Uchazeči o studium

 • Milí uchazeči o studium, vážení rodiče,

  nabízíme Vám možnost vyzkoušet si přijímací zkoušky nanečisto přímo v naší škole. Termín zkoušek nanečisto je stanoven na 15. 1. 2020 od 14:45.

  Cena testování je 299 Kč.

  Poplatek za testování uhraďte na účet 21 685 2958/0300, jako zprávu pro příjemce musí být uvedeno jméno a příjmení žáka a typ studia 4 nebo 8.

  Dovolujeme si Vás upozornit, že na přijímací zkoušky nanečisto budou použity testy z náhradních termínů přijímacích zkoušek v loňském roce.

  Harmonogram přijímacích zkoušek nanečisto:
  14:30 - 14:45 prezence
  14:45 - 15:00 úvodní administrace
  15:00 - 16:10 matematika
  16:10 - 16:25 přestávka
  16:25 - 16:30 administrace
  16:30 - 17:30 český jazyk

   

  Povolené pomůcky: modře nebo černě píšící propisovací tužka, rýsovací potřeby
  Není dovoleno používat kalkulačky, mobilní telefony, tablety ani chytré hodinky.

  Výsledky budou zveřejněny nejpozději v pondělí 20. 1. 2020 v 10 hodin.

  Více
  • den otevřených dveří na gymnáziu proběhne ve čtvrtek 9. 1. 2020
   • začátek v 15:00
   • beseda s uchazeči o čtyřleté studium (obor 79-41-K/41 Gymnázium) proběhne v 16:00
   • beseda s uchazeči o osmileté studium (obor 79-41-K/81 Gymnázium) proběhne od 17:30
   • v 17:00 vystoupí v půdní vestavbě školní sbor

   

   

   

  Více
 • Den otevřených dveří na našem gymnáziu proběhne ve čtvrtek 9. 1. 2020 od 15:00 hodin.

  Od 16:00 proběhne beseda pro uchazeče o čtyřleté studium (obor 79-41-K/41 Gymnázium) 

  Od 17:30 proběhne beseda pro uchazeče o osmileté studium (obor 79-41-K/81 Gymnázium)

  Soušasně probíhají dvě besedy, jedna je určena pro rodiče a druhá pro žáky.

  Srdečně Vás zveme. 

  Více
 • Opakovací kurz matematiky začíná v pondělí 27.1.2020 v 15 hodin.

  Harmonogram:

  27. 1. Výrazy

  3. 2. Rovnice

  17. 2. Slovní úlohy

  24. 2. Početní geometrie

  2.3. Řešení testů

  Těšíme se na vás. 

  Přihláška na opakovací kurz matematiky pro žáky 9. ročníků ZŠ

  Více
 • Jako druhý cizí jazyk na naší škole můžete vybírat z francouzského, německého a španělského jazyka. 

  Pro školní rok 2018/2019 jsme připraveni otevřít 4 jazykové skupiny v libovolném složení (např. 2x německý jazyk, 1x francouzský jazyk a 1x španělský jazyk). Konečné složení záleží na vaší volbě (minimální počet žáků v jazykové skupině je zákonem stanoven na 9). 

  Jazykové vzdělávání v oboru další cizí jazyk na našem gymnáziu navazuje na úroveň znalostí a dovedností získaných během předchozího vzdělávání a směřuje k dosažení úrovně B1 podle Společného evropského referenčního rámce (http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/spolecny-evropsky-referencni-ramec-pro-jazyky).

  Hodinová dotace druhého cizího jazyka je ve všech ročnících 3 hodiny týdně. Ze všech cizích jazyků je možné maturovat ve společné i profilové části maturitní zkoušky.

  FRANCOUZSKÝ JAZYK

  Učebnice: Connexions 1,2 (s další jazykovou skupinou dojde k obměně, pravděpodobně za Adomania 1,2; do výběru ještě promluví vyučující, který danou skupinu povede)

  Doplňkové školní aktivity: nepovinný předmět Francouzský jazyk (výuka jazyka), Francouzský klub (rozšiřování slovní zásoby za využití autentických materiálů – písně, literární texty, filmy atd.setkání žáků z různých jazykových skupin, vzájemná pomoc), projekt AISEC (výuka jazyka ve francouzštině zahraničními lektory)

  Doplňkové mimoškolní aktivity: ve spolupráci s Francouzskou aliancí sídlící v ČB každoročně probíhá: Den jazyků, Festival francouzského filmu, Dny frankofonie, Konverzační soutěž ve francouzštině, jednorázové akce např. Fórum zaměstnání s francouzštinou (prezentace francouzských firem působících v ČR) nebo divadelní představení francouzského komika Stéphana Poignanta

  Exkurze:  2005 Bretaň, Normandie, Paříž (poznávací exkurze), 2013 Bretaň, Paříž (poznávací exkurze s pobytem v rodinách), 2017 Paříž (poznávací exkurze)

  NĚMECKÝ JAZYK

  Učebnice: Direkt 1, 2, 3 od nakladatelství Klett

  Doplňkové aktivity: možnost přípravy na mezinárodně uznávanou zkoušku Zertifikat B1, spolupráce s Goethe Centrem při Jihočeské univerzitě, workshopy, každoroční účast na Mezinárodním dnu jazyků a na mezinárodní soutěži Němčinář roku, konverzační soutěže.

  Výměnné pobyty a exkurze: jednoměsíční pobyt v našem partnerském gymnáziu v bavorském Isingu, exkurze do měst německy mluvících zemí Linc, Vídeň,  Salcburk, Mnichov, Drážďany, Berlín.

  ŠPANĚLSKÝ JAZYK

  Učebnice: VEN NUEVO 1-3 (B2/B2+), AULA INTERNACIONAL 1-3 (B1+)

  Doplňkové aktivity: příprava na jazykové certifikáty (DELE), španělská konverzace (dle zvolených úrovní), spolupráce s Instituto Cervantes, s Ústavem romanistiky Filozofické fakulty JČU, ROTARY CLUB (možnost výměnných pobytů v Latinské Americe), Dny španělské kultury v Českých Budějovicích, návštěvy zahraničních studentů (Mexiko, Kolumbie) apod.

  Exkurze: výměnný pobyt CASPE 2013, Madrid 2014, Andalusie 2017, recitační soutěž Praha, návštěva Instituto Cervantes, návštěva Fiesta Flamenca, úspěchy v krajských/ústředních kolech konverzačních soutěžích atd.

  Více
 • čtyřleté vzdělávání:

  79-41-K/41 Gymnázium

  osmileté vzdělávání:

  79-41-K/81 Gymnázium

  Více
 • Více
 • Chcete jít na gymnázium? Víte, co můžete čekat?

  https://www.youtube.com/watch?v=xM-XiPsWA0g

  Více