CTM - centrum pro talentovanou mládež

 • CTM Online pro studenty a stipendia MŠMT

  Pro budoucí školní rok 2019/20 nabízíme studentům kvarty možnost zapsat se do kurzu od CTM a studovat kurz v rámci povinně volitelného jednohodinového předmětu. Zapsaní žáci by získali podporu jak od lektora kurzu při studiu on line, tak od učitele našeho gymnázia. Studium v kurzu by zapsaným žákům umožnilo prohloubit si znalosti ve vybrané oblasti, osvojit si odbornou angličtinu, získat sebedůvěru, motivaci k další práci a studiu, porovnání svých schopností s vrstevníky jiných zemí, studovat novým a zábavným způsobem, který má  budoucnost a rozvíjí individuální talent. Kurz se stane odrazovým můstkem ke studiu v zahraničí a k získávání smysluplného vzdělání.

  Studenti ostatních tříd a ročníků mají možnost se přihlásit do kurzů CTM Online také. Jejich studium by probíhalo individuálně. Nabízené kurzy jsou vhodné pro studenty již od 1. ročníku osmiletých gymnázií a studenty všech ročníků šestiletých či čtyřletých gymnázií až do maturitního ročníku. V nabídce CTM najdete kurzy nejrůznějších oborů, výuka probíhá v angličtině, on-line, každému studentovi se po celou dobu trvání kurzu věnuje jeden konkrétní instruktor, který studenta interaktivně provádí celým kurzem. Kurzy pro nadané studenty prohlubují znalosti v konkrétních oborech a připravují studenty na složení mezinárodních AP zkoušek, které uznávají univerzity u nás i ve světě.

  Letos CTM získalo díky dotačnímu programu MŠMT stipendia ve výši 4 000 Kč pro prvních 250 registrovaných studentů. 

  Studenti se mohou registrovat k podzimnímu semestru už od 13. května 2019. K registraci musí studenti zaslat písemné doporučení školy. Studium v kurzech CTM Online bude zahájeno v prvním říjnovém týdnu. Další informace získáte od současných i bývalých absolventů kurzů, od vedení školy a od RNDr. Ing. Jany Kalové, Ph.D., která je jednou z lektorek CTM kurzů.

  CTM je na FB

  Nabídka kurzů

  Více
 • Loňskými úspěšnými absolventy On-line kurzů CTM byli Lukáš Fiedler z oktávy a Vladan Čížek ze 3.A. Oba nejen s vynikajícím prospěchem absolvovali kurz, ale následně složili velmi úspěšně i test AP. Za své excelentní výsledky obdrželi od Nadace RSJ stipendium. Oběma našim studentům předal certifikát na částku 3 700 Kč pan ředitel Mgr. Pavel Kavřík. A my gratulujeme! 

  Zároveň také povzbuzujeme další zájemce, aby se nebáli přihlásit se do dalších kurzů CTM. Máte na to! 

  Více