Sekunda venčila "ÚTULKÁČE"

Žáci sekundy "za odměnu" navštívili v úterý 10. října psí útulek Na Zlaté stoce.
( V minulém školním roce děti malovaly místní pejsky a jejich obrázky se  využily  k  propagaci útulku.)  Ing. Jana Karlíčková seznámila sekundány s provozem útulku a potom už žáci mohli vzít "útulkáče" na procházku do blízké Stromovky.