Vánoční bazar 2018 je již minulostí!

Děkujeme všem studentům, kteří nám dnes pomohli udělat si vánoční "atmošku", připravili kromě výborného punče něco dobrého k zakousnutí, různé stánky s marmeládami či fotokoutek, děkujeme všem pekařům, pekařkám i malířkám portrétů, vůně mýdel se doteď line školou! Zejména třídě 2.B patří velký dík, užijte si prázdniny a krásné Vánoce všem přejí K.Mylerová a H.Vítová