Soutěžíme s Klokanem

I v letošním školním roce se naši žáci zúčastnili soutěže Přírodovědný klokan.

Soutěž je určena v kategorii Kadet pro žáky 8. a 9. tříd základních škol (odpovídající ročníky  víceletých gymnázií) a v kategorii Junior pro studenty 1. a 2. ročníku škol středních. Jejími společnými zakladateli a organizátory jsou Přírodovědecká a Pedagogická fakulta UP Olomouc.

Soutěž kombinuje otázky z přírodovědných předmětů -  matematiky, fyziky, chemie, biologie, zeměpisu a také všeobecných znalostí.

Na nejúspěšnější řešitele školního kola se můžete podívat v naší výsledkové listině.

1000_klokan_priroda_2016.pdf