Školní akce

 • Didaktické testy a písemné práce společné části státní maturitní zkoušky už mají studenti za sebou. Od 20. května zahajují ústní maturitní zkoušky třídy 4.A a 4.B, 27. 5. pak 8E. Obhajoby maturitních prací probíhají vždy v pondělí: 20.května  4.A a 4.B a 27.května  8.E. Podrobné časové rozpisy jsou v přiložených souborech. 

   

  4.A - ústní MZ.pdf   4. B - ústní MZ.pdf   8E - ústní MZ.pdf

  Přejeme maturantům hodně štěstí k úspěšnému zakončení studia na Jírovcovce!

  Více
 • OD CTM JSME SE DOZVĚDĚLI O TOM, ŽE :

  Dne 10.5. navštíví delegace z "KAIST univerzity" PORG Libeň. Mnohým z vás asi nic moc  toto jméno neřekne, ale je to jedna z nejlepších institucí na vzdělání v technologiích a engineeringu na světě. Jako celek patří do TOP50 univerzit na světě, v Asii je to číslo 1: Jižní Korea je v naší zemi významný investor, kdy vzdělání v Jižní Korei vám může poskytnout velmi výjimečnou startovací pozici i na místním pracovním trhu. Navíc poskytují štědrá stipendia. Pokud se chcete dozvědět něco o škole, jak se tam přihlásit, jaké jsou možnosti stipendií, jak jsou na tom absolventi atd., pak se zastavte na toto jedinečné setkání.

  Je potřeba se registrovat! Registrační formulář naleznete na adrese:

  https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=TpgUftCfEE2IYx1AmGoypREfpUDsvvBDtmtUtO2XWh5UMDlTSkdLVE5MMVRWSEZIUTMwRjFGWDRHQS4u

  WEB školy: https://www.kaist.ac.kr/html/en/

  VYSTUPTE Z KOMFORTNÍ ZÓNY A  VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOSTI, KTERÁ NENÍ JEN PRO PRAŽSKÉ STUDENTY

   

  Více
 • V týdnu od 5. května se 6 studentů z 1. A a dva učitelé zúčastnili výměnného pobytu v Litvě v rámci projektu Erasmus+.

  Do Vilniusu jsme přiletěli ve 12 hodin v noci a odsud jsme minibusem jeli do Girkalnis, kde si nás vyzvedly „naše rodiny“. V pondělí nás hostitelé vřele přivítali ve své škole a následně jsme se přesunuli do vedlejšího města, kde nás přijal místní starosta. Odpoledne jsme měli program, který si pro nás připravily rodiny. V úterý jsme jeli na výlet do Vilniusu. Náš průvodce byl velmi ochotný a ukázal nám krásy tohoto města. Ve středu jsme trávili den s 10. třídou a zúčastnili jsme se jejich výuky. Ve čtvrtek jsme jeli do Nidy - přímořského města. I když počasí nebylo nejpříznivější, tak bychom tento výlet zařadili mezi nejlepší. Mohli jsme si zde koupit i různé suvenýry z jantaru, který se zde nachází. Večer se s námi všichni rozloučili na slavnostní večeři. V pátek ostatní studenti z Itálie, Turecka a Německa odjeli a my jsme jeli do na výlet do města s tulipány. V sobotu ve 3 ráno jsme minibusem odjeli na vilniuské letiště a odletěli domů. Celý výlet jsme si moc užili.     Labas!                                                                             

  Více
 • Také na Jírovcovce se ve dnech 7. a 9. května konaly studentské volby pořádané Člověkem v tísni. V nich si studenti mohli nanečisto vyzkoušet, jak to u voleb chodí, a zvolit tak své zástupce do Evropského parlamentu. Konkrétně vybíraly ze 39 uskupení. A jaký je závěr? Voleb se zúčastnila třetina studentů a dle jejich hlasů suverénně vyhráli Piráti (42,9 %). Dále by se do Evropského parlamentu dostalo satirické hnutí ANO, vytrolíme Europarlament (15,6 %), koalice TOP09+STAN (13 %) a ODS (5,2 %). Celorepublikové výsledky pak najdete zde /https://www.jsns.cz/projekty/studentske-volby/vysledky-studentskych-voleb/. Děkujeme všem, kdo se zúčastnili :). Rudolf  Žák (1.B)

   

  Více
 • Většina studentů primy a pár studentů ze 3.A a 1.B se společně zúčastnili eTwinningové hry Demokracie v nás. Hra trvala od února až do 9.5., což je Den Evropy, kdy byla oficiálně založena budoucí Evropská unie. Týmy KAŠTANI (prima) a PTÁCI (3.A a 1.B) musely v průběhu soutěže plnit několik úkolů, které se týkaly komunální politiky, parlamentních voleb a voleb do Evropského parlamentu. Rozšířením hry bylo i několik akcí na škole, jako návštěva starosty, Poslanecké sněmovny a přednáška o evropských volbách. Jak se jim jejich úkoly povedly se můžete podívat také na kanále youtube, odkazu na hru či v galerii pod článkem. Děkujeme mockrát za účast.

  Více
 • V pondělí 6. května 2019 se uskutečnila pro primu, sekundu, 2.B  a ZEK beseda s Jiřím Řehounkem z Cally - Sdružení pro záchranu prostředí, z.s -na téma "Příroda ve městě". Mluvilo se o  zelených plochách ve městě, které se mohou stát i květnatými loukami plnými motýlů, o tůňkách, stromech, broukovištích i umělé písečné duně, protože čím různorodější prostředí ve městech vytvoříme, tím více zajímavých rostlin a živočichů do nich přilákáme.

  Více
 • V úterý se tři naše třídy (4. E, 2. A a 7. E) vypravily na exkurzi do Prahy. Hned po příjezdu na pražské hlavní  nádraží jsme měli štěstí a mohli potkat hokejové reprezentanty, kteří v tu dobu právě odjížděli na mistrovství světa.

  Rychlými kroky jsme se přesunuli do Rudolfina na koncert Dvořákovy Novosvětské symfonie. V podání České studentské filharmonie zazněly všechny části skladby. Do Prahy za hudbou jezdíme pravidelně každý rok. V cyklu Čtyři kroky do nového světa Petr Kadlec a dirigent Marko Ivanovič uvádějí stěžejní díla klasické hudby. Vedou přitom dialog mezi sebou, s hráči v orchestru i s publikem a předvádějí charakteristické ukázky skladby.

  Po nádherném hudebním zážitku následovala chvilka volna na oběd a poté jsme společně navštívili krásně zrekonstruované Národní muzeum. Žáci si oživili znalosti dějepisné či výtvarné a mohli obdivovat dvě expozice. První mapuje historii Čechů a Slováků od založení jejich společného státu roku 1918 a druhá vystavuje 200 nejvýznamnějších exponátů, které Národní muzeum získalo za 200 let své existence.

   

  Domů jsme se vrátili navečer plni zážitků a inspirace.

   

  Více
 • Proč jsou volby do Evropského parlamentu pro občany České republiky důležité a proč je potřeba zvyšovat povědomí o této organizaci? Na tyto otázky dostali studenti 3.A a 7.E odpovědi v rámci přednášky pana docenta Jiřího Duška,který k nám opětovně zavítal v rámci programu Experti do škol. Na několika aktuálních ekonomických  příkladech studentům vysvětlil důležitost zapojení se do voleb a vyvrátil některé mýty, které jsou s EU spojeny. Bohužel velmi nízká volební účast voličů v těchto volbách je známkou toho, že o tyto volby není zájem. Studenti vyšších ročníků našeho gymnázia se ale budou moci ve škole zapojit do akce STUDENTSKÉ VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU VE DNECH 7.5. A 9.5., které pořádá Jeden svět na školách.

  Více
 • Ve dnech 12.4.-14.4 a 18.4.-20.4. se uskutečnily dvě expedice stříbrné úrovně programu DofE. Lokalitou obou expedic bylo Novohradsko – zejména okolí Rožmberku a Žumberku. Během expedice jsme si všechny vyzkoušely, jaké to je přežít nějaký čas naprosto bez peněz, výdobytků moderního světa, ale především jsme si musely poradit bez svých mobilních telefonů. Všechny jsme se na první expedici zdokonalily v přežití v přírodě a přiučily se různým zálesáckým dovednostem (kupříkladu Morseově abecedě, různým typům uzlů či třeba stavbě chýše z chvojí). Na druhé expedici jsme si prohloubily znalosti historie tamních míst a zároveň se dozvěděly více o fungování oblastí postižených předchozím režimem. Expedice jsme si užily a poznaly jsme nádhernou krajinu Novohradských hor. Za celý tým DofE Dominika Kocmichová.

  Více
 • Ve středu 24. dubna mezi 16:30 - 18:15 se koná pro rodiče a zákonné zástupce žáků Jírovcovky informační odpoledne, kde se mohou  rodiče setkat s učiteli a dozvědět se více o svých dětech. Rozpis učeben, kde budou jednotliví učitelé k dispozici, bude umístěn ve vstupnich prostorách školy.

  Schůzka zástupců rodičů z jednotlivých tříd se nekoná.

  kde najdete učitele 24.4. 2019

  Více
 • Ve středu 17. 4. se třída 2. A vydala do pražské zoologické zahrady za poznáváním známých i méně známých druhů zvířat.  Prošli jsme si indonéskou džunglí, v Údolí slonů obdivovali největší suchozemské živočichy, viděli varany, orangutany, krmení goril a mnoho dalších zajímavých druhů, z nichž řada patří mezi vzácné a ohrožené.

  Celý den nám přálo počasí, svítilo sluníčko, ochutnali jsme spoustu laskomin a ze zoo tak každý odcházel spokojený a plný zážitků.

  Odpoledne jsme ještě prozkoumali okouzlující historické centrum Prahy a poté se společně vydali na cestu zpět do Českých Budějovic.

  Více
 • Poslední den příjímacích zkoušek na naší škole jsme se my, studenti 1. A, vypravili na exkurzi do Prahy.

  Celý den byl vyplněn řadou aktivit. Mohli jsme si protáhnout svá těla v Jump parku ve Zličíně, projít sluncem zalité Václavské náměstí a hlavně si užít nádherně zrekonstruovanou historickou budovu Národního muzea. Viděli jsme Česko-slovenskou/Slovensko-českou výstavu, která mapuje všechny klíčové okamžiky naší země od počátku 20. století. Na druhé výstavě 2x100 jsme zhlédli 200 nejvýznamnějších sbírkových předmětů, které Národní muzeum opatruje.

  Více
 • Velikonoční putování je název výstavy jihočeského muzea, které se zúčastnili studenti primy. Velice zajímavou a interaktivní formou se seznámili s tradicemi a zvyky Velikonoc. Sami si mohli vyzkoušet např. kutálení vajec, cvrnkání kuliček či točení káčou. Na závěr si vyrobili ozdobného ptáčka, jako milou vzpomínku na tuto výstavu.

  Více

 • Studenti 3.A a 7.E se zúčastnili komentované prohlídky Poslanecké sněmovny. Po krátkém videu o historii českého parlamentarismus a nutné bezpečnostní prohlídce se vydali po stopách našich zákonodárců. Prohlédli si všechny paláce, které tvoří komplex Poslanecké sněmovny. Největší zájem byl o zasedací místnost našich poslanců, kde se celé třídy vyfotily u řečnického pultu. Bylo zajímavé dozvědět se něco z poslaneckých kuloárů a naživo vidět celý komplex. Naši průvodci měli program velice hezky připravený.

  Více
 • Ve dnech 21. - 24. března 2019 se tradičně konala závěrečná konference XIV. ročníku Pražského studentského summitu. I letos se studenti naší školy zúčastnili simulovaného jednání orgánů v modelu OSN za státy Izrael, Peru a Srí Lanka. Vžili se do rolí diplomatů a hájili zájmy své zastupované země. Před samotnou konferencí proběhlo od listopadu pět přípravných setkání, při kterých si studenti zlepšovali své argumentační či rétorické schopnosti a seznámili se s body agendy jako jsou například Právo na vzdělání, Bezpečnost novinářů, nebo Plasty v oceánech. Mimo jiné navštěvovali doprovodné semináře, proběhla exkurze do Rádia svobodná Evropa, sídla České televize v Kavčích horách. Před konferencí naši diplomaté zavítali na ambasádu svého státu, aby mohli navázat kontakt s velvyslancem a dozvěděli se bližší informace o jimi zastupované zemi. To vše vyvrcholilo čtyřdenní konferencí, která měla své slavnostní zahájení v Hotelu Ambassador - Zlatá Husa na Václavském náměstí a poté se delgáti přesunuli jednat do hotelů Olympik a Artemis.

  Všichni delegáti si letošní rok Pražského studentského summitu velmi užili a doufáme, že i příští rok bude o tento projekt velký zájem! Zapsala M. Jakubcová

   

   

   

   

   

   

  Více
 • V pátek 12. 4. jsme se zúčastnili exkurze do Budějovického Budvaru. Hlavní náplní byla asi hodinová prohlídka pivovaru založeného před více než sto dvaceti lety. Vydali jsme se po stopách výroby piva od zpracování žateckého chmele, sladu z moravského ječmene a vody z místních artéských studní až po konečnou téměř celosvětovou distribuci. Zjistili jsme, že výroba jediné láhve tak dobře známého zlatavého moku není vůbec jednoduchá a je jí třeba obětovat spoustu času a sil. 

  Na závěr jsme navštívili multimediální expozici „Příběh budějovického piva”, při které jsme objevovali co jiného než kořeny pivovarnictví v Českých Budějovicích, jež sahají až k založení města. 

  Tak si na nás vzpomeňte, až si Budweiser Budvar objednáte.

  Na zdraví!

  autor : Nela Vítů, 4.E

  Více
<< Předchozí 1 2 3 4 7 10 13 Další >>