Úspěšní SOČkaři

Další výborné zprávy dorazily na naše gymnázium z krajského vyhlašování nejlepších prací Středoškolské odborné činnosti (SOČ). V kategorii matematika zvítězila se svou prací Apolloniovy a Pappovy úlohy Míša Brabcová (8.E) a v kategorii chemie si 1.místo vybojoval Šimon Havíř (7.E), který se věnoval Stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků v prachových částicích v ovzduší pomocí vysokoúčinné kapalinové chromatografie se spektrofotometrickou a fluorescenční detekcí.

Druhá místa si připsaly studentky Eliška Konečná  (8.E) v oboru historie za práci Osudy Františka Konečného za 2.světové války a v oboru zemědělství pak Běla Klimešová a Aneta Pilsová (4.A) za výzkum Vlivu organického a minerálního hnojení na výskyt onemocnění hlíz brambor obecnou strupovitostí.

Na třetím místě v oboru geologie skončil student sexty Petr Vaněk s prací Mikrotermometrické studium fluoritové mineralizace v Mutěnicích u Strakonic.

Neztratil se ani Radek Šmíd (8.E), který v oboru didaktické technologie obsadil se svou prací Origami jako učební pomůcka geometrie krásné 4.místo.

Gratulujeme a Míše a Šimonovi postupujícím do národního kola držíme palce i v dalších bojích!