Partnerské školy

 • V neděli 3. listopadu jsme v rámci programu Erasmus+ přivítali čtyři skupiny zahraničních studentů a učitelů.  Po šesti žácích vyslaly školy z Itálie, Litvy a Turecka, deset žáků přijelo se čtyřmi učiteli z Německa. Všichni učitelé a s nimi i němečtí studenti byli ubytováni v hotelu, ostatní studenty hostili naši žáci 2. A v rodinách. Tato třída pracuje již od loňského školního roku na aktivitách projektu Digi schools, který je zaměřen na využívání digitálních technologií ve výuce. Pro zahraniční hosty připravili naši učitelé dopolední výuku na různá témata: o využití ozobotů ve výuce, o 3D tisku, o využití softwaru Geogebra, o programování v programu Scratch a o možnostech on-line studia. Došlo i na „školu hrou“ v podobě soutěží geocaching či stopovací hru s QR kódy.  V odpoledních hodinách byl program pro zahraniční hosty svěřen hostitelům ze 2. A. Ti se opravdu snažili zabavit hosty co možná nejpestřejším programem: návštěvou bowlingu, prohlídkou zámku Hluboká, výletem do Českého Krumlova, návštěvou tanečních, jízdou na koních, společnou večeří…Nevýhodou celé akce byl rozdílný věk hostů a hostitelů a často i nižší komunikační úroveň anglického jazyka hostů. Našim studentům patří velký dík a obdiv, že se trpělivě po celý týden snažili o to, aby se u nás cítili hosté co nejlépe. Při závěrečném pátečním hodnocení a předávání certifikátů o účasti bylo jasné, že se nám to povedlo. Za všechnu starost o hosty děkujeme třídě 2. A a týmu učitelů, kteří se na aktivitách projektu podílejí. Jsou jimi  paní učitelky Blažková, Pospíšilová, Šimková, Kudrličková a  páni učitelé Kočer, Trča a Lisý.  Další zahraniční část programu proběhne v týdnu od 18. května 2020 v Německu. Do té doby budou jednotlivé školy se svými studenty plnit IT úkoly ve svých domovských školách a vyměňovat si zkušenosti pomocí platformy e- Twinning.

  Více
 • Dne 15. 10. 2019 proběhla beseda studentů 3. A a 3.B s významným představitelem americké diplomacie v naší zemi. Tématem byla práce v diplomacii. Za vše hovoří reakce studentů:

  Nejprve jsem se bála, že diskuse bude na můj vkus až moc politická a nebudu tomu rozumět, protože se v politice nevyznám, ale příjemně mě překvapilo, že to tak nebylo.

  Člověk nemá každý den možnost zeptat se cizince na jeho život v České republice a obzvlášť ne člověka s takto zajímavým povoláním.

  His English was really nice and surprisingly so was his Czech. I liked that he was really positive about answering ANY question that was asked. (Filip Marek)

  Obsah přednášky byl podle mého názoru velice obohacující, dozvěděli jsme se, jak fungují ambasády, po kolika letech konzulové mění stanoviště. Zároveň nám povídal o svém osobním životě, a jak vnímá Česko jako cizinec.

  He was smart and funny, so it was a pleasure to listen to him.

  Byla jsem ráda, že mluvil přesně a jasně a že na něm bylo vidět, jak ho baví tu s námi být.

  Jeho angličtině jsem rozuměla velmi dobře, což jsem nečekala.

  Bylo úžasné, že si uvědomoval naši ne úplně špičkovou angličtinu, takže upravil náročnost výkladu. Konečně jsem měla pocit, že se v angličtině neztrácím a rozumím více jak 90% toho, o čem vyprávěl.

  Beseda byla skvělá, konzul byl komunikativní a rozuměla jsem mu každé slovo. Moc se mi to líbilo a přála bych si, abychom měli více možností si promluvit s rodilým mluvčím a tak významnou osobou.

  Více
 • V minulém týdnu jsme dostávali plno zajímavých zpráv z italského města Bari. Posílaly nám je paní učitelky Hniličková a Opekarová, které se spolu se studenty Marií Fialkovou, Matějem Klangem, Tomášem Löblem, Zuzanou Maškovou a Karolínou Štěrbovou zúčastnily dalšího mezinárodního setkání v rámci projektu „Passengers on the same bus!“. Naši studenti a s nimi partneři z dalších tří zemí (Itálie, Finsko Kypr) se zapojili do speciálně navržených zážitkových workshopů, navštívili středisko pro přijímání a péči o uprchlíky a migranty, diskutovali a hráli interaktivní hry. To vše zvýšilo jejich povědomí o otázkách migrace, informovanost o právech dětí z rodin migrantů a naplnilo podtitul názvu projektu: „No place for discrimination and inequality“.

  Více
 • Ve středu 5. června se několik studentů sexty zúčastnilo akce Den lékařským fyzikem pořádané FJFI ČVUT v Praze. Akce byla pořádána za účelem uvést v povědomí studijní obor radiologického fyzika a seznámit studenty s jeho prací. Účastníci si vyslechli přednášky o radiodiagnostice, radioterapii a nukleární medicíně. Dále si v praktických úlohách vyzkoušeli práci s rentgenem, mamografem a radionuklidovým ozařovačem na skutečných pracovištích, (samozřejmě bez toho, aby byli vystaveni nebezpečnému záření), a také se pokusili ve specializovaném softwaru vytvořit léčebný ozařovací plán pro imaginárního pacienta. Poté byl celý den zakončen exkurzí ve Fakultní nemocnici Motol.

  Akci určitě doporučujeme i ostatním studentům se zájmem o tento obor, kteří mají možnost se znovu zúčastnit 15.1.2020. Proto neváhejte se registrovat na tomto odkazu (http://dlf.fjfi.cvut.cz/index.php/registrace/), kapacita akce je jen 70 míst.

  Tomáš Mašek 6.E

  Více
 • V soutěži Juvenes Translatores /jůvenus transletóres/ 2018 zvítězila za Českou republiku naše studentka Markéta Sahanová. Po vyhodnocení všech soutěžních překladů z České republiky se překladatelé Evropské komise shodli na tom, že překlad Markéty Sahanové byl ze všech textů nejpřesnější, nejelegantnější a nejkreativnější. Soutěže se účastní přes 3 a půl tisíce studentů ze 750 škol z celé Evropské unie. Naše Markéta - vítězka za Česko - zvládla bezchybně přeložit během přísně vymezeného času tex plný překladazelských chytáků. Úspěch Markéty nás moc potěšil. Přispěla totiž k tomu, že se Jírovcovka stala vítězem soutěže již potřetí. To se ještě žádné škole z České republiky nepodařilo. Gratulujeme jak Markétě, tak i všem učitelkám angličtiny a češtiny, které mají na úspěších našich žáků nemalou zásluhu!

  Náš úspěch zaujal i Českou Televizi. Podívejte se: https://www.ceskatelevize.cz/porady/10118379000-udalosti-v-regionech-praha/219411000140213-udalosti-v-regionech/video/675339

   

  Více
 • V úterý 18. prosince se třídy 1. A a 2. B zúčastnily exkurze do Vídně. Společně si prohlédly zoologickou zahradu, technické muzeum, císařskou rezidenci Schönbrunn a Hofburg, vídeďskou radnici, parlament, Stephansdom a samozřejmě adventní trhy.

  Více
 • V letošním roce jsme byli opět vylosováni, a tak mělo 5 studentů naší školy možnost zkusit si překládat náročný text v soutěži EU, která nese název Juvenes Translatores. Zvolili si překlady z angličtiny a španělštiny do češtiny. Nyní probíhá složité vyhodnocování a výsledky bychom se měli dozvědět nejdříve v únoru 2019. Mco našim žákům děkujeme za účast a držíme palce! Helena Vítová

  Více
 • Zveme všechny na Vánoční bazar dne 20.12. cca od 8.30 do 12 hodin! Přijímáme vaše příspěvky do prodeje a vaše nápady na stánky! Kdo chce mít zase svůj stánek, prosím hlašte se u holek z 2.B - nejlépe u Karolíny Mertlové. (Fast food nechceme...) Podrobnější info u K.Mylerové

  Více
 • Školní rok nám začíná už i ve sportovním duchu. Dne 1. října se naši studenti a studentky jako každoročně zúčastnili přespolního běhu konaného v parku Stromovka, jehož terén mají dobře zmapovaný. Ani letos naše týmy neodešly bez medailí. Chlapecký tým ve složení: Lukáč, Lipold, Trnka,  V. Bauer. Fišer, Brzobohatý získal druhé místo stejně jako tým dívčí ve složení: V. Tvrzová, Vaníková, Konířová, Sahanová, Hrubá.

  Všem děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy.

  Více
 • Více