SOČky "jedou", virus - nevirus

Ve středu 8.dubna proběhlo na naší škole online školní kolo SOČ (středoškolská odborná činnost). Školní komise ve složení učitelů Jarmila Ichová, Jana Kalová, Martin Kostka, Michal Kočer, Lenka Kudrličková se sešla ve virtuální místnosti a sledovala připravené prezentace studentů našeho gymnázia, které byly součástí obhajob prací. Studenti ve svých SOČkách studují a bádají nad neuvěřitelně složitými problémy v mnoha oblastech. Komise všechny prezentované práce doporučila do krajského kola, které se bude konat také online. Děkujeme všem účastníkům za jejich práci a členům komise za podnětné rady, které studentům do dalšího kola předávali. Kdo a s jakými pracemi nás bude reprezentovat:

Fundamentální theorem algebry   - Martin Putzer

 Matematické modelování vybraných problémů z teoretické mechaniky -  Jára Scheinpflug

Neuronové sítě  - Jonáš Havelka

Stanovení vitaminů B v krvi metodou kapalinové chromatografie s hmotnostní detekcí  - Kateřina Hořejšová

 Mozartova symfonická tvorba se zaměřením na vlastní interpretaci symfonie Jupiter - Lukáš Hart

Oceňujeme velké úsilí, které SOČkaři pracím věnovali a přejeme jim v krajském kole hodně úspěchů!