Souhrnné informace k situaci kolem COVID-19

1) Výuka a maturitní zkouška

Výuka probíhá distanční formou přes Moodle: http://www.gymji.cz/moodle
- zde nalezne veškeré pokyny k přihlášení a návod, jak s Moodlem pracovat
- pokud byste měli s přihlášením problémy, kontaktujte nás na emailech kocer@jirovcovka.net, iveta.nagyova@jirovcovka.net nebo kavrik@jirovcovka.net

Maturitní zkouška

AKTUALIZACE 11.5 - maturitní zkoušky proběhnou od 10. 6. 2020 (10. 6. - obhajoby maturitních prací, 11. - 16. 6. ústní zkoušky)
AKTUALIZACE 15.4. - maturity pravděpodobně proběhnou klasickou formou včetně obhajob maturitních prací v červnu (čeká se na vydání manuálu MŠMT)
rozhodujícím datem pro konání nebo nekonání maturitní zkoušky je 1. 6. 2020
- pokud budou školy otevřeny do 1. 6. 2020, proběhnou maturity nejdříve za 21 dní od otevření
- budou zrušeny písemné práce z českého i cizího jazyka
- didaktické testy ve společné části maturitní zkoušky proběhnou
- pokud školy nebudou otevřeny do 1. 6. 2020, budou se známky z maturit udělovat dle předchozích známek na vysvědčení

2) Přijímací řízení 

Podrobné aktualizované informace k přijímacímu řízení

AKTUALIZACE 11.5 - přijímací zkoušky proběhnou 8. 6. 2020 pro obor 79-41-K/41 Gymnázium a 9. 6. 2020 pro obor 79-41-K/81 Gymnázium
- pozvánky k přijímací zkoušce, ve které se dozvíte veškeré informace, budeme rozesílat během tohoto týdne (11. - 15. 5. 2020)

AKTUALIZACE 15.4. - pokud to situace dovolí, přijímací zkouška proběhne v červnu
- přijímací zkouška proběhne nejdříve 14 dní od obnovení výuky ve školách, termín stanoví MŠMT
- pozvánku, ve které se dozvíte veškeré potřebné informace dostanete nejpozději 5 dní před konáním přijímací zkoušky
- přijímací zkoušky proběhnou pouze v jednom termínu
- žák vykoná přijímací zkoušku na škole, kterou uvedl v přihlášce jako první
- v letošní roce nebude možné odvolání proti nepřijetí - školy budou automaticky oslovovat všechny uchazeče "pod čarou" podle toho, jak se bude pořadí posouvat. Technicky tak nepřijde uchazeč o možnost "se odvolat", pouze bude méně administrativních kroků
- bude zkácena doba na odevzdání zápisového lístku na 5 dní
- podrobné informace naleznete na stránkách MŠMT http://www.msmt.cz/

3) Ošetřovné pro rodiče našich žáků
- aktuální informace naleznete na webových stránkách české správy sociálního zabezpečení (https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu)
- pokud chcete požádat o ošetřovné, kontaktujte nás na telefonním čísle 774 206 246