Geopark gymnázia

 • Pracovní materiály ke geoparku Gymnázia Jírovcova:

  Více
 • Geopark Gymnázia Jírovcova

  O geoparku

  Geopark Gymnázia Jírovcova je nová pomůcka pro výuku geologie. Nachází se na školní zahradě Gymnázia Jírovcova. Geopark je složen ze dvou částí: první část tvoří velké exponáty hornin, druhá část sestává z menších vzorků umístěných na dvou speciálně vyrobených stolech. V současné době geopark obsahuje 13 velkých exponátů a 32 vzorků.

  Velké exponáty vás seznámí s charakteristickými, nebo naopak zcela mimořádnými, horninami České republiky, zejména pak s typickými horninami jižních Čech. Kromě jejich běžné charakteristiky se dozvíte zajímavé informace o vzniku konkrétního exponátu a o geologických procesech, které horninu formovaly a často výrazně ovlivnily jejich podobu.

  Malé vzorky prezentují pestrost horninového složení České republiky. Mimo to zde naleznete i průmyslově významné horniny z celého světa, které se používají především jako obkladový materiál.

  Mimořádnost geoparku tkví v tom, že si neodnesete pouze strohé informace o jednotlivých horninách, ale pochopíte, co dané horniny formuje a jakými procesy dále procházejí. Publikace Průvodce Geoparkem Gymnázia Jírovcova vás přímo navede na nejpodstatnější znaky horniny a vysvětlí vám, co je jejich příčinou. Nemusíte se obávat, vše je srozumitelně vysvětleno.

  Geopark neslouží pouze studentům Gymnázia Jírovcova, naopak všechny školy jsou vítány. Budeme rádi, pokud geopark napomůže výuce geologie i na jiných školách. V případě zájmu kontaktujte Mgr. Jarmilu Ichovou (ichova@gymji.cz).

  Historie a budoucnost

  Projekt tvorby geoparku byl zahájen v roce 2014, celá jeho příprava a následná realizace zabrala téměř čtyři roky. Slavnostního otevření se Geopark Gymnázia Jírovcova dočkal 7. 11. 2017.

  Autorem projektu je bývalý student gymnázia Petr Vaněk, který se podílel na celé realizaci nejen výběrem exponátů, ale je i autorem veškerých textů a tabulí. Značný podíl na uskutečnění celého záměru nese i paní učitelka Mgr. Jarmila Ichová. O odbornou korekci se postaral geolog Jihočeského muzea RNDr. Petr Rajlich, Ph.D., CSc.

  Vytvoření geoparku předcházely nutné terénní úpravy. V průběhu roku 2017 přibyly v geoparku dva kovové stoly pro umístění malých vzorků hornin. V červnu 2018 byly veškeré exponáty opatřeny informačními tabulemi obsahující geologickou charakteristiku jednotlivých hornin.

  V budoucnu bude geopark opatřen velkou informační tabulí s nejpodstatnějšími geologickými a petrologickými znalostmi. Připravujeme také pracovní listy pro studenty. Zároveň bude geopark doplňován o další exponáty a vzorky. Tvorba geoparku tedy zdaleka nekončí.

  Uskutečnění projektu bylo umožněno také díky sponzorským darům a podpoře Jihočeského kraje. Některé exponáty byly dopraveny do objektu školy firmou Kámen a písek spol. s. r. o. Děkujeme!

   

  Napsali o geoparku:

  https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/kameny-mu-lezely-na-srdci-ctyri-roky-nyni-z-nich-postavil-geopark-20171207.html

  https://www.gymji.cz/clanky/nase-nejvetsi-a-nejtezsi-skolni-pomucky

   

   

   

   

  Více