Důležité

Novinky a oznámení

ON-LINE výuka (březen-červen 2020)

Překontrolujte si, prosím, zda jste zapsáni do všech vašich předmětů (kurzů),
v případě problémů pište na e-mail
ov@jirovcovka.net

Pro přihlášení do  Moodle použijte stejné  jméno a heslo,  které používáte pro přihlášení do školní sítě (např. do počítače v učebnách informatiky). Klikněte na odkaz Přihlášení v pravé horní části této obrazovky.  

Po přihlášení byste v seznamu vašich kurzů měli vidět kurzy všech vašich předmětů. Kurzy mimořádné on-line výuky jsou v názvu vždy označené písmeny OV (on-line výuka). 

V případě problémů s přihlášením či přístupem do příslušného kurzu, prosím kontaktujte administrátory Moodle p.uč. Michala Kočera, Ivetu Nagyovou, Karla Pazourka. 

Návody a podpora online výuky

Podporu a návody naleznete na jednom místě na:
http://ov.jirovcovka.net/


Návod ke vložení odpovědi na úkol naleznete v tomto PDF.

Případně se podívejte na toto video od p.uč.Pazourka:

PŘIHLAŠOVÁNÍ do školních systémů

Přihlašování do školních systémů (školní síť, Wi-Fi, Moodle):

  • Uživatelské jméno (název uživatelského účtu, username) je pro všechny studenty Gymji vytvořeno z příjmení (bez diakritiky) a prvního písmene křestního jména. Např. student  Jaroslav Pokorný má uživatelské jméno   pokornyj  (tedy příjmení  bez diakritiky "pokorny" následované prvním písmenem jména, tedy "j"). 
    Výjimkou z tohoto pravidla jsou studenti, kterým by se tímto postupem vytvořila stejná uživatelská jména, v takovém případě se za příjmení přidávají další písmena křestního jména. Tedy bude-li v systému předchozí účet Jaroslava Pokorného a do školy přibude Jiří Pokorný  jeho uživatelské jméno  pak bude "pokornyji".

  • Přihlašování do systémů:
  1. Windows:  užijete uživatelské jméno  (podle nového systému tvorby uživatelských jmen) a vaše heslo (první ročníky dostanou úvodní heslo od svých vyučujících výpočetní techniky)
  2. Moodle:  použijete naprosto stejné  jméno a heslo pro přihlášení jako do Windows ve školní síti, tedy nikoli váš e-mail
  3. Wi-Fi Eduroam:  použijete uživatelské jméno doplněné o realm @gymji.cz (tedy oblast Eduroam, do které toto jméno patří). Například Jaroslav Pokorný  použije jako uživatelské jméno pro přihlášení do Eduroam  pokornyj@gymji.cz a pak stejné heslo jako do Windows. Více a podrobněji viz http://eduroam.gymji.cz/ 
     
  • Problémy:  veškeré problémy s přihlašováním hlašte paní učitelce I.Nagyové či panu učiteli M.Kočerovi

Neměňte v profilu Město, jinak dojde k tomu, že nebudete přiřazeni do správné skupiny. 

(No announcements have been posted yet.)