 Gymnázium - čtyřleté studium

   

  Výsledky najdete pod evidenčním (kódovým) číslem, které máte uvedené v pozvánce k přijímacímu řízení.

  Dle §60e, odst. 1 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v aktuálním znění zveřejňuje ředitel pouze výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče v anonymizované podobě (školský zákon). Přesné bodové hodnocení obdrží uchazeči v rozhodnutí o nepřijetí.

  - v případě přijetí musí uchazeč potvrdit zájem vzdělávat se na dané škole odevzdáním zápisového lístku řediteli školy do 10 pracovních dnů od zveřejnění rozhodnutí
  - zápisový lístek lze uplatnit pouze jednou. Výjimkou je případ, kdy chce uchazeč uplatnit zápisový lístek na škole, na kterou byl přijat na základě odvolání.

  - v případě nepřijetí může uchazeč v zákonné lhůtě 3 pracovních dnů od převzetí rozhodnutí o nepřijetí podat odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí

  - provozní doba kanceláře 7:30 - 15:30

  Více
 • Milí žáci - deváťáci, zveme vás na JEDNODENNÍ SOUSTŘEDĚNÍ, které proběhne ve čtvrtek 30. března 2017 od 9.00 do 12.00 hodin v budově Gymnázia Jírovcova 8, České Budějovice.

  S sebou si přineste psací potřeby a chuť vážně i nevážně se v týmech „poprat“ s připravenými soutěžními úkoly, které připravují žáci a učitelé naší školy. Pro nejlepší týmy je připravena odměna. Pro zájemce zajistíme zdarma oběd v naší školní jídelně.

  Prosíme o potvrzení účasti popř. požadavku na oběd na obě e-mailové adresy:

  kudrlickova@gmail.com a trca@gymji.cz  do pátku 24. 3. 2017 do 12 hodin.

  Z důvodu omezené kapacity můžeme potvrdit účast jen prvním 25 zájemcům. Proto neváhejte, těšíme se na setkání s Vámi. Každý účastník obdrží účastnický list, který může využít pro omluvu ze školního vyučování.

  Za učitele a žáky Lenka Kudrličková a Radek Trča.

  Více
 • Milí žáci, zveme vás na JEDNODENNÍ SOUSTŘEDĚNÍ,

  které proběhne

  ve čtvrtek 30. března 2017 od 9.00 do 12.00 hodin

  v budově Gymnázia Jírovcova 8, České Budějovice.

  Více
 • Pro školní rok 2017/2018 budeme přijímat 2 třídy čtyřletého studia (obor 79-41-K/41 Gymnázium) a 1 třídu osmiletého studia (obor 79-41-K/81 Gymnázium)

  Součástí přijímacího řízení budou testy od společnosti CERMAT. Testovat se bude z českého jazyka a matematiky.

  • den otevřených dveří na gymnáziu proběhl ve čtvrtek 5. 1. 2017

   

   

  Více
 • Úřední hodiny pro podávání přihlášek v kanceláři školy jsou každý pracovní den od 7:15 do 15:00.

  Více
 • Opakovací kurz z matematiky pro uchazeče z devátých tříd ZŠ:

  V pondělí 30. ledna bude v 15 hodin zahájen opakovací kurz z matematiky pro uchazeče do čtyřletého studia. Přihlášení žáci budou rozděleni do dvou skupin podle vyvěšeného seznamu. Kurz bude probíhat v učebnách 101 a 102 v přízemí. 

  Program kurzu: 

  30. ledna - výrazy, 6. února - rovnice, 13. února - slovní úlohy, 20. února - početní geometrie, 27. února - řešení úloh z testů 

   

   

  Více
 • Výsledky přijímacích zkoušek nanečisto:

  Zadání testů bude zveřejněno 9. 2. 2017, nahlédnutí do záznamových archů bude možné po přechozí telefonické domluvě na čísle 389603632.

  Více
 • čtyřleté vzdělávání:

  79-41-K/41 Gymnázium

  osmileté vzdělávání:

  79-41-K/81 Gymnázium

  Více
 • Více
 • Chcete jít na gymnázium? Víte, co můžete čekat?

  https://www.youtube.com/watch?v=xM-XiPsWA0g

  Více