Znovuzrození zeměpisného badatelského klubu

Ve středu 26. 9. se poprvé po třech letech sešel zeměpisný badatelský klub. 

Tématem setkání byly, kromě organizačních informací, také zajímavé internetové portály s geografickou tématikou. Klub zatím čítá přes 13 členů, je tudíž stále možné se přihlásit. Na pořadu dne budou během roku terenní pokusy, práce s moderními technologiemi, různé workshopy, spolupráce s katedrou geografie na PF JČU a bádání nad aktuálními společenskými a přírodními problémy. Žádáno bude aktivní zapojení a vzájemné obohacování :)

Více informací v kabinetě 310. 

Bude se na vás těšit Štěpán Klučka a další nadějní geografové