Výuka od 30.11.

Vážení rodiče, milí žáci, od 30.11. se  mění režim výuky a tedy i rozvrhy podle nařízení vlády ČR takto:

V týdnu od 30.11. do 4.12.  je pro třídy 1E a 2E  povinná prezenční výuka (přítomnost ve škole). Tyto třídy tímto datem zahajují tzv. rotační režim (tzn., že v následujícím týdnu by měly být opět na výuce distanční, pokud nedojde k novým změnám)

Maturitní ročník- 4.A, 4.B a 8E pokračuji prezenční výukou i v týdnu od 30.11., ale zachovává se homogenita tříd (tzn., že semináře budou vyučovány v oddělených skupinách podle tříd)

Zbylé třídy  od 30.11. do 4.12.2020 - pokračují v povinné distanční výuce (zůstávají doma), ale online hodiny budou probíhat podle změněného rozvrhu!!

Předpoklad: v týdnu od 7.12. by měly zahájit prezenční výuku třídy 3E a 4E.

Prosíme, sledujte i pokyny vyučujících v Classroomu. Ti, kteří půjdou do školy, sledujte také nástěnky s informacemi v přízemí školy.

Těšíme se na vás a věříme, že to platí i obráceně.

? Nové rozrhy na nadcházející týden naleznete zde (PDF).