Zeměpisný badatelský klub

Zeměpisný badatelský klub

V rámci partnerské spolupráce založila Katedra geografie PF JU ve spolupráci s Gymnáziem Jírovcova v Českých Budějovicích mimoškolní Zeměpisný badatelský klub. Tento klub dobrovolně navštěvují žáci Gymnázia Jírovcova pod vedením lektorů z řad VŠ pedagogů, z řad studentů KGE PF JU i gymnaziálních učitelů. Aktivity klubu jsou zacílené na badatelsky orientované vyučování, poznávání zeměpisu/geografie z jiných úhlů pohledu vedoucí k zatraktivnění zeměpisné výuky a vzniku zájmu o tento obor. Děti se dostávají do přímého kontaktu s vědeckou prací, zkoušejí si práci s přístroji přímo v terénu či přímo na vědeckém pracovišti, navštěvují řadu vzdělávacích institucí aj.   

Garanti a koordinátoři Zeměpisného badatelského klubu za KGE PF JU: Mgr. Petra Karvánková, Ph.D., Mgr. Jan Dvořák

Garanti a koordinátoři Zeměpisného badatelského klubu za Gymnázium, Jírovcova ul., České Budějovice: Mgr. Ludmila Pospíšilová, Mgr. Markéta Holá