Spolek podporuje studentské aktivity

Spolek pro vědu, kulturu a sport je občanské sdružení, které finančně podporuje činnost žáků zejména v oblastech předmětových soutěží a mimoškolních aktivit sportovního, kulturního a vzdělávacího charakteru. IČO: 62538195  Číslo účtu : 312 055 123/0300

Podporuje zejména:

  • provoz Internetu v budově školy
  • plesy a další kulturní akce školy
  • tělovýchovné činnosti
  •  mezinárodní kontakty  
  • aktivity z biologie, chemie a ekologie
  • aktivity z fyziky, matematiky a  programování
  • jazykovou výuku
  • šachy a další

V minulém školním roce Spolek svou činnost utlumil kvůli pandemické situaci. Proto jsme v listopadu 2020 ani nevyhlašovali výzvu k finanční podpoře. Snad bude v roce 2022 už v populaci tolik očkovaných, že se žáci budou moci vrátit k činnostem bez omezení. Spolek pak bude na jejich podporu opět  potřebovat finanční prostředky.

Prosíme proto rodiče o příspěvek na jeho činnost částkou 400 Kč na jednoho žáka. Z organizačních důvodů prosíme o zaplacení této částky na účet Spolku č.ú. 312055123/0300uvedením jména, příjmení a třídy žáka do konce kalendářního roku 2021.

Potvrzený příjmový doklad o zaplacení, smlouvu o sponzorském daru i prohlášení pro finanční úřad na požádání rádi vystavíme.

Za Spolek pro vědu, kulturu a sport Mgr. Lenka Kudrličková, předsedkyně

DĚKUJEME VŠEM SPONZORŮM