Školní akce

 • V rámci akce Hodina slávy Českobudějovického Adventu předvedli i naši studenti svůj program 14. prosince. Na pódiu umístěném na náměstí vystoupil sbor Jíra pod vedením p. učitelky Buřičové a celá řada studentů se svým vlastním vystoupením. V hlasovací anketě o nejlepší vystoupení na Facebooku získali první místo a čeká je i milá finanční odměna. Gratulujeme.

  Více
 • Ve čtvrtek se naše kvinta vypravila na exkurzi do tiskárny Karmášek.

  Mohli jsme vidět, jak se realizují grafické návrhy v praxi i to, že převod z RGB do CMYK není tak úplně jednoduchý. Prošli jsme grafickým studiem, kde zakázky dostávají kompletní grafickou podobu. Viděli jsme fotografický ateliér, zde se zhotovují nejen reklamní a reportážní fotografie, ale též portréty. Na závěr jsme prošli kolem čtyřbarevného tiskařského ofsetového stroje a seznámili se s různými variantami vazeb tiskovin. Na stolech i v regálech byly již zhotovené vizitky, letáky, katalogy i kalendáře na rok 2017.

  Více
 • Zveme všechny příznivce Jírovcovky na vystoupení našeho pěveckého sboru v rámci Budějovického adventu.

  Přijďte podpořit naše zpěváky ve středu 14. 12. 2016 od 15 hodin na budějovické náměstí.

  Těšíme se na vás!

  Více
 • Ve dnech 8. a 9.12. 2016 hostily České Budějovice neurochirurgické sympozium. Kromě přednášek se na půdě Parazitologického ústavu AV konala praktická část, kde se mladí neurochirugové učili na potkanech vybrané cévní techniky. Díky laskavosti MUDr. Jiřího Fiedlera PhD. se na praktickou část mohli přijít podívat i naši studenti se zájmem o biologii. Vyzkoušeli si práci s nástroji, které se v chirurgii používají a pod mikroskopem pozorovali detaily vybraných lékařských zákroků. 

  Děkujeme za možnost poznat zase něco nového a inspirativního !

  Více
 • V pondělí dopoledne procházel naší školou, jako každý rok 5. 12.Mikuláš s čerty a anděly. Studenti septimy se převlékli do masek, doplnili potřebné rekvizity a za řinčení řetězů a zvonků se vydali odměňovat i postrašit žáky ostatních tříd.

  Na tento den se těšili hlavně žáci nižšího gymnázia a čertovské řádění si užili s úsměvem na tváři.

  Více
 • Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování. Logická olympiáda je svým pojetím unikátní soutěží, protože se nejedná o znalostní soutěž, ale o soutěž rozvíjející především schopnost samostatného logického uvažování. A to rozhodně nechybí našim studentům Vojtovi Bauerovi, Jirkovi Janků a Tomášovi Maškovi z kvarty, kteří se probojovali mezi 64 finalistů z celé ČR a soutěžili na Pražském hradě o absolutní vítězství v ČR v kategorii B. Také v kategorii C nejstarších studentů jsme se naši žáci neztratili: postup do finále se podařil Janu Baronovi ze sexty, Jonáši Havelkovi z kvinty a Šimonu-Sebastianovi Havířovi. Jak naši soutěžící dopadli - Kategorie C  Kategorie B. Všem moc gratulujeme a jsme rádi, že se řídí heslem soutěže: "Odvaž se používat vlastní rozum!"

  Více
 • Dne 25.11.2016 se na mnoha místech České a  Slovenské republiky konal Náboj Junior - týmová fyzikálně matematická soutěž pro žáky druhého stupně ZŠ a příslušných ročníků víceletých gymnázií.

   

  Jedním z těchto míst bylo i naše gymnázium, kde se na organizaci stejně jako v předchozích letech podílelo několik žáků vyššího gymnázia. Vedoucími organizátorkami jsme byly já (8.E) a Pavla Trembulaková (3.A), neboť my dvě jsme v organizátorském týmu fyzikálního korespondenčního semináře pro ZŠ, který se jmenuje Výfuk (počty Fyzikálních Úkolů). Náboj Junior je totiž Výfukem pořádán od vymýšlení jednotlivých úloh až po dohlížení nad hladkým průběhem soutěže v jednotlivých organizačních místech v ČR.

  Z organizačního hlediska se letos Náboj Junior mimořádně vydařil a vše proběhlo bez větších obtíží, obzvláště porovnám-li s předešlými dvěma hektickými roky. Letos na našem gymnáziu se 42 úlohami bojovalo 18 týmů. Týmy, které se umístily na prvních třech místech, si odnesly poukázky do obchodu s hlavolamy a deskovými hrami (Labyrint), a k tomu vítězové hodinky, druhý tým 32GB USB Flashdisky a třetí tým poukázky do knihkupectví. Speciální čokoládovou cenu získal nejlepší z týmů ze základních škol. Všichni soutěžící navíc získali drobné ceny za účast. Sladké odměny pro vítěze i ostatní soutěžící finančně zajistilo naše gymnázium.

   

  V Českých Budějovicích tedy Náboj Junior dopadl takto:

  1.místo-tým z Gymnázia Pierra de Coubertina v Táboře, zisk 30 bodů

  2.místo-tým našeho gymnázia, zisk 28 bodů

  3.místo-tým z Gymnázia J.V.Jirsíka v Českých Budějovicích, zisk 24 bodů

  Speciální cena pro nejlepší ZŠ: tým ze Základní školy, Za Nádražím 222, Český Krumlov, zisk 23 bodů (shodou okolností skončil přímo na 4. místě)

   

  Naše gymnázium reprezentovaly celkem tři týmy soutěžících, z nichž dva soutěžily na domácí půdě a jeden se vydal hájit čest gymnázia do Písku. Všechny vybojovaly krásná místa.

  Tým ve složení Štěpán Skalka (4.E), Tomáš Brabec (4.E), Gabriela Tvrzová (4.E), Petr Augustin (4.E) soutěžil v Písku, kde s 28 body obsadil 2. místo. V celorepublikovém srovnání se umístil na 13. místě a celkově tak dosáhl na místo 18.

  Tým ve složení Vojtěch Bauer (4.E), Kryštof Hrádek (3.E), Ladislav Nagy (3.E), Václav Bauer (2.E) se umístil s 28 body v Českých Budějovicích na 2. místě, což v rámci ČR stačilo na 14. místo hned za spolužáky z prvního jmenovaného týmu a ve srovnání celé ČR i SR obsadil 21. místo.

  Tým ve složení Jiří Janků (4.E), Tomáš Mašek (4.E), Tereza Maxerová (3.E), Kristián Petr Šulista (2.E) vyřešil úspěšně 23 úloh (tj. získal 23 bodů) a v Českých Budějovicích se tak umístil na 6.místě. V celorepublikovém srovnání obsadil 51.místo a mezinárodně skončil na 81.místě.

   

  Celkově soutěžilo 644 týmů, z toho 283 v České republice. Všech 42 úloh zvládl v soutěžním čase dvou hodin vyřešit pouze jeden jediný tým z Gymnázia Voděradská v Praze. Jedním z největších kamenů úrazu byla letos úloha číslo 9, ke které se dostalo všech 644 týmů, ale vyřešilo ji pouze 15% z nich. Velmi mě těší, že všechny naše tři týmy jsou mezi těmi 15%!

  Věřím, že díky takto krásným výsledkům, nepošle pan ředitel na Sibiř ani soutěžící ani nás organizátory.

   

  Simona Gabrielová

  Více
 • Na jednodenní exkurzi do rakouské metropole se v pondělí vypravili studenti našich 3. ročníků.

   

  Po příjezdu do Schönbrunnu jsme se rozdělili na dvě skupiny. Ta přírodovědně zaměřená zamířila s paní učitelkou Valtrovou, Sekyrkovou a panem učitelem Vaňkem do nejstarší ZOO na světě. Obdivovat jsme mohli řadu exotických druhů zvířat, pandu, koaly či hrotnatce, vzdáleně připomínající pravěké trilobity. Díky kouzelné architektuře barokních staveb jsme se přenesli do časů habsburské monarchie, kdy ji císař František I. Štěpán Lotrinský, manžel Marie Terezie, v roce 1752 založil - jako “zvěřinec” schönbrunnského zámku.

  Druhá skupina vedená paní učitelkou Blažkovou zamířila do Technického muzea. V současné době je v muzeu k vidění mimo jiné expozice s názvem „Mobility“, na které jsme se dozvěděli vše o minulosti i současnosti dopravních prostředků. V jednotlivých výstavních sálech jsme si prohlédli rakouskou nejstarší železnici, která byla ve své době tažena koňmi, první létací stroje nebo i závodní automobily. Ve výšce, někde na úrovni čtvrtého patra, se „vznášel“ vrtulník.

  Další zajímavá expozice „Příroda a vědění“ obsahuje hlavní informace z oblasti přírodních věd. Názorně ukazuje, z jakých předpokladů vznikají vědecké teorie. Je zde bezpočet exponátů a většinu z nich jsme si mohli „osahat a použít k vlastním pokusům“. Ty názorně demonstrují i objasňují fyzikální jevy. … „Jak příjemné by bylo, mít všechny tyto pomůcky při hodinách fyziky …………“

  Odpoledne jsme pak věnovali prohlídce centra Vídně. Poznali jsme Hofburg, nechali se okouzlit majestátností Stephansdomu, viděli budovu vídeňské opery, kapucínskou kryptu, galerii Albertina, známé luxusní obchodní třídy, budovu parlamentu, novou radnici či Burgtheater. Někteří stihli navštívit i Přírodovědné muzeum.  

  Na všechny z nás pak na vánočních trzích u Schönbrunnu, Maria-Theresien-Platzu či jinde v centru města, dýchla krásná vánoční atmosféra.

  Více
 • Učebna hudební výchovy byla ve čtvrtek odpoledne obsazena do posledního místa. Besedovat s našimi studenty o tom, jak zlepšit české školství a co je smyslem vzdělávání, přijel přední český expert na školství Mgr. Václav Klaus ml..

  Během povídání zazněly jak vzpomínky na dobu jeho studia na gymnáziu, tak i návrhy, jak by mohl vypadat vzdělávací systém dnes. "Důležité je, aby si každý z vás našel něco, co ho ve škole baví a tomu se s maximálním úsilím věnoval", uvedl při besedě se studenty Václav Klaus. Téma se často točilo kolem královny věd, matematiky, jejíž aspekty se objevují v řadě činností našeho života. Matematika má být podle něj i součástí kompletní maturitní zkoušky, protože patří k nutné výbavě středoškolsky vzdělaného člověka.

  Na závěr velmi příjemného odpoledne odměnili naši žáci bývalého ředitele úspěšného Gymnázia PORG, vášnivého cyklistu a šachistu, bouřlivým potleskem.

  Jsme moc rádi, že Václav Klaus přijal naše pozvání a podělil se s námi  (často velmi vtipně) o zajímavé názory, podložené dlouholetou praxí ve školství.

  Bylo to inspirativní odpoledne.

  Více
 • I v letošním roce se naši studenti zapojili do soutěže Bobřík informatiky. Byl to již 9. ročník této soutěže a konal se ve dnech 7. – 15. 11. 2016, letos v rámci celosvětové akce „Hour of Code“. Soutěžili jsme v kategoriích Senior, Junior, Kadet i Benjamín. Celkem se soutěže na naší škole zúčastnilo 281 studentů. V kategoriích Junior, Kadet a Benjamín získali mnozí nejvyšší počet bodů, tj. 240.

  Více
 • KOLEKTIVIZACE – workshop zážitkové pedagogiky pod záštitou organizace

  Paměť národa

  Národní zemědělské muzeum Praha, 1.listopadu 2016 nebo také vesnice Úboč na Domažlicku,

  pár měsíců po Vítězném únoru 1948. Už nejsme 5.E, třicet studentů, kteří se po ránu vydali do hlavního města, ale bohatá rodina Mastných, hrdá na svoje hospodářství... Květa Žáčková, která si přivydělává praním prádla... Nebo rodina Suchých provozující hostinec. Víme odkud jsme, k jakým názorům máme blízko a jaké je naše místo na společenském žebříčku v Úboči. V následujících situacích se musíme podle těchto rolí rozhodovat, být zodpovědní za naši novou fiktivní rodinu a pokusit se její osud ovlivnit na základě těch nejlepších úmyslů. Komunisté u moci vyhlašují demokratické volby a naším úkolem je rozhodnout se. Červený lístek znamená volbu komunistů, bílý v podstatě zahození šance na lepší budoucnost v té době. Ale především vyjadřuje nesouhlas s komunistickou politikou. Není to jednoduché – rozhodnout se za „svou rodinu“.

  Volby v Úboči komunisté prohrávají a založení JZD se u místních obyvatel nesetkává s větším nadšením. Po rodinné poradě svůj majetek do Jednotného zemědělského družstva odevzdávají jen Žáčkovi a Bajerovi, ostatní trvají na soukromém vlastnictví. Jsme svědky nátlakových metod komunistů od přesvědčování přes odebrání majetku a přesídlení na druhý konec republiky až po postavení před soud.

  Ať už byl osud naší úbočské postavy jakýkoli, nepřipadáme si jako po pěti hodinách zážitkového workshopu, ale jako po několika měsících strávených ve víru tehdejších událostí přímo v Úboči. Byla to opravdu těžká doba.

  Více
 • To je názve akce, které se v pátek 11. 11. 2016 zúčastnili naši terciáni.

  Program se uskutečnil v pavilonu F v kampusu univerzity. Žáci se seznámili například s matematickými hlavolamy, se zlatým řezem, osovou souměrností v praxi nebo s problematiku flexagonů. Hlavně si pak vyzkoušeli výpočty z oblasti finanční matematiky.

  Více
 • V rámci probíhajícího Týdne vědy a techniky se studenti maturitního semináře z biologie vydali na exkurzi do Prahy.

  Dopoledne jsme navštívili Ústav organické chemie a biochemie, kde pro nás byly připraveny zajímavé přednášky. Dozvěděli jsme se, jak fungují steroidní hormony při stresu, učení či strachu, seznámili se s výzkumem struktury a funkce inzulínu a využitím peptidů v léčbě diabetu a obezity.  Ukázali jsme si i syntézu modifikovaných nukleotidů a pomocí unikátní mikroskopické techniky a vhodných proteinů viděli elektrické signály v neuronech.

  Odpoledne naše biologické putování pokračovalo návštěvou Hrdličkova muzea člověka na PřfUK.

  Více
 • Na nepovinném předmětu Fyzikální experimenty jsme sestavovali různé elektrické obvody pomocí součástek ze stavebnice Boffin, které jsme v letošním roce získali od firmy KONTAKT ELEKTRONIK.

  Mladší se učili zapojit součástky od nejjednodušších obvodů, ti zkušenější, kteří mají za sebou výuku elektřiny a magnetismu, se rovnou pustili do složitějších obvodů a hledali vlastní funkční zapojení.

  Více
 • Ve středu 19. října se vybraní studenti španělského jazyka stali opravdovými svědky flamenkové fiesty. V rámci programu „Španělská kultura křížem krážem aneb s Carmen i Donem Quijotem“ jsme se zúčastnili programu, který byl věnován nejslavnějšímu španělskému hudebnímu žánru – flamenku. Studenti si vyzkoušeli nejtypičtější rytmické hudební nástroje, potrápili své zeměpisné znalosti a při ochutnávce tapas/chuťovek poznali také španělskou gastronomii. 

  Více
 • Jako již každoročně si žáci našeho gymnázia zahráli

  v interaktivním divadle mnichovského  souboru Galli v pohádce Král Drozdí brada.

  Vyzkoušeli si v ní jak poslechové tak i komunikativní dovednosti a zažili spoustu legrace.

  Už teď se těšíme na další vystoupení těchto vynikajících  divadelních herců.

  Více