Výsledky voleb do školské rady 2020

Výsledky voleb do školské rady 2020:

Za zástupce pedagogů byli zvoleni:

  • Mgr. Kamil Dřevikovský
  • Mgr. Miroslava Sekyrková

- prvním náhradníkem je Dr.rer.nat. Michal Kočer

 

Za zástupce zletilých žáků a zákonné zástupce nezletilých žáků byli zvoleni:

  • Roman Bauer
  • Marta Píchová

- prvním náhradníkem je Hana Štěpánková