Název projektu:

Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje III (IKAP JčK III)

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018246

Příjemce: Jihočeský kraj

Partner s finančním příspěvkem: Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8

Termín fyzické realizace projektu: 1. 1. 2021 – 31. 10. 2023

Webový odkaz na internetové stránky projektu IKAP JčK III: https://ikap.kraj-jihocesky.cz

 

Stručný popis klíčové aktivity Podpora polytechnického vzdělávání a zapojení naší školy do této klíčové aktivity:

„Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8“ je zapojeno do tohoto projektu jako partner s finančním příspěvkem a podílí se na realizaci klíčové aktivity Podpora polytechnického vzdělávání. Klíčová aktivita je založena na intenzivní spolupráci mezi partnerskými středními školami a spolupracujícími základními školami Jihočeského kraje. Cílem této aktivity je zvýšení zájmu o polytechnické vzdělávání u žáků základních škol a prohloubení odborných kompetencí u pedagogů.

Nabídka podaktivit realizovaných v rámci projektu včetně informace o přihlášení:

V rámci projektu budou společně s partnery realizovány projektové dny se zaměřením na zážitkovou pedagogiku v chemii, biologii, geografii, matematice a informatice. Druhou aktivitou, která budě v projektu realizována, jsou kroužky Základy ekologie, Přípravy na olympiádu z matematiky, fyziky, chemie a biologie, Programování, Digitální fotografie a video, Geografický badatelský klub, Fyzikální pokusy a 3D tisk.

Nabízené kroužky: 

1) Kroužek programování pro nižší gymnázium

2) Kroužek programování pro vyšší gymnázium

3) Kroužek "Základy ekologie"

4) Kroužek "Zeměpisný badatelský klub"

5) Kroužek "Fyzikální pokusy"

6) Kroužek "Digitální fotografie"

7) Kroužek "3D tisk"

Pokud máte o kterýkoliv kroužek zájem, napiště nám na email kavrik@jirovcovka.net, kde Vám sdělíme veškeré podrobnosti.

 

Projekt „Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje III“, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018246, je spolufinancován Evropskou unií.