Vědec z NASA nám nabídl spolupráci!

V pondělí 1. dubna jsme měli velkou čest přivítat ve škole  vědce z Národního úřadu pro letectví a kosmonautiku ve Spojených státech (NASA). Pan doktor Eirik Holbert, Ph.D. studentům představil projekty realizované v rámci vesmírného programu a také běžný život vědce v jednom z nejslavnějších vědeckých ústavů. Ve své prezentaci ukázal nejnovější technologie, které jsou vyvíjeny v Kennedyho vesmírném středisku (John F. Kennedy Space Center) na Floridě, kde vědec dlouhodobě působí. Kromě astrofyzikálních faktů a zajímavých informací z oblasti vědy se také zaměřil na každodenní život amerických astronautů a jejich problémy, které jsou s prací spojeny. Právě přežití ve vesmíru a vybavení modulů na vesmírných stanicích jsou objektem jeho vědeckého zájmu. Rovněž vědec projevil zájem o nepovinný předmět robotiky, který je na škole realizován, přičemž poukázal na nepostradatelnosti této technické oblasti při realizaci vesmírného průzkumu. Ke konci přednášky zapojil pan Holbert do diskuse studenty, kteří se ho nebáli konfrontovat nejrůznějšími dotazy.

Přednášky se zúčastnilo kolem sta studentů převážně z vyšších ročníků. Šlo o velice netradiční zážitek a panu doktorovi Eiriku Holbertovi patří za návštěvu velký dík.