Školní akce

 • Ve čtvrtek 21. 12. se 5.E (na doporučení kvarty) vypravila do Pražského Rudolfina na prodlouženou výstavu Krištofa Kintery s názvem
  Nervous Trees. Výstava s komentovanou prohlídkou studenty velice zaujala a své dojmy z ní následně vyjádřili při workshopu, kdy
  se ve skupinách, v prostoru Artparku galerie, pokusili vytvořit dílo inspirované Krištofem Kinterou a jeho postupy. Vznikla díla - "Wall on the table", "Prison", "In the head of L.", "Veřejnej, JůBox 2.0", "Vide, Tace", které každá skupina okomentovala. Rudolfinum jsme, inspirováni JůBoxem, opouštěli s melodií koled na rtech. 

  Více
 • Ve čtvrtek 21.12.2017 odpoledne směřoval pěvecký sbor Jíra spolu s p. učitelkou Buřičovou na svou Hodinu slávy na českobudějovické náměstí. Téměř čtyřicet zpěváků a hudebníků v nevlídném a deštivém počasí  rozdávalo divákům i kolemjdoucím dobrou náladu hudbou a zpěvem. Podpořit je přišlo i hodně fanoušků jak z řad našich studentů, tak i učitelů a rodičů. Všem divákům se komponovaný pořad Jírovcovky moc líbil. Byli na tom u punče ale lépe než prokřehlí hudebníci na pódiu. Moc všem účinkujícím děkujeme za hudební reprezentaci naší školy a vybojované druhé místo mezi dalšími přihlášenými soutěžícími školami. 

  Krátké video

  Více
 • Vánoční schody, které se již několik let nekonají na schodech, ale v tělocvičně Jírovcovky, přilákaly v pátek nejen současné, ale i bývalé studenty. A nikdo z diváků jistě nelitoval. Třídy si připravily úžasně vtipná a nápaditá vystoupení, která všechny pobavila. Smáli jsme se všichni na celé kolo, skoro stejně, jako pan učitel Kočer.  Pořadem, který měl letos podtitul "Bylo, je a bude", nás provázela sexta. Její žáci vybrali téma, vše  zorganizovali, dodali vynikající konferenciéry Štěpána Masáka a Tomáše Fišera, přidávali vtipy, doplňující scénky, po akci vše uklidili. Děkujeme všem- organizátorům, účinkujícím i divákům za vynikající atmosféru. Všichni jsme odcházeli na vánoční prázdniny s úsměvem na tváři. A přejeme si, aby nám vydržel i po celý rok 2018.

  Více
 • Ve čtvrtek 21.12.2017 se rozhostila i na Jírovcovce vánoční atmosféra, kterou navodil tradiční vánoční bazar. Jeho organizace se ujala letos 1. B a pod vedením p. učitelek Mylerové a Vítové připravili pro "stánkaře" i nakupující  možnost ochutnat vánoční dobroty, punč a nakoupit originální ručně vyráběné dárky.  Všem organizátorům a stánkařům děkujeme za účast a uvítáme nápady, jak se získanou sumou naložit. Děkujeme všem, kteří do bazaru přispěli svými výrobky či se podíleli na organizaci akce, na kterou se všichni celý rok těšíme.

  Více
 • Sportování si naši studenti užili i v posledních dnech kalendářního roku. Tradičně každý ročník postavil své družstvo. Po napínavých a těžkých bojích zvítězil tým čtvrtých ročníků. Nejdramatičtější utkání sehrály s týmem třetích ročníků, který nakonec obsadil 2. místo. Všechny zápasy provázela bouřlivá atmosféra s fanděním spolužáků. Všem zúčastněným patří poděkování za snahu a hru fair play.

  Více
 • V pondělí 18. 12. se vypravila naše třída 2. A do Prahy za kulturou. V pražské jízdárně zhlédla velkolepou výstavu Světlo v obraze: český impresionismus, kde byla vystavena díla jak českých, tak i světově známých impresionistů. Největší dojem na naše studenty udělal Monetův obraz Bárka na pobřeží.

   

  Více
 • Na ledové kluziště, které na letošních adventních trzích obklopuje Samsonovu kašnu, se na bruslení vypravili studenti našich prvních ročníků  (1.A, 1.B a 5.E) a sexty.

  Jak si vánoční atmosféru užili, si můžete prohlédnout v přiložené fotogalerii.

  Více
 • Vídeň je asi nejznámějším vánočním městem. V době adventu se proměňuje v kouzelné místo plné tradičních trhů, pro které je charakteristická vůně pečených brambor, kaštanů a sladkých pražených mandlí. Přesvědčit se o tom mohli i studenti naší kvinty a 1.A, kteří se ve čtvrtek do tohoto rakouského města se svými vyučujícími vypravili.

  Dopoledne bylo věnováno vzdělávání, a tak jsme se po příjezdu rozdělili na dvě skupiny. Jedna zamířila do vídeňské ZOO obdivovat známá i netradiční zvířata, druhá pak do Technického muzea. Zde se dalo užít hodně legrace při ověření zrychleného pohybu „na vlastní kůži“, snímání teploty našich obličejů infrakamerou nebo při zkoušení různých fyzikálních pomůcek z minulého století.

  Odpoledne jsme pak společně vyrazili do města, navštívili nespočet vánočních trhů a obdivovali vánoční výzdobu, kterou je Vídeň proslulá. Někteří neodolali a ochutnali i známý Sacherův dort, řada studentů odpoledne využila k návštěvě překrásného vídeňského Přírodovědného muzea.

  Exkurzi jsme si užili, nechali se okouzlit krásnou vánoční atmosférou a domů jsme se vrátili plni nových zážitků.

  Více
 • Na výstavě výtvarných děl, která začala souběžně s filmovým festivalem, můžeme vidět spoustu krásných prací, které vytvořili  studenti naší školy ve svém volném čase. Kromě komixu Filipa Randáka (4.A) se zde můžeme setkat s realistickými filmovými hrdiny vyobrazenými Terezou Lányiovou (6.E), dále s kouzelnými  obrázky Nikoly Sadvárové (4.E) a s mnoha dalšími krásnými obrazy. Naše gymnázium se sice primárně zabývá vědou, ale umělci tu jsou také jako doma ! 
  DI

  Více
 • Jírovcovka, to nejsou jen hodiny matematiky, jak si zkresleně mnozí myslí. Naši žáci jsou všestranní a někteří mají i literární talent. Dokazují to již jejich první literární pokusy, které byly zveřejněny v Literárním  Fóru Jihočeského klubu Obce spisovatelů. K autorskému psaní žáky nižšího gymnázia vede p. učitelka Brabcová.

  Zarýmujte si s našimi žáky ze sekundy a tercie!

  Více
 • V pondělí 4. 12.  navštívil naše gymnázium student 3. LF UK Praha Adam Charvát, aby v rámci projektu Prsa, koule upozornil naše studenty na důležitost samovyšetření v prevenci rakoviny prsou a varlat. Vysvětlil nám, jak správně a pravidelně samovyšetření provádět a včas tak odhalit případnou rakovinu. 

  Na speciálních modelech prsou a varlat jsme si pak vyzkoušeli hledání nádorů a povídali si  i o aplikacích Hlídač koulí a Ruce na prsa, které nás dokonce upozorní na našem chytrém telefonu, že je čas se vyšetřit.

  Kampaň pořádá nezisková organizace Loono.

  http://loono.cz/prsakoule/

  Program byl inspirací pro všechny, aby se o sebe starali včas a nepodceňovali prevenci.

  Více
 • Ve všeobecném povědomí se traduje, že matematika je mezi školními předměty postrachem. Na Jírovcovce to ale naštěstí neplatí: 28. listopadu se přihlásilo do 10. ročníku soutěže „Internetová matemamatická olympiáda“ 56 studentů. Soutěžili v osmi sedmičlenných týmech. V takovém počtu soutěžících to po dobu soutěže vyřadilo z provozu tělocvičnu, ve které se týmy na svých „pracovištích“ pustily do řešení opravdu složitých úloh. Studenti si vyzkoušeli, jak využít k řešení nejen znalosti z výuky, ale mohli vyhledávat informace a návody na internetu, v týmu si rozdělit úkoly, spolupracovat a včas elektronicky zaslat organizátorům soutěže (VUT Brno) řešení. Nyní všichni netrpělivě čekáme, jak mezi 224 týmy uspěli naši žáci.

  Více
 • Na přednášku o historii a současnosti koordinační chemie přijel na naši školu pan doc. RNDr. Jan Kotek PhD. z  partnerské Přírodovědecké fakulty UK Praha. Během dvouhodinového povídání se studenti chemických seminářů a ostatní nadšení chemici dozvěděli např. jak vznikají komplexy,  jak drží pohromadě a  proč jsou barevné.  Přednáška nám přinesla odpovědi i na řadu dalších otázek z chemie koordinačních sloučenin včetně jejich využití v průmyslu a medicíně.

  Více
 • V letošním školním roce se studenti naší školy zúčastnili již 10. ročníku soutěže Bobřík informatiky. Národní kolo soutěže se konalo v termínu od 6. do 15. 11. 2017. Letos se zúčastnilo 74 518 soutěžících.

  Studenti naší školy soutěžili ve všech kategoriích: Benjamin – Kadet - Junior – Senior.

  V republikovém srovnání v kategorii Kadet dosáhli maximálního počtu bodů (240) Vojtěch Palkoska a Martin Vácha, jsou tak spolu s dalšími sto sedmi soutěžícími na prvním místě. V kategorii Junior se nejlépe umístil Jakub Zemčík na 24. místě s 220 body a v kategorii Senior David Kraus se 195 body.

  V kategorii Senior postupuje 30 nejlepších z každého kraje do ústředního kola soutěže, které proběhne 1. února 2018 pod značkou Bebras Challenge. Z naší školy jsou to studenti Jan Baron, Matěj Emmer, David Kraus, Vojtěch Rozhoň, Tomáš Trnka. Gratulujeme.

  Více
 • V pátek 24. listopadu se počet žáků na Jírovcovce rozrostl o účastníky matematicko- fyzikální soutěže NÁBOJ JUNIOR. Je to soutěž pro čtyřčlenné týmy žáků druhého stupně základní školy. Celá soutěž trvá 120 minut, během nichž se týmy snaží vyřešit co nejvíce úloh. Nejde ale o bezhlavou aplikaci již nabytých vědomostí, úlohy vyžadují jistou dávku invence a důvtipu a spolupráce v týmu. Soutěž v České republice pořádají organizátoři korespondenčního semináře MFF UK a Jírovcovka se přidala jako pořadatel pro Jihočeský kraj. Naše 3 týmy se v letošním ročníku sice neumístily na medailových pozicích, ale úplně se mezi 18 přihlášenými týmy také neztratily-obsadily 3 místa ihned po medailových pozicích. První místo vybojoval tým ze sousedního Gymnázia J. V Jirsíka. Naši studenti zvládli výborně organizaci celé soutěže, za což jim patří velký dík. 

  VÝSLEDKY SOUTĚŽE

  Více
 • Jako každý rok, tak i letos se naši studenti aktivně zapojili do Týdne vědy, nejrozsáhlejšího vědeckého festivalu v České republice. Jeho cílem je ukázat nejnovější trendy v oblasti vědy, moderní vědecké přístroje,  představit výzkumné projekty a  práci vědeckých pracovníků.

  Studenti prvních ročníků a primy se vydali na Akademii věd a seznámili se s principy fungování elektronového mikroskopu a krásami mikrosvěta. Se studenty třetích ročníků biologického semináře jsme se vypravili na Parazitologický ústav, vyslechli si zajímavé přednášky, navštívili chov klíšťat a také elektronový mikroskop.

  Na přednášku do naší školy zavítal Mgr. Ondřej Lenz PhD., aby studentům povyprávěl o rozmanitosti virů a odhalil tajemství jejich původu. V rámci biologického semináře jsme využili skvělých znalostí našeho studenta Lukáše Fiedlera, který studenty 3. ročníků seznámil s invazními druhy organismů a svou vědeckou činností, kdy se věnuje nejrůznějším aspektům biologie slunéček (Coccinelidae).

  Více