Věda nás baví

Opět po roce se mladí nadšení studenti se zájmem o fyziku, matematiku, chemii či informatiku, setkali v Praze na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT, aby absolvovali již 18. ročník Týdne vědy na Jaderce.

Čekalo je pět dní plných exkurzí, přednášek a experimentů, ale také vypracování miniprojektu, příspěvku do sborníku a jeho prezentace na závěrečné studentské konferenci.

  Za naše gymnázium se do Prahy vydala studentka septimy Simona Gabrielová, jejíž příspěvek Příprava nanočástic stříbra pomocí UV záření a záření gama si můžete přečíst v přiloženém souboru nebo prezentaci.