Tělocvik netradičně u kašny

Tělocvik na kluzišti kolem kašny byl krásným adventním zážitkem.