Školní akce

 • Něco o tom ví Lukáš Fiedler. Proto si pozval na Jírovcovku zástupce z Bakala Foundation a ti zase další stipendisty. A kdo chce mít taky tak dobře "našlápnuto" jako Lukáš, tak ať si o něm přečte zde a pak přijde 7.3. 2018  ve 12:15 na Jírovcovku, kde se v besedě "Nebojte se do světa" dozví více.

  Více
 • Naše absolventka, nyní studentka architektury na ČVUT Jana Gallistlová, přijela spolu s dalšími dvěma studenty představit práci týmu Formula Student . eForce FEE Prague Formula je tým mezinárodní soutěže Formula Student závodící pod Elektrotechnickou fakultou Českého vysokého učení technického v Praze.Od svého založení v roce 2010 je eForce FEE Prague Formula jediným českým týmem soutěže Formula Student, který úspěšně staví formuli s elektrickým pohonem. Na projektu se podílejí studenti z mnoha studijních oborů, nejčastěji z Fakulty elektrotechnické nebo Fakulty strojní při ČVUT. Na toto navazuje i struktura týmu, která se tak skládá z elektrotechnické a mechanické skupiny, pracujících za podpory IT skupiny, projektové skupiny a fakultního koordinátora. Studenti třetích ročníků a septimy se dozvěděli i mnoho dalších podrobností o soutěži a mohli si prohlédnout některé součástky z formulí. Možná, že to některé zaujme natolik, že se během studií na VŠ stanou rovněž členy týmu Formula Student.

  Více
 • Ve středu zavítal mezi studenty biologického semináře vzácný host, přední světový parazitolog Prof. RNDr. Julius Lukeš, CSc. z Akademie věd České republiky.

  Patří mezi uznávané vědce a setkání s ním pro nás bylo nezapomenutelným zážitkem. Neformální oblečení se zoologickými motivy, životní nadhled a neskutečné znalosti nejen o parazitech, tím vším náš bývalý absolvent "Jula" dokázal studenty zaujmout.

  Povídal si s nimi nejen o tom, že paraziti jsou naši přátelé, ale i o lidském genomu, jeho testování a tom, jak důležitý je pro člověka  mikrobiom, skrytá džungle v jeho těle. 

  Děkujeme panu profesorovi za příjemně strávené dopoledne a přejeme spoustu entuziasmu do dalšího bádání.

  Více
 • Dne 16. 2. 2018 jsme v tělocvičně naší školy přivítali vzácnou návštěvu – předsedu Ústavního soudu České republiky, JUDr. Pavla Rychetského dr. h. c.. Pan Rychetský besedu započal úvodním slovem, ve kterém nám specifikoval důvody vzniku soudnictví, konkrétně toho ústavního - jak v zahraničí, tak u nás. Poté, co nám popsal činnost Ústavního soudu České republiky, jsme se přesunuli k diskusi, které dominovaly otázky z oblasti právě besedovaného ústavního práva. Myslím, že beseda byla velice zajímavá nejen díky debatě o Ústavě ČR, která je v dnešní době vykládána i dosti kreativními způsoby, ale i díky tomu, že jsme měli možnost se setkat s člověkem, který je jedním z autorů české Ústavy – tudíž i tvůrcem dějin a nejen práva. Na závěr bych chtěl panu Rychetskému za všechny poděkovat, že si udělal čas a přijel právě k nám, na Jírovcovku.

  Autorem článku a iniciátoren pozvání pana Rychetského je student 2.A Pavel Pulec. Vedení školy, učitelé i žáci děkují i jemu za to, že pana Rychetského na Jírovcovku pozval. Dále děkujeme za pořízení fotodokumentace Danu Šlemarovi a za zajištění techniky Benovi Perausovi. 

  Více
 • Dne 5.2.2018 se v hudebně uskutečnila beseda 3. a 4. ročníků s našimi absolventy. Tentokrát se dostavilo ještě více bývalých studentů než loni, a to rekordních 28! Děkujeme jim všem za velmi přínosné informace a rady ohledně studia na vysokých školách, opět se nám potvrdilo, že osobní komunikace i v tomto moderním světě plném technologií funguje nejlépe! Rady a doporučení od bývalých spolužáků jsou vždy největším hybatelem při konečném rozhodování maturantů, kam jít studovat dále. Všem přeji hodně štěstí při rozhodování i v přijímacím řízení!

  Kateřina Mylerová

  Více
 • V pátek 26. ledna se studenti našich prvních ročníků vypravili na exkurzi do Prahy. Dopoledne jsme navštívili Rudolfinum, kde jsme zhlédli působivé představení Mozartova Requiem, skladby, kterou tento skladatel psal na objednávku a za svého života již nestačil dokončit.

  Odpoledne jsme pak v Tančícím domě navštívili výstavu věnovanou našemu malíři Josefu Ladovi. Ve čtyřech patrech je vystaveno kolem 400 jeho děl, kostýmy z pohádek a i řada osobních předmětů tohoto skvělého malíře.

  Ve fotogalerii jsou k nahlédnutí některé momentky z našeho výletu.

  Více
 • V úterý 9. 1. 2018 žáci septimy navštívili v rámci hodin fyziky malé vodní elektrárny (MVE) Sokolský ostrov na Jiráskově jezu v Českých Budějovicách. Komentovanou prohlídkou nás provedl prokurista současného majitele, tj. AQUA ENERGIE s.r.o, pan Ing. Miroslav Prašnička. Dozvěděli jsme se něco z historie této vodní elektrárny už od jejích počátků v roce 1927 až po poslední přestavbu na počátku 21.století. Dále jsme si mohli prohlédnout jednotlivé části strojovny a zjistili jsme, k čemu se jednotlivé stroje používají a jak vůbec celá elektrárna funguje. 

  Více
 • Ve čtvrtek 4. ledna jsme se vydali v rámci výuky semináře z ekonomie na prohlídku expozic České národní banky v Praze. Úvodní film nás provedl historií naší banky bank od zániku Rakouska-Uherska až do dnešních dnů. Seznámili jsme se s vývojem měny a financí na našem území. Na výstavě „Lidé a peníze“ jsme si prohlédli staré historické mince a první „bankocetle“ používané  u nás. Vyzkoušeli jsme si, zda odlišíme padělky od pravých bankovek a další kvízy na multimediálních počítačích.

  Na Václavském náměstí, stále plném vyzdobených stánků, jsme si připomněli rychle mizející atmosféru vánočních svátků.

  Více
 • Ve čtvrtek 21.12. jsme si za vánoční atmosféry popili nealko punč, najedli se dobrého jídla, které naši žáci připravili a napekli. Zároveň jsme měli možnost dokoupit poslední drobné i větší dárky ve stáncích plných různé bižuterie, knih i dekoračních předmětů. Všem našim stánkařům děkujeme. Výdělek z této akce bude použit na zpříjemnění školního prostředí dle rozhodnutí třídy 1.B, která celý trh pomohla zorganizovat. Všem moc děkuje K.Mylerová a H.Vítová. 

  Více
 • Ve čtvrtek 21. 12. se 5.E (na doporučení kvarty) vypravila do Pražského Rudolfina na prodlouženou výstavu Krištofa Kintery s názvem
  Nervous Trees. Výstava s komentovanou prohlídkou studenty velice zaujala a své dojmy z ní následně vyjádřili při workshopu, kdy
  se ve skupinách, v prostoru Artparku galerie, pokusili vytvořit dílo inspirované Krištofem Kinterou a jeho postupy. Vznikla díla - "Wall on the table", "Prison", "In the head of L.", "Veřejnej, JůBox 2.0", "Vide, Tace", které každá skupina okomentovala. Rudolfinum jsme, inspirováni JůBoxem, opouštěli s melodií koled na rtech. 

  Více
 • Ve čtvrtek 21.12.2017 odpoledne směřoval pěvecký sbor Jíra spolu s p. učitelkou Buřičovou na svou Hodinu slávy na českobudějovické náměstí. Téměř čtyřicet zpěváků a hudebníků v nevlídném a deštivém počasí  rozdávalo divákům i kolemjdoucím dobrou náladu hudbou a zpěvem. Podpořit je přišlo i hodně fanoušků jak z řad našich studentů, tak i učitelů a rodičů. Všem divákům se komponovaný pořad Jírovcovky moc líbil. Byli na tom u punče ale lépe než prokřehlí hudebníci na pódiu. Moc všem účinkujícím děkujeme za hudební reprezentaci naší školy a vybojované druhé místo mezi dalšími přihlášenými soutěžícími školami. 

  Krátké video

  Více
 • Vánoční schody, které se již několik let nekonají na schodech, ale v tělocvičně Jírovcovky, přilákaly v pátek nejen současné, ale i bývalé studenty. A nikdo z diváků jistě nelitoval. Třídy si připravily úžasně vtipná a nápaditá vystoupení, která všechny pobavila. Smáli jsme se všichni na celé kolo, skoro stejně, jako pan učitel Kočer.  Pořadem, který měl letos podtitul "Bylo, je a bude", nás provázela sexta. Její žáci vybrali téma, vše  zorganizovali, dodali vynikající konferenciéry Štěpána Masáka a Tomáše Fišera, přidávali vtipy, doplňující scénky, po akci vše uklidili. Děkujeme všem- organizátorům, účinkujícím i divákům za vynikající atmosféru. Všichni jsme odcházeli na vánoční prázdniny s úsměvem na tváři. A přejeme si, aby nám vydržel i po celý rok 2018.

  Více
 • Ve čtvrtek 21.12.2017 se rozhostila i na Jírovcovce vánoční atmosféra, kterou navodil tradiční vánoční bazar. Jeho organizace se ujala letos 1. B a pod vedením p. učitelek Mylerové a Vítové připravili pro "stánkaře" i nakupující  možnost ochutnat vánoční dobroty, punč a nakoupit originální ručně vyráběné dárky.  Všem organizátorům a stánkařům děkujeme za účast a uvítáme nápady, jak se získanou sumou naložit. Děkujeme všem, kteří do bazaru přispěli svými výrobky či se podíleli na organizaci akce, na kterou se všichni celý rok těšíme.

  Více
 • Sportování si naši studenti užili i v posledních dnech kalendářního roku. Tradičně každý ročník postavil své družstvo. Po napínavých a těžkých bojích zvítězil tým čtvrtých ročníků. Nejdramatičtější utkání sehrály s týmem třetích ročníků, který nakonec obsadil 2. místo. Všechny zápasy provázela bouřlivá atmosféra s fanděním spolužáků. Všem zúčastněným patří poděkování za snahu a hru fair play.

  Více
 • V pondělí 18. 12. se vypravila naše třída 2. A do Prahy za kulturou. V pražské jízdárně zhlédla velkolepou výstavu Světlo v obraze: český impresionismus, kde byla vystavena díla jak českých, tak i světově známých impresionistů. Největší dojem na naše studenty udělal Monetův obraz Bárka na pobřeží.

   

  Více
 • Na ledové kluziště, které na letošních adventních trzích obklopuje Samsonovu kašnu, se na bruslení vypravili studenti našich prvních ročníků  (1.A, 1.B a 5.E) a sexty.

  Jak si vánoční atmosféru užili, si můžete prohlédnout v přiložené fotogalerii.

  Více