Důležité dokumenty

Učební programy

Název Velikost Formát Vloženo
Školní vzdělávací program pro nižší stupeň osmiletého gymnázia 17048 kB doc 22.8.2014
Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a pro čtyřleté gymnázium 3809 kB pdf 22.8.2014

Školní řád

Název Velikost Formát Vloženo
Školní a klasifikační řád (aktualizace k 1. 9. 2017) 202 kB pdf 22.8.2014

Výroční zprávy

Název Velikost Formát Vloženo
Výroční zpráva za školní rok 2005/2006 405 kB pdf 22.8.2014
Výroční zpráva za školní rok 2006/2007 323 kB pdf 22.8.2014
Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 665 kB pdf 22.8.2014
Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 540 kB pdf 22.8.2014
Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 1136 kB pdf 22.8.2014
Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 1203 kB pdf 22.8.2014
Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 2049 kB pdf 22.8.2014
Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1458 kB pdf 22.8.2014
Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 1511 kB pdf 2.11.2015
Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 1434 kB pdf 2.11.2015
Výroční zpráva za školní rok 2015/2016 1875 kB pdf 25.10.2016
Výroční zpráva za školní rok 2016/2017 15500 kB pdf 13.10.2017

Nostrifikační zkoušky

Název Velikost Formát Vloženo
Okruhy otázek k nostrifikačním zkouškám 415 kB pdf 22.8.2014

Ostatní

Název Velikost Formát Vloženo
Formulář pro přezkoušení žáka 811 kB docx 22.8.2014
GDPR Informovaný souhlas 832 kB docx 23.5.2018
GDPR Záznam o činnosti zpracování osobních údajů 473 kB pdf 23.5.2018
Harmonogram školního roku 2018/2019 451 kB pdf 31.8.2016
Logo školy 791 kB jpg 22.8.2014
Plán exkurze 806 kB docx 22.8.2014
Směrnice pro organizaci mimoškolních akcí 840 kB docx 24.8.2017
Žádost o přerušení vzdělávání 809 kB docx 22.8.2014
Žádost o ukončení přerušení vzdělávání 809 kB docx 22.8.2014
Žádost o uvolnění z výuky 809 kB docx 22.8.2014
Zřizovací listina gymnázia 372 kB pdf 22.8.2014