Výsledky voleb do školské rady 2017

Výsledky voleb do školské rady 2017:

Za zástupce pedagogů byli zvoleni:

  • PaedDr. Ing. Eva Blažková
  • Mgr. Miroslava Sekyrková

- prvním náhradníkem je Mgr. Kateřina Mylerová

 

Za zástupce zletilých žáků a zákonné zástupce nezletilých žáků byli zvoleni:

  • Ing. Roman Bauer
  • Mgr. Ivana Chloubová

- prvním náhradníkem je Ivana Nucová