Setkání s diplomaty

Žáci semináře německé konverzace se zúčastnili dne 26.února 2019 zajímavé přednášky o české diplomatické službě v německy mluvících zemích v aule Jihočeské univerzity.  Vyslechli si konzula České republiky v Düsseldorfu pana Mgr. Daniela Žáru a také ředitele českého zastoupení firmy Czech Trade pana Mgr. Adama Jareše. Oba přednášející žáky přesvědčili, jak důležitá je němčina v dnešní době a v našem regionu  a zároveň je motivovali k dalšímu studiu. Děkujeme paní učitelce Rosenfelderové za neúnavnou motivaci žáků ke studiu německého jazyka.