Školní akce

 • V sobotu 20. února 2021 se zúčastní někteří naši žáci a žákyně od 20:15 hodin koncertu České filharmonie. Ptáte se jak je to možné, když karanténa stále trvá? Naše škola využije výzvy České filharmonie:

  "V současnosti je kolem nás nejviditelnější boj o zdraví, ale není to jediný boj. Bojuje se také o vzdělání. A tak stejně jako v červnu 2020 děkovala Česká filharmonie zdravotníkům, chceme nyní společně vyjádřit poděkování a podporu všem, kteří pečují o vzdělání – nejen učitelům všech stupňů a typů škol, sbormistrům, sportovním trenérům, ale i rodičům, dětem a mladým lidem… Pro Vás všechny připravujeme ve Dvořákově síni Rudolfina na sobotu 20. 2. 2021 od 20.15 hodin koncert s názvem A přece se učí!

  S Českou studentskou filharmonií se představí dirigenti Semjon Byčkov a Marko Ivanović, večerem budou provázet Alice Nellis a Karel Kovář. Pořad bude živě přenášet mj. Česká televize - ČT Art. Zazní hudba Josefa Suka, Antonína Dvořáka, Leoše Janáčka, Richarda Wagnera, Ludwiga van Beethovena a Giuseppe Verdiho.

  Vstupenku na tento mimořádný koncert Vám nabídnout nemůžeme, přesto existuje možnost, jak se do Dvořákovy síně můžete Vy a Vaši žáci, studenti či kolegové „dostat“ a podpořit naše účinkující. Namalujte svůj portrét a obrázek nám pošlete! Zaslané portréty rozmístíme na sedadla v celé Dvořákově síni…"

  Jírovcovka každým rokem jezdí do Prahy na koncerty České filharmonie, což nám letos moc chybí. A tak místo některých našich žáků budou v hledišti Rudolfina "sedět" jejich portréty, které vytvořili v rámci projektu výtvarné výchovy. Děkujeme tímto i paní učitelce Sekyrkové, která spolupráci s Českou filharmonií dlouhodobě zajišťuje a paní učitelce Smieškové, která podporuje práci na výtvarných projektech.

   

  Více
 • Letošní ročník soutěže tvůrčího psaní „ Jihočeský úsměv “ byl završen vyhlášením výsledků.To se vzhledem k současné situaci nekonalo veřejně v budově knihovny, ale informaci jsme získali prostřednictvím webových stránek. Pro zástupce našeho gymnázia byla pouze forma sdělení novinkou, protože jinak jsme se opět zařadili mezi vítěze soutěže. Jírovcovku  svými  vítěznými pracemi reprezentují Alena Koutecká 3.E a  Anna Borovanská 1.E  B l a h o p ř e j e m e !

   

                 

  Více
 • Ve čtvrtek 8.10. 2020  se poprvé sešel  Žákovský parlament Jírovcovky v počtu 28 "poslanců". Každá třída (až na 4.B),  má v parlamentu své dva zástupce. Budou se scházet pravidelně, zpočátku každý týden a budou řešit studentské záležitosti a problémy. Věříme, že se své parlamentní práce ujmou aktivně a budou vše projednávat a řešit transparentně a demokraticky. Pomáhat jim  v tom budou čtyři učitelé: pan učitel Kostka, pan učitel  Klučka a paní učitelky Mylerová a Hniličková.

  Bohužel hned vzápětí po prvním setkání parlamentu jsme se dozvěděli o přechodu vyššího gymnázia na distanční výuku. To znamená, že "rozjezd" parlamentu budou mít jeho členové docela obtížný. Budeme jim držet palce a věřit, že i tak se chopí naléhavých témat a práce pro spolužáky. Za ochotu a chuť pracovat pro ostatní, zvoleným členům parlamentu děkujeme!

  Více
 • Terka Maxerová a Julča Vrtková ve středu 7.10. odpoledne uspořádaly v učebně biologie setkání zájemců o jejich cestovatelsko-biologické dobrodružství v Bulharsku. Zúčastnily se totiž výpravy s biology - vysokoškoláky do odlehlých bulharských míst, aby tam pozorovaly tamní faunu a flóru. Dozvěděli  jsme se o tom, jak Julča a Terka přežily setkání se zmijí růžkatou, o jejich nocování v mrazu v nadmořské výšce  2450 m, kde už si je z výšky vyhlíželi supi, a také jak se koupaly v termálním jezírku... Naštěstí se všem nástrahám bulharské divočiny ubránily a ještě si přivezly biologické suvenýry, které při přednášce popisovaly. Své vyprávění  doplňovaly zajímavými fotkami. Děkujeme Terce a Julče za hezké a zajímavé odpoledne.

  Více
 • Pozvánka nejen pro přátele biologie!

  Ve středu 16. 9. od 15:00 proběhne v učebně biologie hodinové povídání našeho absolventa Lukáše Fiedlera, vynikajícího mladého biologa studujícího nyní v zahraničí na univerzitě v Cambridge. Přednáška bude na téma CRISPR, což je složka bakteriální imunity a především je to neuvěřitelně efektivní a mocný nástroj pro genové manipulace, modifikace DNA organismů, genovou terapii, výzkum... Přijďte, bude to stát za to! Klidně přiveďte kohokoli, kdo by to rád slyšel.  

  A co dělal Lukáš o prázdninách? 

  Lukáš Fiedler má za sebou první rok studia Natural Sciences na University of Cambridge. V létě si chtěl vyzkoušet výzkumnou práci a stal se jedním z 6 stážistů v MRC London Institute of Medical Sciences. 8 týdnů zde pracoval v rámci „Reprogramming and Chromatin Group“ Petry Hájkové.

  Více
 • Letošní maturanti to neměli s přípravou na maturitu zrovna lehké. Od 11. března byli dlouho v nejistotě, jestli zkoušku vůbec budou skládat, a když MŠMT rozhodlo upravit průběh maturit, připravovali se na zkoušku za pomoci online výuky a pozdějších konzultací. Odložené maturity pak provázela přísná hygienická pravidla. Na ústních maturitách to u nás vypadalo trochu jako na poště. Abychom se vyhnuli zkoušení v rouškách a štítech, vyrobil pan školník přepážky z plexiskla. Komise a studenti na sebe dobře viděli, ale byli zároveň chráněni před případnou nákazou. V letošním školním roce jsme měli dvě maturitní třídy, které nakonec maturovaly souběžně. Z maturantů jsme měli velkou radost. Všichni jsme se shodli na tom, že letošní způsob přípravy paradoxně umožnil studentům soustředit se pouze na maturitní předměty a byl pro ty studenty, kteří si umějí zorganizovat čas, jsou zodpovědní a cílevědomí, přínosem. Ukázalo se, že naši maturanti byli opravdu velmi dobře připraveni a všichni „zkoušku z dospělosti“ složili. V úterý a ve středu si proto z rukou pana ředitele Pavla Kavříka a třídních učitelek paní Štěpánky Vickové a Jany Bodlákové převzali maturitní vysvědčení. Oktáva si pro ně přišla na střechu Metropolu a 4. A zase do nových školních prostor v půdní vestavbě. Děkujeme všem učitelům, kteří naše letošní absolventy provázeli od počátků studia na Jírovcovce až k jeho závěru a čerstvým maturantům přejeme v dalším studiu a životě hodně štěstí.

   

  Více
 • PŘEDÁVÁNÍ VYSVĚDČENÍ A UZAVŘENÍ ŠKOLNÍHO ROKU PROBĚHNE 26. června 2020 V KMENOVÝCH TŘÍDÁCH

  1E, 2E, 4E - od 9 hodin

  1.A, 1.B, 5E - od 10 hodin

  2.A, 2.B, 6E - od 11 hodin

  3.A, 3.B, 7E - od 12 hodin

  V tento den je možné objednat si oběd ve ŠJ. Výdej a konzumace obědů od 11,00 do 13,30 v prostorách školní jídelny za dodržení nařízených hygienických podmínek.
   

  Více
 • Na základě povolení MŠMT je možné od 11. 5. 2020 obnovit osobní přítomnost žáků maturujících ročníků ve škole. V kompetenci ředitele školy je stanovení charakteru tohoto uvolnění. 

  Na G Jírovcova se budou konat pouze konzultace, které stanoví v případě nutnosti vyučující. Ten také bude informovat o termínu, počtu žáků a dalších podrobnostech žáky a vedení školy. Kromě konzultací probíhá stále výuka distanční formou na platformě Moodlu.

  Další postup je uveden v přiloženém dokumentu.

  Více
 • Ve středu 8.dubna proběhlo na naší škole online školní kolo SOČ (středoškolská odborná činnost). Školní komise ve složení učitelů Jarmila Ichová, Jana Kalová, Martin Kostka, Michal Kočer, Lenka Kudrličková se sešla ve virtuální místnosti a sledovala připravené prezentace studentů našeho gymnázia, které byly součástí obhajob prací. Studenti ve svých SOČkách studují a bádají nad neuvěřitelně složitými problémy v mnoha oblastech. Komise všechny prezentované práce doporučila do krajského kola, které se bude konat také online. Děkujeme všem účastníkům za jejich práci a členům komise za podnětné rady, které studentům do dalšího kola předávali. Kdo a s jakými pracemi nás bude reprezentovat:

  Fundamentální theorem algebry   - Martin Putzer

   Matematické modelování vybraných problémů z teoretické mechaniky -  Jára Scheinpflug

  Neuronové sítě  - Jonáš Havelka

  Stanovení vitaminů B v krvi metodou kapalinové chromatografie s hmotnostní detekcí  - Kateřina Hořejšová

   Mozartova symfonická tvorba se zaměřením na vlastní interpretaci symfonie Jupiter - Lukáš Hart

  Oceňujeme velké úsilí, které SOČkaři pracím věnovali a přejeme jim v krajském kole hodně úspěchů!

  Více
 • V rámci výuky angličtiny žáci tercie zpracovávali téma Remake obrazu. Z domácího úkolu se vyklubala díla tak kvalitní a nápaditá, že si zaslouží širší pozornost. Oceňujeme pečlivé zpracování, kreativitu i humor, s jakým žáci k úkolu přistoupili. Součástí tohoto příspěvku je i galerie žákovských prací, které jsou zveřejněné v původní autorské podobě.

  Více
 • Vypadá to jako trouba nebo mikrovlnka, ale není to ani jedno. Ve středu se na Jírovcovce v každém poschodí objevily podivné skříňky s okýnkem. Jsou to 3D tiskárny. Nějaké už ve škole v laboratoři 3D tisku máme, ale tyto čtyři nové jsou modernější 3D tiskárny "be3D eDee" a budou studentům i učitelům k dispozici volně na chodbách. Poskytla nám je firma Ysoft (www.ysoft.com). Zatím pracují v testovacím režimu pod dohledem učitelů a studentů informatiky. Ti je v rámci hodin informatiky učí tvorbu 3D objektů vhodných pro tisk. Ke zvládnutí 3D tisku pomocí "eDee" není zapotřebí žádných speciálních dovedností. Stačí znalost běžné práce s osobním počítačem. Inteligentní software tiskárny eDee poskytuje podrobné instrukce, upozornění a náhledy. Tak jsme moc zvědaví, jaké umělecké i praktické předměty na nich naši žáci vyrobí.

  Více
 • Dnes rozhodnuto! Za účasti davů  "poddaných" předal loňský král majálesu Tomáš Fišer královskou korunu Ondrovi Lipoldovi - kandidátovi Jírovcovky na titul "král majálesu 2020"  a popřál mu za nás všechny hodně štěstí v májovém finále. Všichni mu budeme držet palce. Zároveň ale vyzýváme současné spoluorganizátory Českobudějovického majálesu z naší školy, aby aktivně dohlíželi na to, aby byla volba ve stylu fair play a discipliny, které o vítězi budou rozhodovat, měly dostatečně měřitelnou hodnotu! Děkujeme všem organizátorům "februálesu" za zorganizování soutěže a s ní spojené příjemné zábavy a všem odvážným třídním králům a královnám za účast! A také všem, kteří se zúčastnili konečného hlasování. Ať žije král Jírovcovky Ondra L!

  Více
 • Ve čtvrtek 20. 2. 2020 navštívili studenti 4. E Jadernou elektrárnu Temelín. Jejich prohlídka začala v infocentru, kde v kinosále zhlédli video ukazující jednotlivé části elektrárny, štěpení atomů, či postupné objevování atomu a jeho vlastností. Měli možnost prohlédnout si mlžnou komoru (zviditelnit tak neviditelné kosmické záření). Poté se přesunuli do simulátoru blokové dozorny, kde sledovali zaměstnance při tréninku různých situací, které by je mohly potkat v běžném provozu. 
  Na konci exkurze dostali rozchod na infocentru, kde si mohli přečíst další informace o elektrárně, nastavit výkon reaktoru. Někteří návštěvu pojali zodpovědně a přišli v barvách obleků do reálného provozu.

  Více
 • Studenti třetích ročníků navštívili dva ústavy Univerzity Karlovy. Na Matematicko - fyzikální fakultě jsme viděli neviditelné elektromagnetické záření a naučili se vypalovat cédéčka. V budově Přírodovědecké fakulty ve Viničné ulici se nachází Hrdličkovo muzeum člověka. Přehled vývoje člověka mezi kostrami a lebkami zaujal. Hitparádu exponátů ovšem vyhrála mumie, a že jich tam je!

  http://muzeumcloveka.cz/cs/  

   

  Více
 • V rámci výuky světových náboženství v sekundě k nám do školy zavítali Mgr. Martin Klapetek, Ph.D. a Václav Peltan z teologické fakulty JČU, kteří studentům velice zajímavou a interaktivní formou přiblížili hlavní myšlenky islámu. Studenti si mohli prohloubit své znalosti z dějepisu, zeměpisu a výchovy k občanství a prohlédnout si věci, které každý muslim ke svému vyznání víry denně potřebuje.

  Více
 • Jaké je to být medikem si na jeden den mohli vyzkoušet studenti biologického semináře 3. ročníků. V úterý 28. 1. se vypravili na Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy (LF1 UK), aby si v rámci praktických cvičení z biomedicíny ověřili, jak funguje dialýza či odhadili, kterým jedem se mohl pacient otrávit. V laboratoři strávili pod odborným vedením skoro 3 hodiny, experimentovali, zkoušeli, pátrali a seznámili se s různými technikami chromatografie a dalších analytických metod.

  Na chvíli se tak stali vědci a detektivy a celý den na medicíně si užili na 100%.

  Více
<< Předchozí 1 2 3 4 5 6 10 15 19 Další >>