Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018

Obor 79-41-K/81 Gymnázium - osmileté studium

 

Obor 79-41-K/41 Gymnázium - čtyřleté studium

 

Výsledky najdete pod evidenčním (kódovým) číslem, které máte uvedené v pozvánce k přijímacímu řízení.

Dle §60e, odst. 1 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v aktuálním znění zveřejňuje ředitel pouze výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče v anonymizované podobě (školský zákon). Přesné bodové hodnocení obdrží uchazeči v rozhodnutí o nepřijetí.

- v případě přijetí musí uchazeč potvrdit zájem vzdělávat se na dané škole odevzdáním zápisového lístku řediteli školy do 10 pracovních dnů od zveřejnění rozhodnutí
- zápisový lístek lze uplatnit pouze jednou. Výjimkou je případ, kdy chce uchazeč uplatnit zápisový lístek na škole, na kterou byl přijat na základě odvolání.

- v případě nepřijetí může uchazeč v zákonné lhůtě 3 pracovních dnů od převzetí rozhodnutí o nepřijetí podat odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí

- provozní doba kanceláře 7:30 - 15:30