Školní akce

 • Ve dnech 12.4.-14.4 a 18.4.-20.4. se uskutečnily dvě expedice stříbrné úrovně programu DofE. Lokalitou obou expedic bylo Novohradsko – zejména okolí Rožmberku a Žumberku. Během expedice jsme si všechny vyzkoušely, jaké to je přežít nějaký čas naprosto bez peněz, výdobytků moderního světa, ale především jsme si musely poradit bez svých mobilních telefonů. Všechny jsme se na první expedici zdokonalily v přežití v přírodě a přiučily se různým zálesáckým dovednostem (kupříkladu Morseově abecedě, různým typům uzlů či třeba stavbě chýše z chvojí). Na druhé expedici jsme si prohloubily znalosti historie tamních míst a zároveň se dozvěděly více o fungování oblastí postižených předchozím režimem. Expedice jsme si užily a poznaly jsme nádhernou krajinu Novohradských hor. Za celý tým DofE Dominika Kocmichová.

  Více
 • Ve středu 24. dubna mezi 16:30 - 18:15 se koná pro rodiče a zákonné zástupce žáků Jírovcovky informační odpoledne, kde se mohou  rodiče setkat s učiteli a dozvědět se více o svých dětech. Rozpis učeben, kde budou jednotliví učitelé k dispozici, bude umístěn ve vstupnich prostorách školy.

  Schůzka zástupců rodičů z jednotlivých tříd se nekoná.

  kde najdete učitele 24.4. 2019

  Více
 • Ve středu 17. 4. se třída 2. A vydala do pražské zoologické zahrady za poznáváním známých i méně známých druhů zvířat.  Prošli jsme si indonéskou džunglí, v Údolí slonů obdivovali největší suchozemské živočichy, viděli varany, orangutany, krmení goril a mnoho dalších zajímavých druhů, z nichž řada patří mezi vzácné a ohrožené.

  Celý den nám přálo počasí, svítilo sluníčko, ochutnali jsme spoustu laskomin a ze zoo tak každý odcházel spokojený a plný zážitků.

  Odpoledne jsme ještě prozkoumali okouzlující historické centrum Prahy a poté se společně vydali na cestu zpět do Českých Budějovic.

  Více
 • Poslední den příjímacích zkoušek na naší škole jsme se my, studenti 1. A, vypravili na exkurzi do Prahy.

  Celý den byl vyplněn řadou aktivit. Mohli jsme si protáhnout svá těla v Jump parku ve Zličíně, projít sluncem zalité Václavské náměstí a hlavně si užít nádherně zrekonstruovanou historickou budovu Národního muzea. Viděli jsme Česko-slovenskou/Slovensko-českou výstavu, která mapuje všechny klíčové okamžiky naší země od počátku 20. století. Na druhé výstavě 2x100 jsme zhlédli 200 nejvýznamnějších sbírkových předmětů, které Národní muzeum opatruje.

  Více
 • Velikonoční putování je název výstavy jihočeského muzea, které se zúčastnili studenti primy. Velice zajímavou a interaktivní formou se seznámili s tradicemi a zvyky Velikonoc. Sami si mohli vyzkoušet např. kutálení vajec, cvrnkání kuliček či točení káčou. Na závěr si vyrobili ozdobného ptáčka, jako milou vzpomínku na tuto výstavu.

  Více

 • Studenti 3.A a 7.E se zúčastnili komentované prohlídky Poslanecké sněmovny. Po krátkém videu o historii českého parlamentarismus a nutné bezpečnostní prohlídce se vydali po stopách našich zákonodárců. Prohlédli si všechny paláce, které tvoří komplex Poslanecké sněmovny. Největší zájem byl o zasedací místnost našich poslanců, kde se celé třídy vyfotily u řečnického pultu. Bylo zajímavé dozvědět se něco z poslaneckých kuloárů a naživo vidět celý komplex. Naši průvodci měli program velice hezky připravený.

  Více
 • Ve dnech 21. - 24. března 2019 se tradičně konala závěrečná konference XIV. ročníku Pražského studentského summitu. I letos se studenti naší školy zúčastnili simulovaného jednání orgánů v modelu OSN za státy Izrael, Peru a Srí Lanka. Vžili se do rolí diplomatů a hájili zájmy své zastupované země. Před samotnou konferencí proběhlo od listopadu pět přípravných setkání, při kterých si studenti zlepšovali své argumentační či rétorické schopnosti a seznámili se s body agendy jako jsou například Právo na vzdělání, Bezpečnost novinářů, nebo Plasty v oceánech. Mimo jiné navštěvovali doprovodné semináře, proběhla exkurze do Rádia svobodná Evropa, sídla České televize v Kavčích horách. Před konferencí naši diplomaté zavítali na ambasádu svého státu, aby mohli navázat kontakt s velvyslancem a dozvěděli se bližší informace o jimi zastupované zemi. To vše vyvrcholilo čtyřdenní konferencí, která měla své slavnostní zahájení v Hotelu Ambassador - Zlatá Husa na Václavském náměstí a poté se delgáti přesunuli jednat do hotelů Olympik a Artemis.

  Všichni delegáti si letošní rok Pražského studentského summitu velmi užili a doufáme, že i příští rok bude o tento projekt velký zájem! Zapsala M. Jakubcová

   

   

   

   

   

   

  Více
 • V pátek 12. 4. jsme se zúčastnili exkurze do Budějovického Budvaru. Hlavní náplní byla asi hodinová prohlídka pivovaru založeného před více než sto dvaceti lety. Vydali jsme se po stopách výroby piva od zpracování žateckého chmele, sladu z moravského ječmene a vody z místních artéských studní až po konečnou téměř celosvětovou distribuci. Zjistili jsme, že výroba jediné láhve tak dobře známého zlatavého moku není vůbec jednoduchá a je jí třeba obětovat spoustu času a sil. 

  Na závěr jsme navštívili multimediální expozici „Příběh budějovického piva”, při které jsme objevovali co jiného než kořeny pivovarnictví v Českých Budějovicích, jež sahají až k založení města. 

  Tak si na nás vzpomeňte, až si Budweiser Budvar objednáte.

  Na zdraví!

  autor : Nela Vítů, 4.E

  Více
 • V době přijímacích zkoušek ve dnech 12. dubna - 17. dubna 2019 mají třídy zvláštní rozvrh a řídí se pokyny třídních učitelů a pedagogů, se kterými absolvují exkurze a mimořádnou výuku. Jednotlivé dny jsou v přiložených souborech. Začátek 5. hodiny je ve 12:40, 6. hodina začíná ve 13:25 a končí ve 14:10.

  SPORTOVNÍ DNY - V PÁTEK 12.4. SE SEJDOU 1E, 2E a 3E-HOŠI V 9:30, DÍVKY V 10:30 U KAUFLANDU- učitelé TV si je tam vyzvednou

  Ostatní dny mají třídy sraz u vodní nádrže (rybník Bagr).

   

  12.4..docx

  PROGRAM PRO TŘÍDY 15.4..docx

  Mimořádné hodiny českého jazyka s p. učitelkou Vickovou mají 4.A (úterý)  a 8E (pondělí) v učebně 115 od 9:30-11h, kam půjdou vchodem ze dvora přes šatnu tělocvičny.

  ÚTERÝ 16. DUBNA.docx

  STŘEDA 17. DUBNA.docx

  Informace pro 2.B: sraz v 8:45 ve 2. poschodí před kinem v Igy, 80Kč cena filmu: Westwood: Punc, Icon, Activist

  Více
 • V pátek 12. dubna se studenti 1. A vydali do Plzně navštívit výstavu Techmania.

  Zhlédli jsme řadu exponátů, které jsou umístěny v historických budovách plzeňské Škodovky. Viděli jsme zábavné představení s tekutým dusíkem a vyzkoušeli jsme si řadu interaktivních fyzikálních pomůcek….

  Více
 • V pondělí 1. dubna jsme měli velkou čest přivítat ve škole  vědce z Národního úřadu pro letectví a kosmonautiku ve Spojených státech (NASA). Pan doktor Eirik Holbert, Ph.D. studentům představil projekty realizované v rámci vesmírného programu a také běžný život vědce v jednom z nejslavnějších vědeckých ústavů. Ve své prezentaci ukázal nejnovější technologie, které jsou vyvíjeny v Kennedyho vesmírném středisku (John F. Kennedy Space Center) na Floridě, kde vědec dlouhodobě působí. Kromě astrofyzikálních faktů a zajímavých informací z oblasti vědy se také zaměřil na každodenní život amerických astronautů a jejich problémy, které jsou s prací spojeny. Právě přežití ve vesmíru a vybavení modulů na vesmírných stanicích jsou objektem jeho vědeckého zájmu. Rovněž vědec projevil zájem o nepovinný předmět robotiky, který je na škole realizován, přičemž poukázal na nepostradatelnosti této technické oblasti při realizaci vesmírného průzkumu. Ke konci přednášky zapojil pan Holbert do diskuse studenty, kteří se ho nebáli konfrontovat nejrůznějšími dotazy.

  Přednášky se zúčastnilo kolem sta studentů převážně z vyšších ročníků. Šlo o velice netradiční zážitek a panu doktorovi Eiriku Holbertovi patří za návštěvu velký dík.

  Více
 • V úterý 2. dubna odpoledne se sešli soutěžící, porota i diváci v učebně biologie, kde tradičně probíhá školní přehlídka prací Středoškolské odborné činnosti. Do krajského kola postupují 4 práce:

  Denisy Zborkové - Problematika českých gymnázií v Českých Budějovicích v období protektorátu Böhmen und Möhren,

  Adély Dobiášové - Sledování změn početnosti obojživelníků v závislosti na změnách biotopu,

  Kryštofa Nuce - Inventarizace populací vážek v EVL Vrbenské rybníky, 

  Michala Dvořáka - Studium exprese genů zapojených do reakce rostliny na stres chladem.

  Děkujeme komisi ve složení Jarmila Ichová, Martin Kostka a Kamil Dřevikovský a autorům prací přejeme hodně úspěchů u obhajob v krajském kole.

  Více
 • Studenti primy měli jedinečnou možnost se osobně seznámit s prací starosty,jejich pozvání totiž přijal pan starosta Jiří Švec z obce Lišov, který odpovídal na všechny všetečné otázky studentů. Děkujeme, že si v jeho nabitém programu udělal čas a svým bezprostředním vyprávěním studentům přiblížil jeho práci.

  Více
 • V týdnu od 17. do 23. března se první skupina studentů z  třídy 1. A zúčastnila výměnného pobytu v Itálii. Jedná se o projekt "Digi Schools" - z oblasti Erasmus+ a taktéž stejnojmenný eTwinningový projekt.

  Navštívili jsme základní školu Pietro Vanni ve Viterbo, kde nás přivítali milým úvodním ceremoniálem.

  Viterbo je město s perfektně zachovalým středověkým historickým centrem, které jsme mohli dobře poznat při hře „Najdi poklad ve Viterbo“. Byli jsme rozděleni do mezinárodních družstev a skenováním QR kódů jsme dostávali úkoly, které jsme museli vyřešit. Teprve pak jsme získali instrukce k jaké další památce či historickému objektu se máme odebrat. Stanovišť bylo 10 a museli jsme projít všechna. Následovaly další aktivity, na které můžeme nahlédnout v krátké fotodokumentaci. Každé odpoledne jsme ze školy odcházeli do rodin a tak mohli porovnat co máme společného a co rozdílného.....

  Jeden celý den byl věnovaný Římu, kde jsme viděli všechny důležité památky počínaje Andělským hradem přes Španělské schody, Koloseum, nádherně opravenou fontánu di Trevi, Pantheon atd. Naše cesta končila před chrámem sv. Petra. Poslední den před odletem jsme navštívili vilu Lante, kolem níž se nacházejí nádherné zahrady.

  Další naše cesta s Erasmem+ směřuje do Litvy, jedné ze tří pobaltských republik. Těšíme se :).

  Více
 • Ku příležitosti 270. výročí narození klasika německé literatury navštívila třída sexta spolu s paní učitelkou Rosenfelderovou dne 11.března 2019 v Goethe centru workshop věnovaný tomuto spisovateli. Žáci se dozvěděli nejenom informace o jeho životě, povolání a díle, ale i měli možnost porozumět krásné spisovné němčině paní lektorky ze severního Německa. Všichni byli touto akcí nadšeni.

  Více
 • Dne 5. 3. se konala přednáška a beseda s důstojníkem armády ČR, kapitánem Romanem Chytilem. Setkání se zúčastnily zejména třídy 2. A, 2. B a 6. E, které v rámci předmětu geografie měly přednášku jako zpestření probírané kapitoly jižní Asie. Kromě zmíněných ročníků však dorazilo mnoho dalších zájemců.

  Kapitán Chytil hovořil o Afghánistánu jako o zemi, která je od nepaměti křižovatkou různých civilizací. Po obecném úvodu studentům představil současnou problematickou situaci, etnickou roztříštěnost a geografické aspekty současného konfliktu. Rovněž se studenty diskutoval běžný život vojáka v Afghánistánu, smysl mise spojeneckých vojsk a možné budoucí scénáře. Žáci si tak mohli udělat komplexnější představu o tak často zmiňované zemi ve sdělovacích prostředcích, kde mimo jiné působí také zahraniční mise Armády ČR.

  Více
<< Předchozí 1 2 3 4 5 7 10 13 Další >>