Týden vědy a techniky - biologové v Praze

V rámci probíhajícího Týdne vědy a techniky se studenti maturitního semináře z biologie vydali na exkurzi do Prahy.

Dopoledne jsme navštívili Ústav organické chemie a biochemie, kde pro nás byly připraveny zajímavé přednášky. Dozvěděli jsme se, jak fungují steroidní hormony při stresu, učení či strachu, seznámili se s výzkumem struktury a funkce inzulínu a využitím peptidů v léčbě diabetu a obezity.  Ukázali jsme si i syntézu modifikovaných nukleotidů a pomocí unikátní mikroskopické techniky a vhodných proteinů viděli elektrické signály v neuronech.

Odpoledne naše biologické putování pokračovalo návštěvou Hrdličkova muzea člověka na PřfUK.