Projekty

 • V letošním školním roce, navzdory koronavirové pandemii, pokračují na naší škole projekty Erasmus +. Účastníme se hned dvou: INCLUSION, BUILDING A NEW SCHOOL a BREAK DOWN THE BARRIERS. S námi jsou zde zapojeny země: Portugalsko, Španělko, Francie, Chorvatsko, Bulharsko, Rumunsko, Lotyšsko a Turecko.

  Oba projekty jsou zaměřeny na začlenění zdravotně postižených dětí do výuky. Vycházejí ze základní strategie evropské komise, jejímž cílem je odstranění bariér, které zabraňují lidem se zdravotním postižením plnohodnotné zapojení do společnosti.

  Do projektů jsou zapojeni studenti tercie. Kromě plnění průběžných aktivit se mohou zúčastnit pobytů na zahraničních partnerských školách. Aktivity studentů jsou zachyceny v prostředí eTwinning. Současnou aktivitou je tvorba návrhů loga pro projekty a jejich výběr prostřednictvím e-hlasování.

  Více
 • V právě skončeném školním roce  skončil také dvouletý projekt určený pro učitele anglického jazyka, učitele přírodovědných předmětů a pro management školy. Projekt byl financován Evropskou Unií a byl součástí programu Erasmus+. Účastníci projektu se zúčastnili celkem deseti mobilit, což znamenalo účast na kurzech pro učitele a pro vedení školy v zahraničí.

  Učitelé anglického jazyka prohloubili své znalosti v současné angličtině, naučili se nové praktické metodické postupy u kompetencí poslech, čtení, psaní, mluvení. V kurzech se seznámili s tím, jak výuku zaměřit více na praktické využití jazyka v reálném životě a upozadit akademický přístup výuky. Přivezli si  náměty na rozličné konverzační aktivity, pomocí kterých rozvíjejí kompetence v mluveném projevu u žáků. Všechny nové metody si v kurzech učitelé prakticky vyzkoušeli a měli možnost se vcítit do situací, kterým budou procházet jejich žáci. Aktivity tak jsou okamžitě a snadno aplikovatelné do praxe. Učitelé se rovněž dozvěděli o rozličných internetovými aplikacích a webových stránkách, které předtím neznali. Účastníky těchto kurzů byli učitelé Jana Bodláková, Helena Vítová a Štěpán Klučka.

  Do další skupiny patřili učitelé Eva Blažková, Iveta Nagyová, Radek Trča a Pavel Kavřík. Ti si na kurzech „English for everyday life“ zvýšili své jazykové kompetence v angličtině. V kurzech si ověřili, že v původních zemích EU je běžné, že i učitelé neangličtináři používají se svými žáky při výuce angličtinu a účastní se mezinárodních projektů. A tak se ihned po návratu z kurzů se svými žáky pan ředitel Kavřík a paní učitelka Blažková zapojili do spolupráce vE-twinningových projektech. Kontakty ke spolupráci na nich získali právě mezi evropskými učiteli. Mezinárodní projekt "Traveling in a Cultural Triangle" získal ocenění Certifikát kvality, a to nejenom v České republice, ale i v celé Evropě. V současnosti probíhá pod vedením paní učitelky Blažkové další mezinárodní eTwinningový projekt s názvem „Customs and traditions of our countries in photographs, presentations and videos“. 

  Koordinátorkou celého projektu byla zástupkyně školy Lenka Kudrličková. Ta se zúčastnila mobilit zaměřených na školský management a získala tak řadu inspirací pro činnost školy, náměty na efektivní vedení porad či  znalosti z time magementu. 

  Důležitou součástí projektu jsou i získané pozitivní postoje a názory na důležitost mezinárodní spolupráce, členství naší země v EU a otevřenost k jiným kulturám bez předchozích předsudků. Učitelé prostřednictvím účasti na projektu ovlivňují tímto směrem i žáky.

  Více
 • V pátek 8. dubna se sešli žáci z devátých ročníků ZŠ, kteří měli chuť si zasoutěžit, spolu se studenty Jírovcovky. Kromě týmové spolupráce na řešení matematických úloh se mohli dozvědět něco z historie jihočeského regionu a vyzkoušet si, jak se poskytuje první pomoc na nejnovějším "ambulínovi". Při soutěžích z biologie si vyzkoušeli i další moderní techniku, kterou používáme na Jírovcovce při výuce biologie. Po skončení celé akce si někteří vyzkoušeli i naši školní jídelnu a šli společně s našimi studenty na oběd. Věříme, že se s nimi sejdeme v září a že se stanou našimi žáky.

  Více