Školní kolo SOČ je za námi

V úterý 2. dubna odpoledne se sešli soutěžící, porota i diváci v učebně biologie, kde tradičně probíhá školní přehlídka prací Středoškolské odborné činnosti. Do krajského kola postupují 4 práce:

Denisy Zborkové - Problematika českých gymnázií v Českých Budějovicích v období protektorátu Böhmen und Möhren,

Adély Dobiášové - Sledování změn početnosti obojživelníků v závislosti na změnách biotopu,

Kryštofa Nuce - Inventarizace populací vážek v EVL Vrbenské rybníky, 

Michala Dvořáka - Studium exprese genů zapojených do reakce rostliny na stres chladem.

Děkujeme komisi ve složení Jarmila Ichová, Martin Kostka a Kamil Dřevikovský a autorům prací přejeme hodně úspěchů u obhajob v krajském kole.