Školní akce

 • V úterý 14. ledna se několik studentů našeho gymnázia zúčastnilo přímého přenosu diskusního pořadu Fokus Václava Moravce, na který byla naše škola pozvána. Nejprve jsme v odpoledních hodinách dostali příležitost podívat se do budovy zpravodajství České televize na Kavčích horách a nahlédli jsme tak do vysílacích studií, newsroomu i režie veřejnoprávního zpravodajského kanálu. Následně jsme se přesunuli na místo přenosu, do Zbraslavského zámečku, a po komentované prohlídce kostela sv. Jakuba jsme již zamířili do sálu na debatu Chudá bohatá planeta. Hosty večera byli ekonomové, polární ekoložka, genetik, evangelický kněz či lékařka, která působila v několika misích na Blízkém východě. V závěru pořadu jsme též dostali možnost zaskočit některého z nich zaskočit složitou otázkou. Děkujeme panu Moravcovi za pozvání a paní učitelce Opekarové za zprostředkování tohoto zážitku a příjemný doprovod. Zapsal Tomáš Brabec. Pro všechny, kteří neměli možnost pořad vidět v přímém přenosu je tu jeho záznam: https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/11054978064-fokus-vaclava-moravce

   

   

   

  Více
 • Kdo nebyl v pátek 20.prosince na Jírovcovce dopoledne v tělocvičně, ten přišel o skvělou zábavu. Studentům nabídla sexta téma NEBE-PEKLO-RÁJ” a zhostila se svého úkolu zorganizovat “vánoční schody” opravdu zodpovědně a s nadšením. Tělocvična byla svátečně  nazdobená, připravené scénky byly vtipné  a konferenciéři David Sukdol a Matěj Černý měli své příspěvky promyšlené, uváděli vystoupení tříd vtipně a s výbornou dramaturgií. Vystoupení jednotlivých tříd byla plná inteligentního humoru a následovala  jedna “hláška”za druhou. Jsme rádi, že úroveň vystoupení je rok od roku lepší, scénáře jsou na vysoké úrovni, téměř vymizely vulgarity a nevhodné narážky a účinkující jsou (až na výjimky) perfektně připraveni. Děkujeme organizátorům, účinkujícím i divákům za vynikající atmosféru. Všichni jsme odcházeli na vánoční prázdniny s úsměvem na tváři. Tak ať máme důvod k úsměvu i v roce 2020.

  Více
 • Zveme rodiče i prarodiče na náš vánoční bazar, který velmi pečlivě připravuje naše 3.B! Přijďte se podívat na naše stánky, nakoupit poslední dárečky a ochutnat punč. Začínáme ve čtvrtek 19.12. ráno okolo 9.hodiny, cca ve 12 končíme. Tentokrát půjde výtěžek na pomoc starouškům v domově důchodců, hned zítra odpoledne je navštívíme. Těšíme se na viděnou a děkujeme za Vaše příspěvky. K.Mylerová, H.Vítová

  Více
 • Výtvarnou prací žáků druhých ročníků si připomínáme, že v Česku proběhne v pořadí druhé  sčítání ptáků (nejen) na krmítkách. Ačkoli se jedná o vědecký výzkum, zúčastnit se může úplně každý, tedy i naši žáci .

  Podobně sčítají ptáky určitě nejen dospělí, ale i děti v USA, Velké Británii, Irsku, Nizozemsku, Rakousku, Německu a v dalších zemích.

  Více
 • Žáci primy dostali " skoro " pod vánoční stromeček v rámci projektu "Příroda ve městě..."  modelovací hmotu a po krátké besedě s entomologem Jiřím Řehounkem z organizace Calla modelovali brouky, kteří původně obývali především lesy a louky. Nyní je ale můžeme pozorovat i ve městech, pokud jim připravíme vhodné podmínky k životu, zatímco v původním prostředí už řada z nich téměž nežije.  Prostřednictvím papírové koláže se studenti nejdříve seznámili se stavbou těla brouků a potom už přišly na řadu špachtle a modelovací hmota. Úkol to nebyl lehký, všichni se však snažili vystihnout znaky jednotlivých druhů co nejlépe. Po vánočních prázdninách se primáni ke svým broukům vrátili, aby je nabarvili.

  Více
 • Dne 17. 12. 2019 se vydala třída 3. B doplněná dalšími žáky naší školy na exkurzi do Salzburgu.

  Cesta proběhla hladce a již v dopoledních hodinách jsme dorazili do hlavního bodu naší akce, do Přírodovědného a technického muzea. Jeho okruhy zahrnovaly mořská akvária, vesmír, geologické a archeologické nálezy, lidské tělo, vědecké centrum a další zajímavosti. Proto si tu každý našel hlavní obor svého zájmu. Po návštěvě muzea jsme si prohlédli historické centrum Salzburgu s nejvýznamnějšími památkami (zámek Mirabell se svou zahradou, Getreidegasse, Mozartův rodný dům, Katedrálu svatého Ruperta a Virgila, pevnost Hohensalzburg) a vánoční trhy. Návrat zpět  byl poklidný a každý z účastníků si odnesl mnoho krásných zážitků.

  Více
 • 13. prosince jsme se již v tradičním složení tříd 3.A a 7.E společně vydali za vánočními trhy. Po předchozích zážitcích z Vídně a Mnichova nás cesta zavedla do adventně naladěných Drážďan.

  Nejprve jsme ale navštívili zámek Moritzburg, který je známý především díky filmu Tři oříšky pro Popelku. I my jsme nalezli pověstný nezbedný střevíček na schodech zámku. Pak už jsme zamířili přímo do centra Drážďan, kde nám paní průvodkyně Uhlig ukázala krásy malého, ale útulného centra saské metropole, mezi které patří Zwinger, Semperoper či Frauenkirche. Zajímavým poznatkem byl i rychlý průlet historií města, kdy jsme se dozvěděli o následcích bombardování za 2. světové války. Naší další zastávkou bylo Muzeum hygieny, které se věnuje tématům, jakými je např. lidské tělo, sexualita, viry, ale i vliv stravy. V podvečerních hodinách jsme se věnovali nákupům, prohlídce dalších z celkových 13 drážďanských vánočních trhů nebo jiným zajímavostem. 

  Děkujeme učitelskému sboru za skvělou exkurzi a doufáme, že příští rok opět vyrazíme za předvánoční atmosférou.

  Autor textu: Tomáš Brabec

  Více
 • V pátek 13. se na naši škole opětně pořádal maraton psaní dopisů pod záštitou Amnesty International. Studenti 6.E a 2.B se svými dopisy zapojili do řešení bezpráví v Íránu, Číně, Bělorusku, Řecku či na Filipínách. Děkujeme pisatelům dopisů a paní učitelce Hniličkové za to, že jim není osud nespravedlivě stíhaných a odsouzených lidí lhostejný!

  Více
 • Dne 10.12. jsme zorganizovali besedu pro 1. a 2.ročníky, 5.E a 6.E s ambasadorkou z pražské centrály DofE Helenou Pechovou. Jako současně aktivní "dofák" na zlaté úrovni nám Helča výborně odprezentovala, o čem DofE je a jak moc jí tento projekt změnil život. Poté následovala prezentace našich bronzových "dofáků" Lenky Brabcové, Nely Vítů a Tomáše Brabce, kteří velmi detailně vylíčili nejen cíl a průběh zkoumání, ale i mnoho zážitků ze cvičné i ostré expedice. Na konci jsme zdůraznili možnosti, jakými cestami mohou naši studenti získat více informací o tomto projektu, a vyzvali je, aby o sobě popřemýšleli a třeba se někteří do projektu zapojili. Vítáme každého nového žáka, který je ochoten na sobě pravidelně pracovat a snažit se dosáhnout jím stanoveného cíle.  Jsme pyšní na to, že jsme v současné době jediné aktivní centrum v Českých Budějovicích se 16 aktivními "dofáky".
   

  Více
 • Ve druhé polovině listopadu někteří naši studenti úspěšně zakončili již pátý ročník kurzu Metody řešení úloh SŠ. Kurz pravidelně pořádá Ústav matematiky Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity pro studenty jihočeských středních škol se zájmem o matematiku. Během šesti podvečerních setkání řešili přípravné úlohy aktuálního ročníku matematické olympiády. Kurz garantuje RNDr. Ing. Jana Kalová, Ph.D. z Ústavu matematiky PřF JU, která je také dlouholetou a oblíbenou učitelkou matematiky na Jírovcovce. Na přednáškách se podíleli také další učitelé matematiky z Jírovcovky: Mgr. Michaela Petrová, Mgr. Karel Pazourek Ph.D. a Mgr. Radek Trča. Věříme, že získané poznatky z kurzu využijí jeho absolventi jak v dalším studiu, tak při řešení matematických olympiád.  

  Více
 • První prosincový pracovní týden zakončila Jírovcovka na českobudějovickém náměstí, kde se koná tradiční Českobudějovický advent. Jíž několik předešlých pátků odpoledne se sbor scházel ve škole na zkouškách, aby nás v pátek 6. prosince vánočně naladil hrou, zpěvem a poezií. Spolužáci, kamarádi, učitelé, rodiče a další fanoušci si některé písničky se sborem i zazpívali, došlo také na přídavek, který si diváci sami hlasováním vybrali. Hlasovat budou jistě ještě jednou, tentokrát proto, aby dali hlas sboru Jírovcovky, který si to určitě zaslouží. Studenti -hudebníci se scházeli dobrovolně a program si připravili pod vedením Elišky Šmrhové ze sexty úplně sami.  Moc všem účinkujícím děkujeme za hudební reprezentaci Jírovcovky a  přejeme jim, aby je diváci 18. a 19. prosince svými hlasy podpořili a zařadili je mezi nejlepší pěvecké sbory Českých Budějovic.

  Více
 • Dnes se možná už před školou někteří hříšníci otočili a utíkali domů, když si prohlédli na chodníku napsané vzkazy od čertů. Za anděly, čerty a Mikuláše se převlékli studenti ze septimy a při pochůzce školou rozdávali pochvaly i napomenutí, každému podle toho, jak se po celý rok choval. Hříšníci se "naoko" báli a ostatní byli rádi, když jim Mikuláš nadělil nějakou sladkou odměnu. Děkujeme septimě za hezkou podívanou na pekelné i andělské převleky! 

  Více
 • Ve středu 4. prosince nebylo v učebně chemie  k hnutí. Nejen studenti seminářů chemie si přišli poslechnout přednášku pana Prof. RNDr. Bc. Petra Slavíčka PhD. z VŠCHT Praha.

  Všechny přítomné studenty i pedagogy zaujal  profesor Slavíček povídáním o historii periodické soustavy prvků, o prvcích nových i těch, které možná teprve budou objeveny.  Rok 2019  totiž UNESCO vyhlásilo Mezinárodní rokem periodické tabulky prvků. A tak jsme si povídali co to vlastně ta periodická tabulka je? Kde končí a kde začíná? Může se ještě změnit? Kdybychom ji neznali, vymysleli bychom ji stejně?

  Společně strávené dvě hodiny utekly jako voda a my se těšíme na možná příští setkání.

  Více
 • V listopadu absolvovali žáci 2. ročníků divadelní dílnu Jihočeského divadla ZOMBIE APOKALYPSA aneb FAKENEWS ÚTOČÍ. Vyzkoušeli si , jak se dělají  zprávy, kde se berou informace a zkusili napálit ostatní svou vymyšlenou zprávou. Dílna je totiž zaměřená na práci s informacemi a dezinformacemi a na hledání zdrojů. Vždy jedné skupině se podařilo úspěšně oklamat své spolužáky .

   

  Více
 • Sekunda poznávala 29. listopadu divadelní prostor skrze „bojovou“ hru. Dostala mapky pro bludiště chodeb, úkol vyluštit šifru, aby se seznámila s historií Jihočeského divadla. Dostala se i do tajemných prostor zákulisí divadla, kam se běžný divák nedostane a byla svědkem zkoušky nejen baletu, ale i opery. 

   

  Více
 • Ve čtvrtek 28. listopadu jsme se zúčastnili poslední akce zaměřené na oslavy 30 let svobody v naší republice. Žáci tříd 2.B a 6E navštívili představení Divadla Continuo Poledne. Tato inscenace ztvárnila nepříliš známý příběh osmi statečných Rusů, kteří v srpnu 1968 demonstrovali na Rudém náměstí v Moskvě a osaměle tak protestovali proti okupaci Československa. Dokázali pro svůj názor riskovat a v podstatě i obětovat svůj život. Po působivém představení následovala beseda s herci a režisérem divadla, jehož závěrečná slova o důležitosti svobody, svobodného tisku a statečnosti při ochraně těchto důležitých hodnot byla aktuální výzvou pro všechny účastníky akce.  

   

   

  Více
<< Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 10 15 19 Další >>