Termíny schůzek s rodiči 23.11. 2021

Třídní učitelé zvou rodiče a zákonné zástupce na on-line setkání, které nahradí tradiční informační odpoledne. Rodiče se mohou podle zaslaných instrukcí přihlásit v úterý 23. 11., pouze 1.A a 1.B 24.11.  Konkrétní časy schůzek najdete v přiloženém souboru. 

V naléhavých případech si pak následně budou moci rodiče a zákonní zástupci domluvit individuální schůzky s dalšími vyučujícími.

Termíny schůzek