Školská rada

 • Výsledky voleb do školské rady 2020:

  Za zástupce pedagogů byli zvoleni:

  • Mgr. Kamil Dřevikovský
  • Mgr. Miroslava Sekyrková

  - prvním náhradníkem je Dr.rer.nat. Michal Kočer

   

  Za zástupce zletilých žáků a zákonné zástupce nezletilých žáků byli zvoleni:

  • Roman Bauer
  • Marta Píchová

  - prvním náhradníkem je Hana Štěpánková

  Více
 • V letošním roce proběhnou volby do školské rady. Volby měly původně proběhnout v červnu 2020, ale vzhledem k uzavření škol se přesunuly na podzim 2020, kdy proběhnou ve zkrácených termínech.

  Volby do školské rady proběhnout v pondělí 21. 9. 2020 od 9:00 do 15:00 hodin. Volit se bude ve sborovně školy.

  Kandidáti do školské rady za zletilé žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků (v abecedním pořadí) :

  • Bauer Roman
  • Píchová Marta
  • Štěpánková Hana

  Kandidáti do školské rady za pedagogický sbor (v abecedním pořadí):

  • Dřevikovský Kamil
  • Kočer Michal
  • Mylerová Kateřina 
  • Sekyrková Miroslava

  Harmonogram voleb:

  • pondělí 7. 9. 2020 - shromážnění k volbám do školské rady pro zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky (v budově školy, učebna 115, od 16:00)
  • pátek 11. 9. 2020 - mezní termín pro dodání lístků s návrhy kandidátů do školské rady, zveřejnění seznamů kandidátů
  • pondělí 21. 9. 2020 - volby do školské rady gymnázia

  Složení školské rady:

  Školská rada Gymnázia Jírovcova má celkem 6 členů: 2 zástupce pedagogického sboru, 2 zástupce zletilých žáků nebo zákonných zástupců nezletilých žáků a 2 zástupce zřizovatele.

  Činnosti školské rady:

  a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,

  b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,

  c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,

  d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,

  e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,

  f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,

  g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,

  h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

  Více
 • Výsledky voleb do školské rady 2017:

  Za zástupce pedagogů byli zvoleni:

  • PaedDr. Ing. Eva Blažková
  • Mgr. Miroslava Sekyrková

  - prvním náhradníkem je Mgr. Kateřina Mylerová

   

  Za zástupce zletilých žáků a zákonné zástupce nezletilých žáků byli zvoleni:

  • Ing. Roman Bauer
  • Mgr. Ivana Chloubová

  - prvním náhradníkem je Ivana Nucová

   

   

   

  Více
 • Listina kandidátů za pedagoogy (řazeno v abecedním pořadí):

  • PaedDr. Ing. Eva Blažková
  • Mgr. Lenka Kudrličková
  • Mgr. Kateřina Mylerová
  • Mgr. Miroslava Sekyrková

   

  Listina kandidátů za zletilé žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků (řazeno v abecedním pořadí):

  • Ing. Roman Bauer
  • Mgr. Ivana Chloubová
  • Ivana Nucová
  Více
 • Výsledky voleb do školské rady 2014

  Za zástupce zletilých žáků a zákonné zástupce nezletilých žáků byli zvoleni:

  1. Mgr. Ivana Chloubová
  2. Mgr. Petr Vaněk
  3. Ivana Nucová

  Za zástupce pedagogického sboru byli zvoleni:

  1. Mgr. Lenka Kudrličková
  2. Mgr. Alena Opekarová
  3. Mgr. Kateřina Mylerová

  Členy za zástupce zřizovatele byli jmenováni:

  1. prof. Ing. Vladislav Čurn, Ph.D.
  2. prof. RNDr. František Vácha, Ph.D.
  3. Mgr. Michal Vančura, Ph.D.
  Více