Kontakty

Jméno Email Třídnictví Telefonní linka Kabinet
Mgr. Adamcová Šárka adamcova@jirovcovka.net 3.A 389603626 208
PaedDr. Ing. Blažková Eva blazkova@jirovcovka.net 4.A 389603647
Mgr. Bodláková Jana bodlakova@jirovcovka.net 389603622 301
Mgr. Brabcová Eva brabcova@jirovcovka.net 1E 389603635 210
Mgr. Buřičová Ivana buricova@jirovcovka.net 389603623 201
Ing. Čadová Dagmar cadova@jirovcovka.net 389603639 307a
Mgr. Dřevikovský Kamil drevikovsky@jirovcovka.net 4.B 389603622 301
PhDr. Hniličková Tereza hnilickova@jirovcovka.net 3 E 389603620 212
Mgr. Ichová Jarmila ichova@jirovcovka.net 5.E 389603637 314
Mgr. Jana Hudáková hudakova@jirovcovka.net 1.B 389603640 303
Mgr. Kavřík Pavel kavrik@jirovcovka.net 389603632 Ředitel
Mgr. Klučka Štěpán klucka@jirovcovka.net 7.E 389603634 310
Dr.rer.nat. Kočer Michal kocer@jirovcovka.net 389603624 Zástupce ředitele
Mgr. Kohoutová Hana kohoutova@jirovcovka.net 389603635 210
Mgr. Konečná Markéta konecna@jirovcovka.net 8.E 389603623 201
Mgr. Kostka Martin Ph.D. kostka@jirovcovka.net 6.E 389603637 314
Mgr. Kudrličková Lenka kudrlickova@jirovcovka.net 389603636 Zástupkyně ředitele
Mgr. Lencová Vladimíra lencova@jirovcovka.net 389603638 107
Mgr. Lisý Bohumír lisy@jirovcovka.net 389603643 109
Mgr. Lucie Beňadiková benadikova@jirovcovka.net 2.A 389603623 201
Lucie Vrábíková vrabikova@jirovcovka.net asistentka v 5E
Markéta Jůdová judova@jirovcovka.net asistentka v 2E
Mgr. Miroslava Chadtová chadtova@jirovcovka.net 2E 389603635 210
Mgr. Mylerová Kateřina mylerova@jirovcovka.net 389 603 628 310 - výchovný poradce
Mgr. Nagyová Iveta iveta.nagyova@jirovcovka.net 389603626 208
Mgr. Opekarová Alena opekarova@jirovcovka.net 389603620 212
Mgr. Pazourek Karel Ph.D. pazourek@jirovcovka.net 389603626 208
Petra Kroupová kroupova@jirovcovka.net asistentka v 6E
Mgr. Petrová Michaela petrova@jirovcovka.net 389603626 208
Mgr. Podpěra Jiří podpera@jirovcovka.net 389603626 208
Mgr. Pospíšilová Ludmila pospisilova@jirovcovka.net 389603621 114
Mgr. Rosenfelderová Miloslava rosenfelderova@jirovcovka.net 389603622 301
Mgr. Schneider Jiří schneider@jirovcovka.net 389603621 114
Mgr. Schneiderová Alena schneiderova@jirovcovka.net 389603621 114
Mgr. Sedlák Miloš sedlak@jirovcovka.net 389603627 knihovna
Mgr. Sekyrková Miroslava sekyrkova@jirovcovka.net 1.A 389603640 313
Mgr. Šimková Dagmar simkova@jirovcovka.net 389603635 210
Mgr. Smiešková Jarmila smieskova@jirovcovka.net 4.E 389603638 107
Mgr. Trča Radek trca@jirovcovka.net 389603626 208
Mgr. Uttlová Magdalena turonova@jirovcovka.net 389603643 109
PaedDr. Valtrová Marie valtrova@jirovcovka.net 3.B 389603623 201
Mgr. Vančurová Jana vancurova@jirovcovka.net 389603621 114
Mgr. Vaněk Petr vanek@jirovcovka.net 389603621 114
PaedDr. Vítová Helena vitova@jirovcovka.net 389603634 310