Partnerské školy

 • Někteří studenti považují za dostatečné naučit se výborně anglicky. Ale to je v dnešní době již téměř standard.  Proto je vždy výhodou umět kromě angličtiny ještě další cízí jazyk. Náš student Tomáš Brabec ze současné oktávy si toho byl vědom a využil všechny možnosti, které se nabízely, aby si němčinu důkladně osvojil. To, že se mu to povedlo, doložil složením certifikátu úrovně B2 na Goethe - Institutu. Tomáše sice čeká ještě studium na vysoké škole, ale se získaným certifikátem by už nyní mohl pracovat v různých německých institucích. Moc Tomášovi gratulujeme a i jeho slovy děkujeme paní učitelce Rosenfelderové, která se Tomášovi věnovalla a s přípravou na zkoušky pomáhala. Věříme, že i další studenti budou Tomáše následovat. Přejeme jim k tomu hodně píle a vytrvalosti 

  Více
 • Všem žákům, učitelům,  zaměstnancům a přátelům Jírovcovky přejeme příjemné a dlouhé prázdniny. 

  Provoz kanceláře v průběhu prázdnin je od 9-12 hodin. Doporučujeme sjednat si schůzku předem telefonicky (+420 387 319 358 ) !

  Školní rok 2020/2021 bude zahájen 1. září 2019 v 8:30 hodin. Těšíme se na vás !

  Více
 • Na konci května proběhlo online krajské kolo Fyzikální olympiády pro kategorie B, C, D. Úlohy byly společné pro všechny kategorie B, C i D. Témata některých úloh nemusela být pro mladší řešitele známá. Výsledkové listiny jsou pro každou kategorii zvlášť a úspěšní řešitelé se tentokrát nevyhlašovali.

  Mezi studenty kategorie C jsme měli dva zástupce. Martin Červený z 2. A se umístil na výborném 2. místě a Ladislav Nagy ze 6. E na 4. místě.

  Náš zástupce v kategorii D, Tadeáš Grabic z 1. A, obsadil 5. místo.

  Všem soutěžícím blahopřejeme a děkujeme za výbornou reprezentaci.

  Více
 • Od 11. března se učíme "na dálku" . Jiný způsob výuky přináší nové výzvy, a tak se z anglických písemných  prací v 1.B na libovolné téma vylouplo jedno naprosto vynikající dílo. Jeho autorem je Víktor Petrášek z 1.B. Obdivujte i s námi Viktorův talent a přečtěte si jeho básničku:

  Více
 • Chodíte na nižší gymnázium nebo máte sourozence ve věku 6-14 let? S CTM-ACADEMY mají žáci základních škol a odpovídajících tříd nižšího gymnázia nyní možnost zdarma se účastnit akcí, které se dříve , když se mohlo ven, konaly v Praze a jen v sobotu. Teď nemusíte nikam jezdit. a čekat až na sobotu. Tak se zde přihlaste a pak nám dejte vědět, jak se vám to líbilo.

  Více
 • V pátek 7. 2. 2020 se dva týmy našich chemiků vypravily do Pardubic, kde probíhal již 5. ročník týmové soutěže Chemiklání. Celkem se na Univerzitě Pardubice sešlo více jak 70 středoškolských týmů, aby poměřilo své chemické znalosti. Naši žáci byli vybaveni dobrou náladou a spoustou moudrých knih, a tak se odhodlaně pustili do luštění rovnic, výpočtů a dalších chemických tajemství.

  Máme velkou radost, že náš mladší tým ve složení Terezka Kučerová, Terezka Maxerová, Petr Kalina (všichni 6.E), Tadeáš Grabic a Tomáš Dvořák (1.A) obsadil v silné konkurenci skvělé 3. místo. Neztratili se ani starší (Dan Šlemar, Tomáš Mašek, Jan Čada, Jakub Macura a Ondřej Šimeček), kteří si domů přivážejí 7.-8. místo.

  Našim chemikům moc gratulujeme! Jsme na vás pyšní!

  https://cs-cz.facebook.com/soutezupce/

  Více
 • Erasmus+ a  klíčové akce,  do kterých se chceme zapojit: 

  1. KA 1 - Vzdělávací mobilita jednotlivců/ školní vzdělávání https://www.naerasmusplus.cz/cz/mobilita-osob-skolni-vzdelavani-ms-zs-ss/
  2. KA 2 - Spolupráce na inovacích a výměna osvědčených postupů /projekty spolupráce - oblast:školní vzdělávání: https://www.naerasmusplus.cz/cz/projekty-spoluprace-skolni-vzdelavani-ms-zs-ss/

  PODROBNĚJŠÍ INFORMACE - KA1

  Termín podání žádostí KA1 (5. 2. 2020

  Podporované aktivity dalšího vzdělávání: 

  Výukové pobyty (teaching assignment) umožňují učitelům školy vyzkoušet si v podobě pracovní stáže výuku na partnerské škole v zahraničí. Přijímající školu si hledá žádající škola sama a musí ji konkrétně specifikovat již v žádosti.

  Účast na kurzech nebo školeních v zahraničí  - kurzy volí škola na základě svých konkrétních potřeb jako instituce a potřeb jejích jednotlivých pracovníků. https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/teacher_academy.htm

  Při výběru kurzů se zaměříme zejména na: nové výukové metody, metodiku, didaktiku,mezipředmětové vztahy, spolupráci mezi učeteli při výuce ap.

  Stínování (job-shadowing) probíhá na partnerských školách či jiných relevantních organizacích navázaných na školní vzdělávání, jedná se o mobilitu sestávající z pozorování metod a postupů zavedených na přijímající organizaci a jejich možného vyzkoušení v praxi. 

   

  PODROBNĚJŠÍ INFORMACE - KA2

  Žádost se podává on-line do 24. 3. 2020 do 12:00 (žádost předkládá pouze koordinátor).

  Hledáte partnery nebo téma pro svůj budoucí projekt?

  - Inspiraci můžete najít na některém z mezinárodních kontaktních seminářů organizovanými národními agenturami po celé Evropě. Více informací naleznete zde.

  - Můžete využít platformu eTwinning nebo portál School Education Gateway (zahrnuje také katalog kurzů).

  Programu Erasmus+ se mohou zúčastnit následující země

  Programové země:

  • členské státy EU – 28 zemí
  • členské státy Evropského hospodářského prostoru (Norsko, Island, Lichtenštejnsko)
  • Turecko, Bývalá jugoslávská republika Makedonie

  Hledání partnerských organizací do projektů spolupráce:

  • vlastní kontakty na zahraniční školy/instituce;
  • využití kontaktů rodičů, místních a regionálních úřadů, exportních firem, sponzorů, partnerských měst apod.;
  • School Education Gateway: http://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/index.htm
  • pouze pro školy: eTwinning: http://www.etwinning.net/ (po přihlášení jít na Pracovní plochu/Vyhledat účastníky eTwinningu) - oficiální fórum pro vyhledávání partnerských škol;
  Více
 • V neděli 3. listopadu jsme v rámci programu Erasmus+ přivítali čtyři skupiny zahraničních studentů a učitelů.  Po šesti žácích vyslaly školy z Itálie, Litvy a Turecka, deset žáků přijelo se čtyřmi učiteli z Německa. Všichni učitelé a s nimi i němečtí studenti byli ubytováni v hotelu, ostatní studenty hostili naši žáci 2. A v rodinách. Tato třída pracuje již od loňského školního roku na aktivitách projektu Digi schools, který je zaměřen na využívání digitálních technologií ve výuce. Pro zahraniční hosty připravili naši učitelé dopolední výuku na různá témata: o využití ozobotů ve výuce, o 3D tisku, o využití softwaru Geogebra, o programování v programu Scratch a o možnostech on-line studia. Došlo i na „školu hrou“ v podobě soutěží geocaching či stopovací hru s QR kódy.  V odpoledních hodinách byl program pro zahraniční hosty svěřen hostitelům ze 2. A. Ti se opravdu snažili zabavit hosty co možná nejpestřejším programem: návštěvou bowlingu, prohlídkou zámku Hluboká, výletem do Českého Krumlova, návštěvou tanečních, jízdou na koních, společnou večeří…Nevýhodou celé akce byl rozdílný věk hostů a hostitelů a často i nižší komunikační úroveň anglického jazyka hostů. Našim studentům patří velký dík a obdiv, že se trpělivě po celý týden snažili o to, aby se u nás cítili hosté co nejlépe. Při závěrečném pátečním hodnocení a předávání certifikátů o účasti bylo jasné, že se nám to povedlo. Za všechnu starost o hosty děkujeme třídě 2. A a týmu učitelů, kteří se na aktivitách projektu podílejí. Jsou jimi  paní učitelky Blažková, Pospíšilová, Šimková, Kudrličková a  páni učitelé Kočer, Trča a Lisý.  Další zahraniční část programu proběhne v týdnu od 18. května 2020 v Německu. Do té doby budou jednotlivé školy se svými studenty plnit IT úkoly ve svých domovských školách a vyměňovat si zkušenosti pomocí platformy e- Twinning.

  Více
 • Více