Vynikající práce SOČ v krajském kole

Ve čtvrtek 26. dubna se konalo krajské kolo Středoškolské odborné činnosti. Naši studenti, kteří na krajskou přehlídku se svými pracemi postoupili, byli skvělí: Přímý postup do celostátního kola za 1. místo získali v oboru Matematika a statistika se svou společnou prací studenti 2.A Jan Cába a Martin Putzer. V kategorii Fyzika pak rovněž z prvního místa postoupí do celostátního kola Pavla Trembulaková ze 4.A a v oboru Biologie Jan Vrtílka ze 4.A.

 2. místo a návrh na  postup do celostátního kola vybojovali v kategorii Chemie Anna Kovárnová ze 7.E a za obor Geologie a Geografie Petr Vaněk z 8.E.

Další krásné umístění získaly Veronika Mašková ze 4.B -3. místo v kategorii Historie  a Karolína Petřvalská ze 4.A - 4. místo v kategorii Biologie. 

Všem SOČkařům gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy! Dík patří i všem učitelům, kteří našim studentům věnují plno času, rad a podpory. Bez nich by cesta k vynikajícím výsledkům v KK SOČ byla nemožná.