Úspěch Richarda Kašpara ve šplhu

Dne 26. 11. 2021 se v Brně uskutečnilo Mistrovství České republiky středních škol ve šplhu na 4,5 m dlouhém laně. Naši školu úspěšně reprezentoval Richar Kašpar, žák 4. B, který v silné konkurenci obsadil krásné 3. místo. Děkujeme mu za reprezentaci a blahopřejeme ke krásnému výsledku.