Školní akce

 • Ve čtvrtek 21.11.2019 se díky šťastnému losu mohla opět uskutečnit překladatelská soutěž JUVENES TRANSLATORES, pořádaná EU. Za školu smělo soutěžit bohužel jen 5 studentů narozených v roce 2002, dva si to zkusili mimo soutěž. Novinkou letos bylo překládání na počítači. Držíme palce. Třeba se někomu ze soutěžících podaří navázat na předloňské a loňské vítězství.
  Studentům a studentkám děkujeme a doufáme, že vás tato zkušenost příjemně obohatila.
   

  Více
 • Celá republika si letos připomíná 30. výročí sametové revoluce.  Zásadní úlohu během ní sehráli studenti, a proto jsme na Jírovcovce vyzvali naše studenty, aby se ke vzpomínce na listopadové události přidali. Jako jediné českobudějovické gymnázium jsme se připojili k výzvě Festivalu svobody, který byl hlavním organizátorem oslav jak v Praze tak i v regionech. Naše škola využila v průběhu podzimních měsíců 2019 nabídky Festivalu svobody k pořádání besed, promítání filmů, setkání s účastníky listopadových událostí roku 1989, workshopů…V pátek 15. 11. přišli studenti v oblečení z 80. Let a uspořádali v tělocvičně školy #sametovyhappening, na kterém přečetly studentky Bára Hanišová a Klára Pešlová studentské prohlášení, paní učitelka Hniličková a pan učitel Kočer připojili pohled a vzpomínku těch, kteří rok 1989 zažili. Na závěr si studenti i učitelé zazpívali studentskou hymnu Gaudeamus igitur. Na závěr happeningu se školou rozeznělo symbolické cinkání klíči. V pondělí 18. listopadu pak měla každá třída svůj „sametový program“. Promítaly se filmy o důležitých událostech, po filmech následovaly besedy a přednášky s pamětníky, se kterými pak studenti mohli besedovat. I když hlavní oslavy výročí sametové revoluce jsou již minulostí, studenti Jírovcovky se budou i nadále věnovat při výuce i na školních akcích nejnovější historii, důležitosti občanské společnosti a dalším tématům týkajících se naší demokracie. Děkujeme celému studentskému týmu organizátorů a  paní učitelce Hniličkové za skvělou organizaci oslav!

  Více
 • Část projektu "Příroda ve městě..." výtvarné práce žáků - jsme 19. 11. 2019  vystavovali na Akademii věd v Českých Budějovicích. Nyní jsou kresby, malby, fotografie, plastiky vystaveny ve škole, ale i nadále se tvoří, práce na projektu pokračuje . Celý  projekt bude vystaven 3. týden v červnu v Radniční výstavní síni v Českých Budějovicích .

  Ukázku z projektu "Příroda..."  vystavujeme od 4. do 16. prosince v hale Magistrátu města České Budějovice .

   

  Více
 • V pátek 15.listopadu se 8.E zúčastnila workshopu pořádaného organizací Post Bellum nazvaného ZÍTRA CELÁ ZEMĚ... aneb učení prožitkem. Třída se v rámci různých aktivit přenesla do listopadu 1989 a představovala žáky střední školy, kteří museli nejprve vyzdobit svou třídu tématickými nástěnkami odpovídajícími duchu té doby a vcítit se do identity konkrétního žáka i s jeho postoji často danými rodinnými poměry. Poté se setkali se studentkou z vysoké školy, která je přišla přesvědčit, aby se přidali ke stávkujícím vysokoškolákům a podpořili zhroucení komunistického režimu. Každý student se rozhodoval sám za sebe a vysvětloval proč ano, proč ne... a měnil nástěnky, názory a dobu jako takovou.

  Více
 • Ve středu 13. listopadu se studenti německého jazyka dozvěděli od hosta Jakuba Kindla, jaké mají  v současnosti možnosti využití německého jazyka při studiu v zahraničí. Jít studovat, nebo vyjet o prázdninách pracovat na brigádu do zahraničí není tak složité a finančně náročné, jak si mnozí myslí. Chce jen vědět jak na to. A o tom právě vysokoškolský student Jakub našim studentům prakticky radil. Z jeho poutavého vyprávění zjistili, že možností mají opravdu hodně. Jen se nebát a rozhodnout se najít svou příležitost. Uvidíme, zda nezůstane jen u pasivního vyslechnutí rad a doporučení.

  Více
 • Ve středu 13. 11. 2019 se třída 1. B vydala na exkurzi do Muzea komunismu v Praze, aby si v rámci oslav 30. výročí listopadové revoluce 1989 připomněla nejdůležitější etapy moderních dějin naší země. V prostorách muzea jsme zhlédli především expozice týkající se dějin Československa v letech 1948 - 1989. Menší prostor byl věnován také období od vzniku ČSR (1918) do února 1948. Předností všech expozic byla jejich výstižnost a přehlednost, ale také interaktivnost. Velmi nás např. zaujala místnost, v níž byla ukázána školní třída v době normalizace v 70. letech (s nápisem v ruské azbuce na tabuli). Pozorně jsme si pročítali také pasáže o komunistických procesech 50. let, ale i o událostech let 1968 - 69. Výstava se nám velmi líbila - a určitě rozšířila naše znalosti moderních dějin!

  Ačkoli nám počasí nepřálo, vydali jsme se ještě na prohlídku památek centra Prahy. Do Č. Budějovic jsme se vrátili sice trochu promrzlí, ale zato s úsměvem na tvářích a s přáním, aby takových pěkných akcí bylo víc!

  Více

 • V těchto dnech si připomínáme blížící se 30.výročí Sametové revoluce. Proto jsme v rámci dějepisu studentům zprostředkovali besedy s historiky spolupracujícími s Pamětí národa a Ústavem pro studium totalitních režimů. Mgr.Vladimír Hanáček povyprávěl o událostech vedoucích k pádu totalitního režimu a Mgr.Libor Svoboda, PhD. o totalitě jako takové, o praktikách Státní bezpečnosti i kuriózních útěcích přes hranice.

  Z pohledu studentů: "Přednášky byly velmi poučné, líbilo se nám  zpracování, kdy jsme mezi výkladem mohli sledovat i záběry z rozhovorů s lidmi, kteří byli s režimem úzce spjati. Ať už to byl člen komunistické policie či lidé, kteří se režim snažili svrhnout. Bylo zajímavé pozorovat pamětníky s různými pohledy na určité události. Prohloubili jsme si obzory, ačkoliv jsme základní informace již  znali.  Program však obsahoval i řadu nových informací, o kterých se běžně nemluví, což bylo velmi přínosné."

  Více
 • Po roce k nám opět zavítalo Divadélko Hradec Králové, tentokrát s představením Romantismus není jen romantika. Toto kontaktní divadlo nás v humorných scénkách dvou herců provedlo celým 19. stoletím. Zhlédli jsme např. zdramatizované ukázky z díla Goethova, Hugova, Puškinova či Máchova. Nejvíce jsme si ale užili scénku z Vrchlického Noci na Karlštejně! Celé představení bylo založeno na spolupráci s publikem; v tomto ohledu nejvíce aktivity projevili hoši ze 3. A, kteří si představení velice užívali! Už se těšíme, s čím novým k nám oblíbené divadlo přijede příští rok.

  Více
 • Dne 15. 10. 2019 proběhla beseda studentů 3. A a 3.B s významným představitelem americké diplomacie v naší zemi. Tématem byla práce v diplomacii. Za vše hovoří reakce studentů:

  Nejprve jsem se bála, že diskuse bude na můj vkus až moc politická a nebudu tomu rozumět, protože se v politice nevyznám, ale příjemně mě překvapilo, že to tak nebylo.

  Člověk nemá každý den možnost zeptat se cizince na jeho život v České republice a obzvlášť ne člověka s takto zajímavým povoláním.

  His English was really nice and surprisingly so was his Czech. I liked that he was really positive about answering ANY question that was asked. (Filip Marek)

  Obsah přednášky byl podle mého názoru velice obohacující, dozvěděli jsme se, jak fungují ambasády, po kolika letech konzulové mění stanoviště. Zároveň nám povídal o svém osobním životě, a jak vnímá Česko jako cizinec.

  He was smart and funny, so it was a pleasure to listen to him.

  Byla jsem ráda, že mluvil přesně a jasně a že na něm bylo vidět, jak ho baví tu s námi být.

  Jeho angličtině jsem rozuměla velmi dobře, což jsem nečekala.

  Bylo úžasné, že si uvědomoval naši ne úplně špičkovou angličtinu, takže upravil náročnost výkladu. Konečně jsem měla pocit, že se v angličtině neztrácím a rozumím více jak 90% toho, o čem vyprávěl.

  Beseda byla skvělá, konzul byl komunikativní a rozuměla jsem mu každé slovo. Moc se mi to líbilo a přála bych si, abychom měli více možností si promluvit s rodilým mluvčím a tak významnou osobou.

  Více
 • Ve středu 2. 10. 2019 jsme se skupinou studentů z 2. A, 1. A a 1. B vyjeli vlakem na exkurzi do Prahy. Začali jsme na MFF UK, kde nás  doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D. a RNDr. Jitka Houfková, Ph.D. zábavnou formou seznámili s pokusy z mechaniky. Předvedli, jak nosit horké kafe na nosiči, aniž bychom ho vylili, otestovali náš smysl pro rytmus, pokud bychom jako Galilei neměli stopky. Ukázali nám, jak se dá krájet okurka bez prkýnka, nebo jak kvalitní plenkou zastavíme střelu ze vzduchovky a jak oklamat naše smysly.

  Odpoledne exkurze pokračovala v Planetáriu hlavního města v nedaleké Stromovce. Počasí bohužel nevybízelo k procházce tímto parkem, foukal velký vítr a hustě pršelo. Pár nadšenců si vyzkoušelo repliku modulu Apolla 11, ve kterém  Aldrin a Armstrong přistáli před 50 lety na Měsíci. Těmto letům je věnována výstava před Planetáriem. V digitálním planetáriu zde promítají na největší plochu v ČR. Kromě živě komentované projekce noční oblohy jsme viděli pořad Záhada temné hmoty.

  https://kdf.mff.cuni.cz/vyuka/ss_pokusy/ss_pokusy_foto.php#mechanika

  https://www.planetum.cz/porad/zahada-temne-hmoty/

  Více
 • S měsíčním předstihem startují na Jírovcovce oslavy 30. výročí Sametové revoluce. První akce proběhne ve čtvrtek 17. října 2019. Bude to promítání filmu „Čtyři příběhy revoluce“. Akce je určena pro žáky vyššího gymnázia. Prosíme studenty, kteří mají o film zájem, aby se přihlásili paní učitelce Bodlákové do 15. 10. 2019 a uhradili vstupné  50 Kč. Promítání se bude konat 1. a 2. vyučovací hodinu.  https://www.festivalsvobody.cz/naskolach/

  Více
 • Družstva chlapců i dívek reprezentovala naše gymnázium na  středoškolských atletických závodech. Chlapci se umístili na 5. místě a družstvo dívek obsadilo krásnou stříbrnou příčku. Všem zúčastněným gratulujeme a děkujeme za předvedené výkony.

  Více
 • Jak funguje diplomatické jednání v OSN si mohlo vyzkoušet našich 7 studentů z  kvarty a tercie v rámci projektu Pražský studentský summit. Předmětem jednání byla bezpečnost a politická situace v Mali a naši studenti se díky svým diplomatickým schopnostem umístili na prvních 3 příčkách, první místo získala Lucie Procházková ze 4.E, druhé místo Marek Zavičák ze 3.E a třetí místo Sebastian Holek ze 4.E. Všichni zúčastnění studenti byli na jednání skvěle připraveni. Děkujeme za reprezentaci školy!

  Více
 • Po roce mezi nás opět zavítali studenti z VŠCHT Praha, aby našim novým studentům ukázali tajemství a krásu chemie. Během ukázkové hodiny se střídaly barvy s výbuchy, studenti se do praktických ukázek aktivně zapojovali a díky umění tekutého dusíku byli na závěr odměněni sladkou zmrzlinou. Pro kvartu byl pak připraven program Forenzní analýzy, kdy se žáci dozvěděli o metodách používaných v kriminalistice a vyzkoušeli si techniku daktyloskopie. Celý den s chemiíí jsme si užili a těšíme se na další společnou akci. Děkujeme studentům z VŠCHT, paní učitelce Sekyrkové, která akci každoročně organizuje a také za krásné fotografie z akce Petru Augustinovi ze 7. E.

  Více
 • Žáci druhých ročníků navštívili v polovině září v Alšově jihočeské galerii v Hluboké nad Vltavou výstavu Kamil Lhoták a jeho svět.

  Zaujal je ale i Pasta Oner-jeden z nejvýraznějších současných umělců.

  Více
 • Blíží se 30. výročí Sametové revoluce. Také Jírovcovka se připojí k oslavám svobody.  Chtěli bychom ve škole uspořádat výstavu fotografií a dobových předmětů z roku 1989. Najdete ve svých rodinách fotky, plakáty, noviny a další předměty, které připomínají události 17. listopadu 1989? Nebo dokonce ze vzdálenější historie - z roku 1939?  Budete ochotni po nich pátrat a podělit se s ostatními?  Požádejte své rodiče, prarodiče, sousedy, příbuzné, zda by vám fotky neposkytli k ofocení, předměty k zapůjčení. Můžete poprosit také o vzpomínky, které zaznamenejte buď písemně nebo zvukově. Všechny poskytnuté materiály budeme shromažďovat a v listopadu z nich vytvoříme výstavu. Věříme, že se na Jírovcovce najdou dobrovolníci, kteří vytvoří studentský organizační tým pro oslavu výročí Sametové revoluce, pomohou paní učitelce Hniličkové a Opekarové s realizací výstavy a přijdou i s vlasní představou oslav, protože 17. listopad je také Mezinárodním dnem studentstva.

  Více
<< Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 10 15 19 Další >>