Spolupráce s LF 1

Ve středu 30. 5. se studenti biologického semináře 3. ročníků vypravili na exkurzi  do Prahy.
Dopoledne jsme navštívili Anatomický ústav a s odborným výkladem si prohlédli sbírku anatomických preparátů a koster obratlovců. Seznámili jsme se i s technikou plastinace, kterou je možné konzervovat orgány používané při výuce budoucích mediků.
Odpoledne jsme pak ve Fyziologickém ústavu LF 1 absolvovali workshop Umělí lidé zaměřený na monitorování základních životních funkcí a mohli se alespoň na pár desítek minut vžít do pocitů lékaře.

Děkujeme za inspirativní zážitky!