Školní akce

 • Dne 10.12. jsme zorganizovali besedu pro 1. a 2.ročníky, 5.E a 6.E s ambasadorkou z pražské centrály DofE Helenou Pechovou. Jako současně aktivní "dofák" na zlaté úrovni nám Helča výborně odprezentovala, o čem DofE je a jak moc jí tento projekt změnil život. Poté následovala prezentace našich bronzových "dofáků" Lenky Brabcové, Nely Vítů a Tomáše Brabce, kteří velmi detailně vylíčili nejen cíl a průběh zkoumání, ale i mnoho zážitků ze cvičné i ostré expedice. Na konci jsme zdůraznili možnosti, jakými cestami mohou naši studenti získat více informací o tomto projektu, a vyzvali je, aby o sobě popřemýšleli a třeba se někteří do projektu zapojili. Vítáme každého nového žáka, který je ochoten na sobě pravidelně pracovat a snažit se dosáhnout jím stanoveného cíle.  Jsme pyšní na to, že jsme v současné době jediné aktivní centrum v Českých Budějovicích se 16 aktivními "dofáky".
   

  Více
 • Ve druhé polovině listopadu někteří naši studenti úspěšně zakončili již pátý ročník kurzu Metody řešení úloh SŠ. Kurz pravidelně pořádá Ústav matematiky Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity pro studenty jihočeských středních škol se zájmem o matematiku. Během šesti podvečerních setkání řešili přípravné úlohy aktuálního ročníku matematické olympiády. Kurz garantuje RNDr. Ing. Jana Kalová, Ph.D. z Ústavu matematiky PřF JU, která je také dlouholetou a oblíbenou učitelkou matematiky na Jírovcovce. Na přednáškách se podíleli také další učitelé matematiky z Jírovcovky: Mgr. Michaela Petrová, Mgr. Karel Pazourek Ph.D. a Mgr. Radek Trča. Věříme, že získané poznatky z kurzu využijí jeho absolventi jak v dalším studiu, tak při řešení matematických olympiád.  

  Více
 • První prosincový pracovní týden zakončila Jírovcovka na českobudějovickém náměstí, kde se koná tradiční Českobudějovický advent. Jíž několik předešlých pátků odpoledne se sbor scházel ve škole na zkouškách, aby nás v pátek 6. prosince vánočně naladil hrou, zpěvem a poezií. Spolužáci, kamarádi, učitelé, rodiče a další fanoušci si některé písničky se sborem i zazpívali, došlo také na přídavek, který si diváci sami hlasováním vybrali. Hlasovat budou jistě ještě jednou, tentokrát proto, aby dali hlas sboru Jírovcovky, který si to určitě zaslouží. Studenti -hudebníci se scházeli dobrovolně a program si připravili pod vedením Elišky Šmrhové ze sexty úplně sami.  Moc všem účinkujícím děkujeme za hudební reprezentaci Jírovcovky a  přejeme jim, aby je diváci 18. a 19. prosince svými hlasy podpořili a zařadili je mezi nejlepší pěvecké sbory Českých Budějovic.

  Více
 • Dnes se možná už před školou někteří hříšníci otočili a utíkali domů, když si prohlédli na chodníku napsané vzkazy od čertů. Za anděly, čerty a Mikuláše se převlékli studenti ze septimy a při pochůzce školou rozdávali pochvaly i napomenutí, každému podle toho, jak se po celý rok choval. Hříšníci se "naoko" báli a ostatní byli rádi, když jim Mikuláš nadělil nějakou sladkou odměnu. Děkujeme septimě za hezkou podívanou na pekelné i andělské převleky! 

  Více
 • Ve středu 4. prosince nebylo v učebně chemie  k hnutí. Nejen studenti seminářů chemie si přišli poslechnout přednášku pana Prof. RNDr. Bc. Petra Slavíčka PhD. z VŠCHT Praha.

  Všechny přítomné studenty i pedagogy zaujal  profesor Slavíček povídáním o historii periodické soustavy prvků, o prvcích nových i těch, které možná teprve budou objeveny.  Rok 2019  totiž UNESCO vyhlásilo Mezinárodní rokem periodické tabulky prvků. A tak jsme si povídali co to vlastně ta periodická tabulka je? Kde končí a kde začíná? Může se ještě změnit? Kdybychom ji neznali, vymysleli bychom ji stejně?

  Společně strávené dvě hodiny utekly jako voda a my se těšíme na možná příští setkání.

  Více
 • V listopadu absolvovali žáci 2. ročníků divadelní dílnu Jihočeského divadla ZOMBIE APOKALYPSA aneb FAKENEWS ÚTOČÍ. Vyzkoušeli si , jak se dělají  zprávy, kde se berou informace a zkusili napálit ostatní svou vymyšlenou zprávou. Dílna je totiž zaměřená na práci s informacemi a dezinformacemi a na hledání zdrojů. Vždy jedné skupině se podařilo úspěšně oklamat své spolužáky .

   

  Více
 • Sekunda poznávala 29. listopadu divadelní prostor skrze „bojovou“ hru. Dostala mapky pro bludiště chodeb, úkol vyluštit šifru, aby se seznámila s historií Jihočeského divadla. Dostala se i do tajemných prostor zákulisí divadla, kam se běžný divák nedostane a byla svědkem zkoušky nejen baletu, ale i opery. 

   

  Více
 • Ve čtvrtek 28. listopadu jsme se zúčastnili poslední akce zaměřené na oslavy 30 let svobody v naší republice. Žáci tříd 2.B a 6E navštívili představení Divadla Continuo Poledne. Tato inscenace ztvárnila nepříliš známý příběh osmi statečných Rusů, kteří v srpnu 1968 demonstrovali na Rudém náměstí v Moskvě a osaměle tak protestovali proti okupaci Československa. Dokázali pro svůj názor riskovat a v podstatě i obětovat svůj život. Po působivém představení následovala beseda s herci a režisérem divadla, jehož závěrečná slova o důležitosti svobody, svobodného tisku a statečnosti při ochraně těchto důležitých hodnot byla aktuální výzvou pro všechny účastníky akce.  

   

   

  Více
 • Ve čtvrtek 21.11.2019 se díky šťastnému losu mohla opět uskutečnit překladatelská soutěž JUVENES TRANSLATORES, pořádaná EU. Za školu smělo soutěžit bohužel jen 5 studentů narozených v roce 2002, dva si to zkusili mimo soutěž. Novinkou letos bylo překládání na počítači. Držíme palce. Třeba se někomu ze soutěžících podaří navázat na předloňské a loňské vítězství.
  Studentům a studentkám děkujeme a doufáme, že vás tato zkušenost příjemně obohatila.
   

  Více
 • Celá republika si letos připomíná 30. výročí sametové revoluce.  Zásadní úlohu během ní sehráli studenti, a proto jsme na Jírovcovce vyzvali naše studenty, aby se ke vzpomínce na listopadové události přidali. Jako jediné českobudějovické gymnázium jsme se připojili k výzvě Festivalu svobody, který byl hlavním organizátorem oslav jak v Praze tak i v regionech. Naše škola využila v průběhu podzimních měsíců 2019 nabídky Festivalu svobody k pořádání besed, promítání filmů, setkání s účastníky listopadových událostí roku 1989, workshopů…V pátek 15. 11. přišli studenti v oblečení z 80. Let a uspořádali v tělocvičně školy #sametovyhappening, na kterém přečetly studentky Bára Hanišová a Klára Pešlová studentské prohlášení, paní učitelka Hniličková a pan učitel Kočer připojili pohled a vzpomínku těch, kteří rok 1989 zažili. Na závěr si studenti i učitelé zazpívali studentskou hymnu Gaudeamus igitur. Na závěr happeningu se školou rozeznělo symbolické cinkání klíči. V pondělí 18. listopadu pak měla každá třída svůj „sametový program“. Promítaly se filmy o důležitých událostech, po filmech následovaly besedy a přednášky s pamětníky, se kterými pak studenti mohli besedovat. I když hlavní oslavy výročí sametové revoluce jsou již minulostí, studenti Jírovcovky se budou i nadále věnovat při výuce i na školních akcích nejnovější historii, důležitosti občanské společnosti a dalším tématům týkajících se naší demokracie. Děkujeme celému studentskému týmu organizátorů a  paní učitelce Hniličkové za skvělou organizaci oslav!

  Více
 • Část projektu "Příroda ve městě..." výtvarné práce žáků - jsme 19. 11. 2019  vystavovali na Akademii věd v Českých Budějovicích. Nyní jsou kresby, malby, fotografie, plastiky vystaveny ve škole, ale i nadále se tvoří, práce na projektu pokračuje . Celý  projekt bude vystaven 3. týden v červnu v Radniční výstavní síni v Českých Budějovicích .

  Ukázku z projektu "Příroda..."  vystavujeme od 4. do 16. prosince v hale Magistrátu města České Budějovice .

   

  Více
 • V pátek 15.listopadu se 8.E zúčastnila workshopu pořádaného organizací Post Bellum nazvaného ZÍTRA CELÁ ZEMĚ... aneb učení prožitkem. Třída se v rámci různých aktivit přenesla do listopadu 1989 a představovala žáky střední školy, kteří museli nejprve vyzdobit svou třídu tématickými nástěnkami odpovídajícími duchu té doby a vcítit se do identity konkrétního žáka i s jeho postoji často danými rodinnými poměry. Poté se setkali se studentkou z vysoké školy, která je přišla přesvědčit, aby se přidali ke stávkujícím vysokoškolákům a podpořili zhroucení komunistického režimu. Každý student se rozhodoval sám za sebe a vysvětloval proč ano, proč ne... a měnil nástěnky, názory a dobu jako takovou.

  Více
 • Ve středu 13. listopadu se studenti německého jazyka dozvěděli od hosta Jakuba Kindla, jaké mají  v současnosti možnosti využití německého jazyka při studiu v zahraničí. Jít studovat, nebo vyjet o prázdninách pracovat na brigádu do zahraničí není tak složité a finančně náročné, jak si mnozí myslí. Chce jen vědět jak na to. A o tom právě vysokoškolský student Jakub našim studentům prakticky radil. Z jeho poutavého vyprávění zjistili, že možností mají opravdu hodně. Jen se nebát a rozhodnout se najít svou příležitost. Uvidíme, zda nezůstane jen u pasivního vyslechnutí rad a doporučení.

  Více
 • Ve středu 13. 11. 2019 se třída 1. B vydala na exkurzi do Muzea komunismu v Praze, aby si v rámci oslav 30. výročí listopadové revoluce 1989 připomněla nejdůležitější etapy moderních dějin naší země. V prostorách muzea jsme zhlédli především expozice týkající se dějin Československa v letech 1948 - 1989. Menší prostor byl věnován také období od vzniku ČSR (1918) do února 1948. Předností všech expozic byla jejich výstižnost a přehlednost, ale také interaktivnost. Velmi nás např. zaujala místnost, v níž byla ukázána školní třída v době normalizace v 70. letech (s nápisem v ruské azbuce na tabuli). Pozorně jsme si pročítali také pasáže o komunistických procesech 50. let, ale i o událostech let 1968 - 69. Výstava se nám velmi líbila - a určitě rozšířila naše znalosti moderních dějin!

  Ačkoli nám počasí nepřálo, vydali jsme se ještě na prohlídku památek centra Prahy. Do Č. Budějovic jsme se vrátili sice trochu promrzlí, ale zato s úsměvem na tvářích a s přáním, aby takových pěkných akcí bylo víc!

  Více

 • V těchto dnech si připomínáme blížící se 30.výročí Sametové revoluce. Proto jsme v rámci dějepisu studentům zprostředkovali besedy s historiky spolupracujícími s Pamětí národa a Ústavem pro studium totalitních režimů. Mgr.Vladimír Hanáček povyprávěl o událostech vedoucích k pádu totalitního režimu a Mgr.Libor Svoboda, PhD. o totalitě jako takové, o praktikách Státní bezpečnosti i kuriózních útěcích přes hranice.

  Z pohledu studentů: "Přednášky byly velmi poučné, líbilo se nám  zpracování, kdy jsme mezi výkladem mohli sledovat i záběry z rozhovorů s lidmi, kteří byli s režimem úzce spjati. Ať už to byl člen komunistické policie či lidé, kteří se režim snažili svrhnout. Bylo zajímavé pozorovat pamětníky s různými pohledy na určité události. Prohloubili jsme si obzory, ačkoliv jsme základní informace již  znali.  Program však obsahoval i řadu nových informací, o kterých se běžně nemluví, což bylo velmi přínosné."

  Více
 • Po roce k nám opět zavítalo Divadélko Hradec Králové, tentokrát s představením Romantismus není jen romantika. Toto kontaktní divadlo nás v humorných scénkách dvou herců provedlo celým 19. stoletím. Zhlédli jsme např. zdramatizované ukázky z díla Goethova, Hugova, Puškinova či Máchova. Nejvíce jsme si ale užili scénku z Vrchlického Noci na Karlštejně! Celé představení bylo založeno na spolupráci s publikem; v tomto ohledu nejvíce aktivity projevili hoši ze 3. A, kteří si představení velice užívali! Už se těšíme, s čím novým k nám oblíbené divadlo přijede příští rok.

  Více
<< Předchozí 1 3 4 5 6 7 8 9 11 15 20 Další >>