Microsoft Office 365 si můžete stáhnout ze stránky portal.office.com. Jako přihlašovací jméno a heslo použijte údaje, které jste dostali od třídního učitele (mail ve tvaru trida_jmeno_prijmeni@jirovcova.onmicrosoft.com + heslo).