Školní akce

 • V týdnu od 17. do 23. března se první skupina studentů z  třídy 1. A zúčastnila výměnného pobytu v Itálii. Jedná se o projekt "Digi Schools" - z oblasti Erasmus+ a taktéž stejnojmenný eTwinningový projekt.

  Navštívili jsme základní školu Pietro Vanni ve Viterbo, kde nás přivítali milým úvodním ceremoniálem.

  Viterbo je město s perfektně zachovalým středověkým historickým centrem, které jsme mohli dobře poznat při hře „Najdi poklad ve Viterbo“. Byli jsme rozděleni do mezinárodních družstev a skenováním QR kódů jsme dostávali úkoly, které jsme museli vyřešit. Teprve pak jsme získali instrukce k jaké další památce či historickému objektu se máme odebrat. Stanovišť bylo 10 a museli jsme projít všechna. Následovaly další aktivity, na které můžeme nahlédnout v krátké fotodokumentaci. Každé odpoledne jsme ze školy odcházeli do rodin a tak mohli porovnat co máme společného a co rozdílného.....

  Jeden celý den byl věnovaný Římu, kde jsme viděli všechny důležité památky počínaje Andělským hradem přes Španělské schody, Koloseum, nádherně opravenou fontánu di Trevi, Pantheon atd. Naše cesta končila před chrámem sv. Petra. Poslední den před odletem jsme navštívili vilu Lante, kolem níž se nacházejí nádherné zahrady.

  Další naše cesta s Erasmem+ směřuje do Litvy, jedné ze tří pobaltských republik. Těšíme se :).

  Více
 • Ku příležitosti 270. výročí narození klasika německé literatury navštívila třída sexta spolu s paní učitelkou Rosenfelderovou dne 11.března 2019 v Goethe centru workshop věnovaný tomuto spisovateli. Žáci se dozvěděli nejenom informace o jeho životě, povolání a díle, ale i měli možnost porozumět krásné spisovné němčině paní lektorky ze severního Německa. Všichni byli touto akcí nadšeni.

  Více
 • Dne 5. 3. se konala přednáška a beseda s důstojníkem armády ČR, kapitánem Romanem Chytilem. Setkání se zúčastnily zejména třídy 2. A, 2. B a 6. E, které v rámci předmětu geografie měly přednášku jako zpestření probírané kapitoly jižní Asie. Kromě zmíněných ročníků však dorazilo mnoho dalších zájemců.

  Kapitán Chytil hovořil o Afghánistánu jako o zemi, která je od nepaměti křižovatkou různých civilizací. Po obecném úvodu studentům představil současnou problematickou situaci, etnickou roztříštěnost a geografické aspekty současného konfliktu. Rovněž se studenty diskutoval běžný život vojáka v Afghánistánu, smysl mise spojeneckých vojsk a možné budoucí scénáře. Žáci si tak mohli udělat komplexnější představu o tak často zmiňované zemi ve sdělovacích prostředcích, kde mimo jiné působí také zahraniční mise Armády ČR.

  Více
 • V pondělí 4. 3. se na Gymnáziu v České ulici konalo okresní kolo Chemické olympiády kategorie D (8. a 9. třída ZŠ, tercie a kvarta). Jírovcovku reprezentovala pětice soutěžících a  vedla si opět skvěle.

  Nejlepším mladým chemikem okresu se stal Honza Koška (3.E), jeho spolužačka Monika Králová vybojovala díky lepšímu výsledku v testu krásné 3. místo a neztratili se ani naši kvartáni. Dan Gribbin měl ze všech soutěžících spolu s Monikou nejlepší výsledek teoretické části a obsadil 5. místo, sedmý pak skončil Šimon Kubeš a o příčku pod ním Vojta Palkoska (všichni 4.E). 

  Máme velkou radost, našemu gymnáziu se podařilo zvítězit již třetí rok za sebou! Všem našim chemickým nadějím děkujeme za svědomitou přípravu a postupujícím přejeme úspěch i v  krajském kole ! Zároveň děkujeme také paní učitelce Sekyrkové za vynikající přípravu žáků!

  Výsledková listina

   

  Více
 • Žáci semináře německé konverzace se zúčastnili dne 26.února 2019 zajímavé přednášky o české diplomatické službě v německy mluvících zemích v aule Jihočeské univerzity.  Vyslechli si konzula České republiky v Düsseldorfu pana Mgr. Daniela Žáru a také ředitele českého zastoupení firmy Czech Trade pana Mgr. Adama Jareše. Oba přednášející žáky přesvědčili, jak důležitá je němčina v dnešní době a v našem regionu  a zároveň je motivovali k dalšímu studiu. Děkujeme paní učitelce Rosenfelderové za neúnavnou motivaci žáků ke studiu německého jazyka. 

  Více
 • Místo pod střechou více než sto let staré budovy gymnázia, kde ještě před rokem byly jen pavučiny, tma a prach, by dnes nikdo nepoznal. 8. ledna 2018 byla zveřejněna veřejná zakázka na vybudování půdní vestavby a ve středu 30. ledna 2019 jsme slavnostně přestřihli pásku a otevřeli nové prostory pro výuku. Vzdušnou a světlou halu před novými učebnami ozdobila výtvarná díla naší studnetky Alžběty Kalné. Ta uspořádala vernisáž svých prací nejen u příležitosti otevření půdní vestavby, ale také na podporu hospice Sv. Kleofáše v Třeboni. Hosté, kteří na slavnost přišli, si v příjemné atmosféře prohlídli dvě nové učebny informatiky a robotiky, učebnu určenou pro fyzikální pokusy a učebnu pro výuku jazyků. Suvenýrem z vernisáže se staly plastové píšťalky, které vyráběli studenti již v nové učebně s 3D tiskárnami. Došlo i na šachové partie s obřími šachovými figurkami, které jsou pro studenty k dispozici na šachovnicové dlažbě nové haly. Měli jsme radost, že naše pozvání na slavnostní otevření půdní vestavby přijali také ti, kteří nám pomáhali a podíleli se na její realizací. Mohli jsme tak osobně poděkovat zástupcům zřizovatele, pracovníkům stavební firmy, proječní kanceláři, projektové poradkyni. Pan ředitel poděkoval za trpělivost a toleranci i učitelům a žákům, kteří během stavby pracovali ve ztížených podmínkách. Od nového pololetí si to budou moci vynahradit a pustit se s chutí do práce v nových učebnách.

  Více
 • Letos i my, žáci 1. A a 5. E, jsme navázali na předchozí roky a vyrazili na lyžařský kurz do Hüttau do Rakouska, který proběhl ve dnech 7. až 11. ledna. Sněhové podmínky byly ideální. Při pohledu na všechny účastníky zájezdu bylo vidět, že si to náramně užívají. Příroda i počasí nám dopřávaly ráj na zemi. Nebe bez mraků, krásné, široké a dokonale upravené sjezdovky byly třešinkou na dortu. Každý den jsme měli možnost navštívit jiné středisko. Vždy po lyžování jsme se unaveni vraceli do hotelu Jugendhotel Hutter, kde jsme byli ubytováni. Byl to malý nádherný hotel s výhledem na překrásné hory. Nic lepšího jsme si nemohli přát. Po vynikajících večeřích jsme se vždy výborně bavili všichni spolu. Není divu, že když se kalendář otočil na datum 11. 1., nikomu se nechtělo domů. Zažili jsme skvělý kurz se skvělými instruktory a se skvělou partou lidí. Myslím, že každý z nás bude na tento zážitek dlouho vzpomínat.
  Zuzana P., Barbora P.

  Více
 • Víme, co jíme aneb Potraviny pod lupou je jedno z mnoha témat, které pro nadané žáky ve spolupráci s NIDV připravili naši vyučující. Tentokráte si žáci mohli v laboratoři chemie vyzkoušet pokusy s rozmanitými potravinami. Dokazovali jsme obsah bílkovin, vitamínu C a cukrů v ovoci, vyrobili si cukrovou duhu pomocí potravinářských barviv nebo díky kuřecím játrům rozkládali peroxid vodíku.

  Děti se pustily do pokusů s velkým nadšením a chutí vyzkoušet si něco nového. Věříme, že se jim na Jírovcovce líbilo a v dubnu se na ně těšíme znovu, tentokráte s tématem fotosyntézy.

  Foto : Mgr. Lenka Dvořáková, ZŠ Hluboká nad Vltavou

  Více
 • V předvánočním týdnu proběhl tradiční Veletrh fyzikálních pokusů pořádaný žáky sekundy. Připravili pro své spolužáky pokusy „na vlastní kůži“. Nechali jste si na sobě roztloukat ořechy, proměřovali sílu svalů pomocí páky, zjišťovali reakční dobu a zkoumali život za zrcadlem. Všem sekundánům, kteří se na přípravě podíleli, děkujeme!

  Více
 • Žáci tercie jsou zapojeni do projektu "Around Cultural Heritage Investigate European Values With Erasmus+". Stejně jako účastníci z ostatních zemí - Portugalska, Itálie, Bulharska, Rumunska, Řecka  - připravili do soutěže logo projektu, vánoční pohledy a nyní se chystají na maskota projektu. Kromě toho každý měsíc zpracovávají historii několika kulturních památek Českých Budějovic a okolí. Cílem jejich snažení bude powerpointová encyklopedie a popisy jednotlivých staveb v angličtině. 

  Do března 2019 terciáni připraví ještě společný slovníček vybraných slov a kviz pro děti a rodiče o památkách. 

  V  březnu 2019 se setkají všichni účastníci projektu Achieve+ u nás,  v Českých Budějovicích a bude se hodnotit práce první etapy projektu. Pak budou následovat další aktivity v dalších etapách a návštěvy v ostatních partnerských zemích.

  Výsledky práce a aktuality najdou všichni na nástěnce v 1. patře školy.

  Více
 • V řadě eTwinningových projektů pokračujeme dále projektem  „Digi Schools“. Účastní se ho studenti 1. A a jejich učitelé. Navazuje na stejnojmenný projekt z oblasti Erasmus+ /KA2, zahájený 1. 9. 2018, kterého se účastní pět škol: Kaethe-Kollwitz-Gesamtschule, Lünen, Německo, Makbule Orman Ortaokulu, Karaman, Turecko, Istituto Comprensivo Pietro Vanni, Viterbo, Itálie, Girkalnio pagrindine mokykla, Girkalnis, Litva a naše gymnázium. 
  Projekt se týká především výuky podporované IT prostředky. Budeme v něm tvořit různé výukové materiály a krátká videa podobná upoutávkám z Litvy nebo od nás. Veškeré výstupy z projektu budou sdíleny v prostředí eTwinning. Studenti mají též možnost vycestovat do partnerských škol a přivítat kolegy ze zahraničí u nás. 

  Více
 • Na akci "Vánoční schody" se již tradičně celá škola těší, jen pro sextu je to zkouška "ohněm". Každoročně leží tíha organizace na sextánech, ostatní třídy "dodají" na vyhlášené téma několik minut zábavy. Po jakési školní krizi humoru se poslední ročníky "Schodů" zase dají nazvat přehlídkou milé a inteligentní zábavy. Některé třídy vystoupily s hudebními čísly, jiné se skeči a scénkami, které parodovaly televizní pořady, učitele a různé události. I do vzdálené budoucnosti jsme měli možnost prostřednicvím některých hraných scének nahlédnout. Sextě děkujeme za výbornou organizaci, moderátorům za pohotovost a vtipné glosy a obecenstvu za fajn atmosféru. Užijte si vánoční prázdniny a s humorem vykročte do roku 2019. 

  Více
 • Ve středu 19. prosince jsme se za brzkého chladného rána vydali směrem do Německa a po několika hodinách jízdy jsme dorazili do našeho cíle. Mnichov je překrásným německým městem ležícím na řece Isar plným historie a muzeí. Právě Technické muzeum bylo naší první zastávkou, kde jsme se mohli dozvědět mnohé zajímavosti ze sfér jako astronomie, hornictví, farmacie či letectví. Příjemným zpestřením byla vyhlídková plošina na střeše muzea, ideální k pozorování historické zástavby, zamrzající řeky Isar i vánočního stromečku na blízkém stavebním jeřábu. Po přesunu na hlavní náměstí Marienplatz nastal čas pro naše osobní aktivity, někteří vyrazili do obchodů, jiní naopak do muzea umění Alte Pinakothek a k budově, kde byla podepsána Mnichovská dohoda, nebo fotografovat vánoční uličky. Odpoledne jsme se metrem přesunuli na místo konání letních olympijských her v roce 1972 a prohlédli si zajímavou architekturu olympijských sportovišť. Náš výlet jsme zakončili krátkou návštěvou budovy BMW Welt, čas se již nachýlil do podvečerních hodin a čekal nás návrat domů.

  Děkujeme všem zúčastněným členům učitelského sboru za uskutečnění výletu a příjemnou atmosféru.

  TB

  Více
 • V pondělí 17.12. naši školu navštívila bývalá studentka Hana Křížková, která se rozhodla se současnými studenty podělit o svoje zkušenosti z Mezinárodního parlamentního stipendia v Německu -  Internationales Parlaments-Stipendium (IPS), které absolvovala při svých vysokoškolských studiích. Díky této zkušenosti dnes pracuje jako asistentka poslance v německém sněmu. Byli jsme moc rádi, že jsme ji u nás mohli zase přivítat a dozvědět se něco ze zákulisí německého politického systému. ...Je moc milé, když si naši bývalí studenti udělají čas a podělí se s námi o své úspěchy.

  Více
 • V rámci projektu "Experti do škol" k nám na gymnázium zavítal pověřený rektor Vysoké školy evropských a regionálních studií doc. Ing. Jiří Dušek, Ph.D, který studenty společenskovědního semináře seznámil s tématem ČR a přijetí eura. Velice zajímavou přednášku o výhodách a nevýhodách přijetí měny Evropské unie obohatil o své znalosti z praxe a o historii přijímání eura v jiných státech eurozóny.

  Více
 • Jak slaví Vánoce naše partnerské školy, to se žáci na Jírovcovce mohli v předvánočním čase dozvědět z plakátů, které připravili primáni v rámci projektu "Vánoce v zemích EU". I po vánočních prázdninách můžete porovnat, jak slavili Vánoce lidé v jiných zemích Evropy. Plakáty jsou k vidění před kabinetem 112. 

  Více
<< Předchozí 1 2 3 4 7 9 12 Další >>