Septima v Praze

Ve čtvrtek se vydala septima na školní exkurzi do Prahy. Navštívili jsme Anatomický ústav 1.LF UK, prohlédli si exponáty týkající se stavby lidského těla včetně plastinovaných modelů lidských orgánů a expozici věnovanou anomáliím našeho organismu. Odpoledne jsme se přesunuli do Letňan, kde na nás na výstavišti v rámci Veletrhu vědy čekal bohatý program, interaktivní exponáty a zajímavé stánky AV, Kriminalistického ústavu a vybraných vysokých škol.

foto: K.Motyčáková