Soutěž Best in English

Naši studenti se již po osmé zúčastnili mezinárodní soutěže Best in English, kterou pořádá organizace CZECH US. Letošní ročník byl ve znamení Covid free, což vlastně znamená, že celá soutěž probíhá on-line, ale za velmi přísných bezpečnostních podmínek, které zajišťují, že soutěžící nemohou nic vyhledávat na internetu ani v jiných materiálech. Protože je soutěž i časově hodně náročná, ani by to vlastně nešlo. Takže jen co je v studentské hlavě se počítá. Soutěží studenti všech typů středních škol ve věku 14-19 let. I když se letos nepodařilo žádnému našemu studentovi ani studentce probojovat se mezi prvních dvacet nejlepších (to se stalo ale 2x v předešlých letech- jednou byl na 1. místě Milan Flachs a jednou na 3. místě Pavel Šindelář- oba jsou nyní již našimi absolventy), máme radost, že jsme první školou v Jihočeském kraji a 25. místo v ČR považujeme také za výborné umístění. Děkujeme všem našim soutěžícím, kteří k tomuto výsledku svou účastí v soutěži přispěli. Dík patří i učitelům a učitelkám angličtiny, také paní učitelce Mylerové, která naši účast zaštiťuje a panu učiteli Kočerovi, který se stará o bezproblémový chod IT techniky v průběhu soutěže. Zkrátka, naše úspěchy jsou závislé na spolupráci učitelů i žáků.